Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI – Årskonferens & 40-årsjubileum!

30 april, 2019

950 besökare på den största konferensen hittills

Som många av oss misstänkte så slogs det åter deltagarrrekord på årskonferensen i Uppsala. För två år sedan var vi 800 deltagare, i fjol var vi 900 och denna gång blev det alltså 950 deltagare och Sveriges i särklass största upphandlingskonferens. Årskonferensens utveckling har gått hand i hand med det allt större intresset för den offentliga upphandlingen och SOI’s förmåga att påverka utvecklingen.

Det är naturligtvis helt ogörligt att referera allt som händer på en så stor konferens utan vi får nöja oss med ett och annat axplock från de intensiva dagarna.

Självklart satte själva 40-årsjubileet sin prägel på dagarna. På bilden nedan ser vi Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Lisbeth Johnson och Emma Breheim, tre kvinnliga ordförande i SOI under de senaste dryga tio åren samtala om utvecklingen under de gångna åren och fram till i dag. Lisbeth kunde bland annat konstatera att SOI inte var utan problem under början av 2000-talet. Det fanns falangstrider och årsmötena kunde bli långa och med massor av frågor att lösa. Till viktiga händelser under åren hör förstås också Anders Wijkmans upphandlingsutrednig, som satte fokus på den goda affären och att vi fick en kunnig och intresserad ”upphandlingsminister” i form av Ardalan Shekarabi och snart även en Upphandlingsmyndighet. I denna historiska tillbakablick fick vi även höra Karl Gunnar Marklund berätta om SOI’s bildande för 40 år sedan och hur han valdes till ersättare i den första styrelsen! Han menade också att SOI gör ett jättejobb och har blivit en respekterad organisation i det offentliga rummet.

Året till ära hade vi ”dubbla moderatorer” i form av Niklas Källner som tillsammans med Jenny Engström såg till att allt flöt, att vi hade det bra, blandade allvar och skämt och som dessutom gjorde TV-inslag i form av ibland väldigt dråpliga intervjuer med konferensdeltagare och även med ”folk på stan”.

Joachim Danielsson, stadsdirektör i Uppsala kommun, kunde med viss stolthet berätta om hur Uppsala utvecklas som stad och hur man driver en effektiv och modern kommunorganisation. Uppsala, som i internationell jämförelse är en liten stad har nyligen, i konkurrens med 132 städer från 23 olika länder, av en internationell jury på uppdrag av Världsnaturfonden, utsetts till Årets globala klimatstad! Den nära kopplingen till upphandling accentuerades av att även inköpschefen, Susanne Afzelius, medverkade. Till Uppsalas mycket intressanta sätt att arbeta med upphandling kommer vi att återkomma i ett separat reportage.

Till de viktigaste händelserna hörde naturligtvis också när Emma Breheim och Martin Kruse (som numera också är ny vice ordförande i SOI) presenterade SOI’s nya kompetensprofil, ”Framtidens offentliga inköpare”. I går dansade vi i kulissen, i dag intar vi hela scenen, sade Emma bland annat i sin motivering till varför SOI själva tagit fram kompetensprofilen.

SOIs kompetensprofil är en introduktion till rollen som offentlig inköpare och kan användas som ett underlag för alla som vill veta mer om vilka kompetenser och erfarenheter framtidens offentliga inköpare bör ha eller utveckla. Följande områden ingår i det strategiska upphandlingsarbetet, men betydelsen av respektive område beror naturligtvis på vilka arbetsuppgifter man har, eftersom allt fler roller ingår i upphandlings- och inköpsarbetet.

• Affärsmässighet
• Marknads- och omvärldsanalys
• Strategiutveckling
• Förhandling
• Juridik
• Projektledning
• Kravställning
• Sak- och omvärldskunskap
• Ekonomi och kalkylering
• Analytisk förmåga
• Kommunikativ förmåga
• Ledarskap och förändringsledning
• Digitalisering och IT-baserade arbetssätt

Beskrivningen av kompetensprofilen kan du ladda ner genom att klicka här. Du kan också testa din egen kompetens i SOI’s unika självskattningsverktyg som du hittar här.

Under konferensen avtackades också Martin Magnusson efter sex intensiva och framgångsrika år i styrelsen, de senaste åren som vice ordförande. Han skall nu bland annat ägna sig åt något så trevligt som att vara barnledig. På posten som vice ordförande ersätts han nu av en annan Martin, nämligen Martin Kruse som är upphandlingschef på Arbetsförmedlingen. Och ny i styrelsen är Carina Mattsson Sandberg, inköpschef på Region Jönköping. Henne presenterar vi i en egen artikel på hemsidan.

Bland alla de ämnen vi fick lära oss mer om fanns den digitala (R)evolutionen, där trender och framtidsutsikter blandades med egna erfarenheter från projekt i offentlig sektor och med privata företag, Nudging, som tar oss förbi beslutsfällorna, och ”knuffar” folk till mer rationella val. I föredraget Good Sweden Bad Sweden fick vi en förbluffande bild av hur no go-zoner, laglöshet och påståenden om att Sverige förbjuder julbelysning har blivit en populär myt som sprids av populister över hela världen.

Ett intressant soffsamtal fördes mellan Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, SOI’s ordförande Emma Breheim och de bägge moderatorerna. Inger Ek nämnde att både uppmärksamheten kring upphandling och statusen för upphandlarna och deras verksamhet har ökat markant de senaste åren, att rollen förändrats och att kompetensen ökat men att det behövs mer kunskap även hos beslutsfattarna. Men fokus har definitivt flyttats från regelverket till samhällsnytta. Emma konstaterade att inrättandet av en Upphandlingsmyndighet och att vi fått en nationell upphandlingsstrategi varit väldigt positivt. Inger efterlyste också mer tvärfunktionalitet, teamarbete och Emma tyckte att detta redan är på väg på många håll och att fokus flyttats till att skapa värde för de organisationer vi arbetar för. Men det finns fortfarande de som behöver mer stöd i förändringsarbetet. Både Inger och Emma tryckte också på behovet av digitalisering, AI, effektivare verktyg och system. Men också behovet av återkommande kompetensutveckling, forskning och vetenskaplig utbildning på universitetsnivå. Initiativet från Linköpings universitet (som hade två representanter på plats på årskonferensen) välkomnades

Den första dagen avslutades i vanlig ordning med mingel bland utställarna och för de morgonpigga inleddes dag två med SOI’s årsmöte och bland annat då med styrelsevalet.

Under resten av torsdagsförmiddagen bjöds vi dels på en föreläsning om poängen med att sätta mål, hur man når dem och hur man har kul på vägen, med Antoni Lacinai. Därefter följde ett föredrag om uppföljning av arbetsrättsliga villkor, med Lena Mårdh och Helena Leth Sagvall.

Halva eftermiddagen fylldes med parallella seminarier, där man likt åsnan mellan hötapparna insåg att man gick miste om viktiga saker, vilka seminarier man än hade valt.

Eftermiddagen avslutades med två mycket spännande föredrag. Det första handlade om ”Helikoptrar, vägsalt och våtservetter. Vad får vi egentligen för våra skattepengar?” och presenterades av Staffan Florén Sandberg, reporter och Lars-Göran Svensson, redaktör och producent, bägge från det inte helt okända TV-programmet Uppdrag Granskning, Det blev en exposé över hur tokigt inköp kan fungera, även när det finns goda intentioner. Hela föredraget framfördes dock med mycket humor och väckte många glada skratt hos den stora och ganska så nyfikna publiken.

Mycket intrssant och bitvis ganska skrämmande var när Fredrik Löfgren, som jobbar som robotutvecklare vid Linköpings Universitet framträdde tillsammans med sin dansande robot Elsa. Han utsågs till Årets Teknolog 2016 och vann SVT:s Genikampen 2014 och har även synts med robotar i Talang på TV4.
Med sina kunskaper inom robotik och AI tog han oss med på en resa från stenåldern till framtiden. Han berättade hur långt människan redan har kommit och målade upp en bild av hur framtidens stora robotisering kommer att te sig. ”Förr ersatte vi muskler – nu ersätter vi hjärnor. Vad behövs egentligen människor till, det är en fråga som måste diskuteras. Samtidigt äger 4 procent av mänskligheten 92 procent av tillgångarna. vad kommer det att innebära för framtiden?

Efter en kort men välbehövlig vila var det dags för bussresa till sedvanlig middag med mingel, prisutdelning, underhållning och dans, på Fyrishov.

Priset till Iqbal Musaji delades ut av Emma Breheim och Martin Kruse.

Vinnare av utnämningen Årets inköpare blev denna gång  och till publikens jubel Iqbal Musaji, upphandlingschef i Borås. ”Med innovativa lösningar och en stark drivkraft att hitta effektiviseringar har han lyckats att få en helhetssyn och större transparens i Borås stads inköp”, menar juryn och fortsätter
”Hans strategiska tänkande, stora engagemang och vilja att dela med sig av sina erfarenheter har lett till att kommunen har blivit en förebild inom offentliga inköp i Sverige”. Ni möter Iqbal i en separat intervju här på hemsidan.

Därefter fortsatte kvällen med underhållning och dans, för de piggaste fram till klockan ett på kvällen.

Årskonferensens sista dag inleddes med två pass parallella seminarier och sedan ytterligare ett par föredrag. Ett starkt intryck gjorde föredraget ”Mr Tourette och jag 1.01. 97 % katastrof eller 3 % hopp?” med Pelle Sandstrak, författare, föreläsare och dramatiker. Han har levt sitt liv med Tourettes syndrom och gav en stark bild av hur detta präglat hela hans liv.

Som alltid avslutades konferensen med avslöjandet om var nästa årskonferens äger rum. SOI’s ordförande, Emma Breheim, kunde avslöja att det blir i Luleå 1-3 april 2020.

En rad presentationer från årskonferensen finns att ladda ner från hemsidan, dem hittar ni här.