Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Sista-minuten-nytt

2 december, 2018

Riksdagsmotion om SOI’s lagförslag

I en motion till Riksdagen (Upphandling Motion 2018/19:2191) av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) skriver dessa bland annat följande:

”SOI (Sveriges Offentliga Inköpare) har föreslagit en intressant utveckling av lagen som bör tas med i beaktande vid en uppdaterad lagstiftning. Önskvärt är att det klarläggs att upphandling berör hela organisationen och inte enbart Upphandlingsenheten.”

Läs hela den intressanta motionen på
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H6022191