Logga in

Bra offentliga affärer

Konkurrensverkets frukostseminarium kring direktupphandling

Med anledning av att det är två år sedan de nya kraven på riktlinjer och dokumentation trädde i kraft har Konkurrensverket under våren 2016 genomfört […]

Vad skrev SOI för tio år sedan?

Vilka frågor var på agendan i SOI för tio år sedan? På den tiden skedde den gemensamma kommunikationen med medlemmarna framför allt genom tidningen Affärer, […]

Om årskonferensen 2017

Förberedelsearbetet pågår nu för fullt inför årskonferensen på Konserthuset i Gävle. Vi har växlat några ord med Egil Nylén och Roger Himmelsköld  i styrelsen. Som […]

Månadens fråga