Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Nytt samarbete för att nå de högsta beslutsfattarna

22 mars, 2018

Vice ordföranden har ordet

Styrelsen i SOI sammanträder ungefär 20 gånger varje år. Majoriteten av sammanträdena är telefonmöten, en handfull är fysiska träffar och i några enstaka fall när beslut av formell karaktär måste fattas snabbt så kan det ske per e-post. Förutom rutinärenden som ekonomi och rapporter från styrelsens arbetsgrupper så kan vi ägna tid åt att planera vår närvaro i Almedalen eller arbeta med verksamhetsplanen. Ibland dyker det också upp ärenden som smäller lite extra högt. Ärenden där man som styrelseledamot känner att man är med och fattar beslut som sätter avtryck som finns kvar även efter att man lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot. Vårt enhälliga styrelsebeslut i januari i år om att inleda ett samarbete med tidningen Dagens Samhälle var ett sådant beslut.
 
Det ska sägas att det var ett beslut som från början kändes långt från självklart och som föregicks av många och långa diskussioner i styrelsen under hela hösten. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Upphandling24 genom åren och vi vet att det har varit en uppskattad medlemstidning. Men det går inte att bortse från att vi genom det samarbetet främst kunna nå de redan frälsta och det räcker att titta på våra senaste medlemsundersökningar för att se vad ni medlemmar vill att föreningen ska satsa på. Varje gång vi frågar hamnar följande tre i topp:

   •    Öka kunskapen och förståelsen för offentlig upphandling och inköp
   •    Förbättra statusen för yrket
   •    Påverka beslutsfattare/lobbyarbete

Med det i bakhuvudet var beslutet om att inleda ett samarbete med Dagens Samhälle till syvende og sidst ganska lätt att fatta. Dagens Samhälle kommer att göra en satsning på sin bevakning av den offentliga affären och vill ha oss som samarbetspartner. Eftersom Dagens Samhälle är en tidning som typiskt sett läses av många beslutsfattare inom stat, kommun och landsting så är det en utmärkt kanal för oss att använda oss av för att arbeta med de tre punkter som listats här ovanför.
 
Upphandling24 kommer att leva vidare och har dessutom nyligen rekryterat en ny chefredaktör i Ulrika Ajax. Ulrika som förresten själv uttrycker det väldigt bra i sin första krönika som chefredaktör:
 
Visst är det trist att inte få kallas medlemstidning till SOI som vi tycker är så bra och driver samma frågor, men ser vi till det större perspektivet gör vi alla en vinst, inte minst skattebetalarna. Att Dagens Samhälle nu kan lyfta upphandling till en bredare målgrupp är fantastiskt. SOI och vi kommer att fortsätta att samarbeta även om vi inte är deras medlemstidning.  Med vårt fokus att lyfta, förbättra och stärka de offentliga inköparna och DS:s tänk att nå beslutsfattare och politiker har vi nu tillsammans en starkare kraft.
 
Vår förhoppning är som sagt var att samarbetet mellan SOI och Dagens Samhälle ska bidra till att sätta offentligt inköp ännu högre på dagordningen hos de högsta beslutsfattarna i stat, kommun och landsting. Det har också varit vårt huvudargument för att överhuvudtaget inleda ett samarbete. Men som medlem i SOI följer dessutom några nya medlemsförmåner som du kan läsa om på ett annat ställe i detta nyhetsbrev.
 
När detta skrivs så är jag alldeles strax på väg att åka till Stockholm för möte med årskonferensgruppen. Det blir vårt sista fysiska möte innan årskonferensen och vi kommer bl.a. att träffa vår moderator Gabriella Ahlström. Det är redan nu klart att antalet deltagare kommer att bli högre än förra året vilket naturligtvis är jätteroligt. Men än finns chans att anmäla sig. Sista datum att anmäla sig är nu på lördag den 24/3.

För några veckor sedan stängde nomineringen till Årets inköpare. Vi har fått in väldigt många bra nomineringar och i dagarna så kommer styrelsen att besluta om vem som utses till Årets inköpare 2018 och som förutom äran också får en prischeck på 10 000 kr. På konferensmiddagen den 17 april avslöjas vem det blir. Kanske är det du?

Vi ses i Jönköping 16-18 april! Kom gärna fram och hälsa och prata med mig och de andra i styrelsen. Vi vill väldigt gärna höra vad ni medlemmar tycker och tänker.

Martin Magnusson