Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Helen Widin hos forskningsnätverket IRSPP

29 november, 2017

Spännande nätverksträff i Milano

IRSPP står för International Research Study of Public Procurement och är ett internationellt nätverk om offentlig upphandling med koppling till akademin.
Nätverket leds av en grupp forskare inom offentlig upphandling från en rad olika universitet och deltagarna är noggrant utvalda seniora chefer inom offentlig upphandling som kommer från alla delar av världen

Syftet med nätverket är dels att akademien ska få underlag för vidare forskning och dels att deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.  Nätverksträffarna sker vartannat år, i form av intensiva och kvalificerade workshops och har ett speciellt utvalt tema för mötet. På nätverkets hemsida presenteras nätverket och också referenser till de rapporter som tidigare års träffar resulterat i.

I år träffades nätverket för sjunde gången och mötet gick av stapeln 25-27 september på Polytekniska universitetet i Milano. På årets konferens fanns 32 deltagare från ett femtontal länder och genom åren har ett fyrtiotal länder deltagit. Årets tema var samarbete mellan offentliga aktörer inom offentlig upphandling.

Förutom att vara styrelsemedlem i SOI så är Helen inköpschef på Kriminalvården. Hon berättar att det ställs gedigna krav på deltagarna. Man skall ha förberett fem intressanta case och skicka material i förväg, som sedan skall diskuteras i de olika arbetsgrupperna. I Helens arbetsgrupp var även Tyskland, Frankrike, USA och Zambia representerade, vilket innebär att det är väldigt olika ”upphandlingskulturer” som möts. Vi hade rätt roligt åt olikheterna, säger Helen. I Kalifornien låg mycket fokus på att tjäna pengar, i Tyskland på ”ordning och reda” och vi la inte bara ekonomiska aspekter i begreppet samarbete och så vidare. I Afrika finns ett samarbete, COMESA, som syftar till hållbar ekonomisk och social utveckling i medlemsländerna. I arbetet använder man upphandlingsregler som påminner om EU:s direktiv men där man har olika sätt att stötta företag från minioriter, exempelvis genom att acceptera högra pris från dessa.

– Ibland kan man tycka att LOU är fyrkantigt och besvärligt men det finns andra länder som har mer tvingande lagstiftning. Till exempel kan det vara tvingande att följa ett avtal som kommer från en nationellt genomförd upphandling, man bestämmer alltså inte över sina samarbetspartner och hur man vill göra en upphandling på samma sätt som vi gör i Sverige.

– Värdet med sådana här konferenser är just att forskare och erfarna praktiker möts, stöter och blöter olika frågeställningar och sedan tas resultatet vidare i forskningen.
Det ger ytterligare dimension till diskussionerna. Även detta års träff kommer så småningom att resultera i en rapport som kommer att publiceras genom IRSPP’s hemsida.