Logga in

Bra offentliga affärer

siterips

Ordföranden har ordet

Jämställda offentliga inköp

Idag är det den internationella kvinnodagen vilket uppmärksammas på alla håll och kanter. Fantastiskt givetvis, samtidigt som det är beklämmande att det fortfarande finns ett behov av denna dag.

Det är dessutom 100 år sedan den internationella kvinnodagen fick sitt startskott. Ryska kvinnor demonstrerade för bröd den 8 mars 1917 och den händelsen gav den internationella kvinnodagen sitt datum.

Numera är den internationella kvinnodagen en dag när man uppmärksammar jämställdhetsfrågan och kvinnors situation över hela världen. I ett internationellt perspektiv är Sverige på många sätt ett föregångsland inom jämställdhet, samtidigt som det fortfarande finns skillnader mellan kvinnors och mäns rättigheter, skyldigheter och möjligheter även hos oss. Om man blickar bakåt i den svenska historieboken är det intressant att notera följande händelser under de senaste 100 åren:

  • 1921 får kvinnor allmän rösträtt och blir valbara till Riksdagen.
  • 1927 öppnas statliga läroverk för kvinnor.
  • 1939 får förvärvsarbetande kvinnor inte längre avskedas på grund av graviditet, förlossning eller giftermål.
  • 1950 blir båda föräldrarna förmyndare över sitt barn.
  • 1982 faller misshandel på enskild plats under allmänt åtal.
  • 1995 blir en månad av föräldraförsäkringen reserverad för modern respektive fadern och kan inte överlåtas, d.v.s. den så kallade pappamånaden.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan och kvinnor och män (CEMR-deklarationen) utarbetades under åren 2005-2006. Den riktar sig till Europas kommuner och regioner som ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. I Sverige står SKL bakom deklarationen tillsammans med 102 kommuner och 18 landsting/regioner. Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. Dessutom finns det en särskild artikel som riktar sig till oss offentliga inköpare.

Artikel 12 i CEMR-deklarationen behandlar upphandling av varor och tjänster inklusive byggentreprenader. Den kan bland annat innebära att de företag som levererar till en kommun eller landsting/region som undertecknat CEMR-deklarationen ska medverka till att främja jämställdhet och en jämn könsmässig sammansättning. Hur det ska gå till i praktiken har jag än så länge inte sett så många konkreta exempel på, även om många företag arbetar aktivt med frågan och ser jämställdhet som en konkurrensfördel.

En central del i CEMR-deklarationen är jämställdhetsanalyser, exempelvis könsuppdelad statistik. Detta är viktigt för att vi ska få mer fakta och kunskap om hur verkligheten ser ut för att kunna uppnå förändringar. Av den anledningen roade jag mig med att göra en liten analys av SOI:s verksamhet.

  1. På vår kommande årskonferens i Gävle har vi 12 kvinnliga talare och 19 manliga i programmet. På stora scenen i plenum ser fördelningen annorlunda ut. 10 män och 5 kvinnor talar i plenum varav en är vår moderator Gabriella Ahlström.
  2. Sedan 1995 har 8 kvinnor och 11 män tilldelats Årets inköpare.
  3. Av våra 1465 medlemmar i föreningen är 59% kvinnor och 41% är män.
  4. I styrelsen för SOI är vi 5 kvinnor och 6 män.

Av detta kan man konstatera att SOI också har en del att jobba med på jämställdhetsområdet även om vi representerar en relativt jämställd yrkeskår.

Jag hade förmånen att gå en jämställdhetsutbildning nyligen och den fick mig att se världen med helt andra ögon. Jag har liksom många andra betraktat Sverige som ett jämställt land där skillnaderna mellan kvinnor och män inte är särskilt stora. Nu vet jag att vi har mycket kvar att göra och att vi som offentliga inköpare faktiskt spelar en viktig roll även inom detta utvecklingsområde.

Om du har något tips på hur man kan jobba med jämställda offentliga inköp i praktiken får du gärna höra av dig till mig. Jag hoppas förstås att vi också ses på årskonferensen i Gävle. Om du inte har anmält dig än börjar det bli dags. Flera av seminarierna börjar bli fulltecknade och om du vill få plats på middagen är det hög tid att anmäla sig nu.

Hälsningar Emma

Luleå 2017-03-08

Ps. Om du är intresserad av att veta mer om hur det står till med jämställdheten i Sverige rekommenderar jag SCB:s lathund: På tal om kvinnor och män 2016. Ds.


________________________
________________________