Logga in

Bra offentliga affärer

siterips

Eva-Lotta Löwstedt Lundell – så utvecklar vi inköp på SKL Kommentus

På SOI Mitt’s höstmöte berättade Olof Molander, Affärsområdeschef ramavtal, att det pågår ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete på SKL Kommentus Inköpscentral. För att få veta lite mer om detta besökte jag Eva-Lotta Löwstedt Lundell som är VD på bolaget och som dessförinnan bland mycket annat också hunnit vara ordförande för SOI.

På väg in på Hornsgatan 15 i Stockholm erinrade jag mig att i dessa lokaler bedrev SOI en gång i tiden utbildningar och på en av dem hörde jag Eva-Lotta (som då var inköpschef på SVT) berätta om hur hon utvecklade dialogen med både vinnande och förlorande leverantörer, både före och efter upphandlingar. Detta var cirka tio år sedan och är ett sätt att arbeta med leverantörerna som först nu håller på att etablera sig på allvar i offentlig upphandling.

Redan långt innan begreppet inköpscentral var infört i svensk lagstiftning var det en omdiskuterad företeelse. Och det är en diskussion som har fortsatt och som även har omfattat SKL Kommentus Inköpscentral. Jag ber Eva-Lotta ge sin syn.

– Vi kan bara motivera vår existens genom det vi gör. Har vi avtal som är värdefulla och nyttiga för våra kunder och som bibehåller en sund marknad på leverantörssidan, så har vi ett existensberättigande. Men vi måste vara extremt lyhörda för kundernas behov och se all kritik vi får som otroligt värdefull. Det viktigaste argumentet inköpscentraler historiskt har varit ”stora volymer – bra villkor”. Det kan stämma ibland men inte alltid och inte för alla. Ramavtal kan vara nyttiga på andra sätt: Gröna avtalsalternativ kan bidra till att stötta miljömål, Ramavtal med innovation och teknologi i framkant kan bidra till verksamhetsutveckling och effektivisering. En nationell inköpscentral kan vara med och skapa nya marknader, som vi te x gjort med våra ramavtal för nya bostäder. I och med det skapar vi inte bara affärsnytta utan även samhällsnytta. Jag tror vi kan göra ännu mer avtryck och nytta inom de områdena än vi gör idag.

Eva-Lotta lyfter fram ett gott exempel i den standard för datorer som Statskontoret tog fram på 90-talet, med TCO-märkning, när de upphandlade de statliga ramavtalen. Där låg man i framkant och gjorde verkligen avtryck hos globala PC-tillverkare.

I dag kan det handla om att hitta gemensamma upphandlingsprojekt inom t ex digitalisering och välfärdsteknologi.

– Skulle ni alltså även kunna upphandla innovation?
– Jo, vi skulle även kunna syssla med innovation, beroende på hur stor uppslutningen skulle kunna vara. Vi kan skapa nya marknader och bygga upp nya lösningar. Nu driver vi exempelvis ett projekt med SKL och tre kommuner som handlar om gemensamma boknings- och bidragssystem. Det byggde ursprungligen på att Umeå, Malmö och Göteborg tagit initiativ att göra detta i gemensamt. Nu startar vi en konkurrenspräglad dialog för att hitta bra lösningar. Över 190 kommuner anmält intresse att delta. Även Vinnova och Upphandlingsmyndigheten har varit involverade. Och allt vi tecknar ramavtal på skall vara utvecklat och testat så att vi vet att det fungerar.

– Det finns massor av initiativ på idéstadiet i denna riktning. SKL kommer kunna använda oss som inköpscentral som verktyg för sina stora digitaliseringssatsningar.

– Hur ser er strategi framåt som inköpscentral ut?
– Vår strategi handlar om ökat samarbete, ökad fokusering, mer hållbarhet och större kundfokus och närhet. Vi har påbörjat en utveckling av regionala inköpsstöd, som vi nu har i Mora, i Borås och i Malmö och som vi kommer att fortsätta att utveckla, bland annat i norr. Vi kommer att öka vår aktivitet för att hjälpa våra kunder mer, genom avropstöd, bättre kundservice och mer avtalsuppföljning. Vi bygger om styrningen för hela Kommentus. Nya nyckeltal, nya mål och strategier som inte bara handlar om ekonomi. Lönsamhet är viktigt för långsiktighet och stabilitet, men det är inget mål i sig. Maximal nytta för kund är det som gäller. Vi ägs ju av våra kunder.

Vi styr på nöjda kunder och nöjda medarbetare, men även på ett hållbarhetsindex och vår utvecklingsförmåga. Vi ser vårt arbete i en 70-20-10-modell där 70 % läggs på normala leveranser och resterande handlar om utveckling av nya avtal och tjänster för att vara relevanta även i framtiden. I dag är vi drygt hundra personer på hela SKL Kommentus, varav drygt fyrtio arbetar på SKI. Vi sålde ut förlagsdelen 2013 men viss sådan verksamhet finns ändå kvar. När jag kom 2015 hade AffärsConcept det tufft men nu går det bra igen. De har gjort ett fantastiskt jobb!

– En otroligt viktig bit är att medarbetarna trivs hos oss. Då kommer vi göra saker bra och göra bra saker för våra kunder. I vår värdegrund talar vi om vara nyfikna, schyssta, vassa och relevanta. För att ha kapacitet att göra det vi vill och verkligen göra nytta för våra kunder behöver vi växa med trettio procent på tre år.

– Så år 2020 vill vi vara Sveriges bästa arbetsplats och vi skall bidra till att göra våra kunder framgångsrika i sin inköpsverksamhet. Det är en målsättning som motiverar starkt, avslutar Eva-Lotta.


________________________
________________________