Logga in

Bra offentliga affärer

siterips

Vad gör du nu, Susanne Ekman?

Susanne Ekman satt åtta år i SOI’s styrelse, under den senare delen var hon även SOI’s kassör. På den tiden arbetade hon på Tiohundra AB, ett vårdbolag i Norrtälje, gemensamt ägt av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun och mot slutet vid Uppsala universitet. Vi stöter ihop på UrT’s konferens och det visar sig att Susanne numera arbetar som upphandlingsjurist på SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, som omfattar hela Stockholms län utom just Norrtälje. SLSO är okänt för mig så jag blir nyfiken och vi bestämmer att ses över en fika i lokalerna på Solnavägen, där man nyligen flyttat in.

Det visar sig att SLSO är Sveriges tredje största vårdgivare, efter Sahlgrenska och Karolinska. Här finns 130 resultatenheter med 11 500 anställda. Till största delen öppenvård, med primärvård, barnhälsovård, avancerad sjukvård i hemmet, cancerrehabilitering, men även slutenvård inom geriatrik och psykiatri samt rättspsykiatri. Även en hel del forskning sorterar under SLSO, bland annat inom Centrum för arbets- och miljömedicin, Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Palliativt kunskapscentrum med mera. I de nya lokalerna vid Torsplan sitter ledning och administration. På den enhet som arbetar med inköp och upphandling finns elva personer.

– Tidigare var upphandling och inköp spridda på olika delar i organisationen, men för tre år sedan bildades en egen enhet för upphandling och inköp, berättar Susanne. Dock är all upphandling inte sammanslagen. Hjälpmedel för SLL upphandlas av SLSO, men är lokaliserade som en del av Verksamhetsområdet Habilitering och hjälpmedel.

– Vi upphandlar långt ifrån allt själva, utan en stor del av vårt arbete handlar om samordning, exempelvis med SLL’s centrala upphandling, SKI, statlig inköpssamordning. För en tid sedan upphandlade jag medicinteknisk utrustning, i en gemensam upphandling för oss och Karolinska. I våra arbetsuppgifter finns även uppföljning av landstingets stora upphandlingar, säkerhet (eftersom vi även har Rättspsykistrisk slutenvård), utredningar, lokal förvaltning av beställningssystem. Vi anordnar också utbildning i inköp/upphandling samt hur man bäst nyttjar beställningssystemet för enskilda användare, för chefer, för enheter. Vidar håller vi på att införa en ”applikation” som samkör redovisningssystemet med inköpssystemet och våra avtal för att få koll på ”vilda inköp”. För att få grepp om direktupphandlingar måste enheterna lämna in ansöka om inköp för alla inköp över tiotusen kronor till oss.

– Så allt från leasing av akvariefiskar till utveckling av konsulttjänster kan hamna på vårt bord. Det är ett roligt och spännande jobb med ständigt nya utmaningar. och där alla gör sitt absolut bästa, utifrån givna förutsättningar.

– Saknar du tiden i SOI’s styrelse?

– Efter åtta intensiva år kan man behöva varva ner lite, men det var en fantastiskt rolig tid. De kollegor jag lärde känna genom styrelsearbetet finns kvar som vänner och styrelsearbetet var väldigt utvecklande för mig. Så visst saknar jag det ibland, det måsta jag erkänna.


________________________
________________________