Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Dags för nya rubriker

3 december, 2018

Ordföranden har ordet

Är du liksom jag trött på svarta och trista rubriker om offentliga upphandlingar som slagit slint?

Utanför den branschspecifika upphandlarvärlden, lyfter media ofta upp överprövningar, otillåtna direktupphandlingar och dåliga affärer. Det tråkar ut mig eftersom det inte speglar verkligheten. Det är knappt en tiondel av upphandlingarna som överprövas och ännu färre visar sig vara felaktiga när de prövas i domstol.

De goda exemplen lyser förstås med sin frånvaro i media – i alla fall om man inte har på sig sina inköparglasögon. För där bland rubrikerna finns det ofta en hel del goda exempel, där inköpare har spelat en viktig roll för att utveckla den offentliga verksamheten eller samhället.

Med åren har jag fått erfarenheten att vägsaltshistorier och revisionsrapporter ofta ger oss vind i seglen i vårt interna arbete. För det mesta är det inte inköpsfunktionen som är under luppen. Det handlar oftast om brister i organisationen och kompetensen hos de (icke) behöriga beställarna – vilket i sin tur kan leda till att vi får bättre möjligheter att leda och styra inköpsprocessen i vår organisation.

Vi som inköpare är möjliggörare för andra att göra goda affärer. Vi realiserar dem sällan själva – men med vår kompetens och vårt sinne för affärer, kan vi bidra till kvalitet och samhällsutveckling samtidigt som vi sänker kostnaderna.

Jag är säker på att du kan räkna upp ett gäng sådana exempel när som helst. Du har säkert bidragit till flera själv och du har antagligen kollegor i din närhet som gjort lika briljanta affärer som du – eller så har de möjliggjort för någon annan att göra det.

Den 31 januari är det sista dag att nominera din kandidat till Årets inköpare. Priset delas ut den 4 april i Uppsala och kommer att sätta extra fägring till vårt 40-årsjubileum. Jag har haft förmånen att dela ut priset tre gånger och för mig är Lena, Ann-Helené och Mirja oförglömliga förebilder för allt de åstadkommit i den offentliga affären.

Kanske är det du som får priset nästa gång?

Oavsett vem som tilldelas priset är jag säker på att Årets inköpare 2019, kommer att inspirera oss alla att göra ännu bättre offentliga affärer. Årets inköpare späder ut de där svarta rubrikerna med en rejäl dos av verksamhetsnytta och affärsmässighet – något vi alla har behov av att se mer av, eller hur?

Detta är mitt sista ordförandebrev i år. Av den anledningen vill jag önska dig en härlig jul och fin avslutning på 2018. Glöm inte bort att reflektera och minnas allt bra du uträttat under året!  

Vi ses!

Hälsningar Emma

 

P.S. Visst kommer du ihåg att uppmärksamma vår medlemstidning Dagens Samhälle på de goda exempel som du och dina kollegor skapar i din vardag? Tipsa redaktion@dagenssamhalle.se