Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)
  • Fax: 08-556 061 41

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Innovationsupphandling med politiskt stöd i Örebro

24 september, 2017

Efter ett tips till redaktionen om en spännande innovationsupphandling kontaktar jag Eva Nordlund, Upphandlings- och uppföljningschef i Örebro kommun.

Vi bestämmer att träffas och en ovanligt vacker höstdag ses vi i det gamla Rådhuset i Örebro, då även upphandlaren Mikael Sköld medverkar.

Det är ingen slump att Örebro startar en innovationsupphandling. I den strategi som antagits av kommunstyrelsen, och som presenteras i en separat artikel, lyder en av punkterna; Med start 2017 skall kommunen årligen genomföra minst en innovationsupphandling.

– Vi har en hög svansföring i Örebro på miljöområdet, säger Eva Nordlund. Och vi vill gärna se innovation och nytänkande. Men vår roll är att vara facilitator, inte uppfinnare. I det här fallet kommer idén bakom upphandlingen från Ola Eklöf som är planerare på Tekniska förvaltningen. Han har ett djupt engagemang och stor kunskap i frågor kring smart avfallshantering och upphandlingen kommer naturligtvis att genomföras i samverkan med Tekniska förvaltningen. Det formella beslutet att genomföra innovationsupphandlingen är taget av kommunstyrelsen och ordföranden Kenneth Nilsson (S) säger så här.
– Det är väldigt bra att vi nu genomför vår första innovationsupphandling. Genom att vara tydliga med både problemformulering och önskad lösning utmanar vi marknadens aktörer att tänka nytt. Om det visar sig att marknaden kan leverera det vi efterfrågar kommer många andra kommuner också få nytta av produkten.

Så här beskrivs själva upphandlingen: ”Sedan år 2000 samlar Örebro kommun in matavfall i papperspåsar. Matavfallet bidrar till ett kretslopp där energiinnehåll och näringsämnen tillvaratas. Många invånare som väljer att inte sortera uppger läckande papperspåsar som huvudorsak. Kommunledningen hörsammar detta och eftersträvar nöjda och trygga kunder genom att efterfråga en påse som inte läcker och då bidrar till att större andel av matavfallet samlas in och återgår till kretsloppet.

Kravet i innovationsupphandlingen är att den nya påsen ska vara nedbrytbar och ingå i ett kretslopp som återför näring till jordbruksmark. Hela hanteringskedjan från att hushållen använder matavfallspåsen till utvinningen av biogas och slutligen nedbrytningen till biomull skall beaktas. Om innovationsupphandlingen lyckas, och marknaden förmår ta fram en lämplig produkt, kommer den bidra till uppfyllelsen av delmål i Örebro kommuns klimatstrategi.”

Ola Eklöf är planerare på Tekniska förvaltningen i Örebro och arbetar bland annat med avfallsfrågor.
– Vi började med återvinning av matavfall redan år 2000 berättar Ola. Från början hade vi en ökningstakt på 1000 ton per år, nu ligger den på 500 ton per år och i dag återvinner vi 55 procent av det som finns att ta till vara. Leverantörerna tycker att de redan har en bra produkt men vi märker att det finns ett motstånd hos en del av våra kunder, som tycker att det blir blött, kladdigt och problem med flugor. Så vi vill få fram en mer användarvänlig produkt, en ”Trygg och säker påse”, med ett material som inte är plast men som ändå håller tätt och som fungerar i framställningen av biogas. Än kan vi inte veta vad det blir men jag är optimist och tror att innovationsupphandlingen kommer att lyckas.

– För mig som upphandlingschef är det väldigt positivt och stimulerande att vi har både en stark politisk uppbackning i projektet och samtidigt ett så gott samarbete med Ola som har engagemang och lång erfarenhet av arbetet med avfallsfrågor, påpekar Eva Nordlund

Att utveckla innovationsupphandling
– Det finns ju flera nivåer på innovationsupphandling, säger Mikael Sköld. Utvecklingsfrämjande upphandling innebär att exkludera krav i förfrågningsunderlaget som begränsar leverantören att offerera innovativa lösningar. Upphandling av nya lösningar innebär att urskilja ett inköpsområde som är i behov av nya innovativa lösningar. Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster: går ut på att driva fram utveckling av nya lösningar som helt saknas på marknaden och är det mest komplexa att upphandla.

– För att vi skall kunna utveckla fler innovationsupphandlingar som gynnar regionens utveckling har Örebro kommun inlett samarbete med Alfred Nobels Science Park och Örebro universitet. Möjliga fokusområden är logistik och/eller livsmedel och hälsa som är branscher där Örebroregionen redan är stark. Inom EU finns det ett program, Horisont 2020 som stöder innovationer och Örebro kommun har för avsikt att söka finansiering där. För att ett sådant stöd ska bli aktuellt måste ett samarbete med fler EU länder inledas, berättar Eva, som själv har ett stort intresse för frågan och var en av föredragshållarna vid den stora strategiska upphandlingskonferensen som OECD och EU kommissionen arrangerade i Paris den 2 juni. Där var innovationsupphandling ett huvudtema.

– Detta ställer ju krav på en upphandlingsavdelning. Hur många är ni som arbetar här?
– Vi är 23 medarbetare plus två chefer. Och vi upphandlar ramavtal för Örebro och ytterligare 16 kommuner. I pengar räknat cirka 3 miljarder för Örebro kommun och 3 miljarder för de övriga kommunerna. Så här ser vår organisation ut.

– Hur ser tidsplanen ut för innovationsupphandlingen ut?
– Det går ju inte att ha en exakt tidsplan än, eftersom det handlar om innovation, säger Mikael. Men vi bildar en arbetsgrupp och påbörjar en förstudie nu i höst som ju då innefattar en marknadsundersökning med bland annat en RFI (Request For Information) till leverantörer. Men vi uppskattar tidsåtgången till cirka ett och ett halvt år.

– Det är ju väldigt intressant med en innovationsupphandling med så tydligt politiskt stöd och det skall bli lika intressant att få följa och rapportera om hur den utvecklas.
– Ja, det är du mycket välkommen att göra, menar både Eva och Mikael.