Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Möt Iqbal Musaji – Årets inköpare

30 april, 2019

”Vi är en länk i kedjan för att verksamheterna skall kunna göra ett bra jobb”

”Med innovativa lösningar och en stark drivkraft att hitta effektiviseringar lyckats få en helhetssyn samt uppnått en större transparens i Borås Stads inköp. Hans strategiska tänkande, stora engagemang och vilja att dela med sig av sina erfarenheter har lett till att kommunen har blivit en förebild inom offentliga inköp i Sverige.” Så motiverade SOI’s jury utnämningen.

Iqbal Musaji har varit upphandlingschef i Borås Stad sedan 2012. Sedan 2017 är titeln koncerninköpschef, upphandlingsavdelningen heter numera Koncerninköp Borås och har flyttats till stadsledningenskansliet som en strategisk avdelning. Iqbal leder avdelningen som ansvarar för kommunens och de kommunala bolagens centrala och övergripande upphandlingar.

– Grattis Iqbal, blev du överraskad av priset?
– Ja, det blev jag verkligen. Jag blev så överraskad att jag inte hittade trappan upp till scenen, säger Iqbal och skrattar stort.

– Vet du vem som nominerade dig?
– Ingen aning. Jag försökte fråga men fick bara ett kryptiskt svar om att det kunde vara flera.

Då du intervjuades på SOI’s hemsida i september 2016 var ni mitt i ett stort omställningsarbete och ni hade på två år gått från nio till femton anställda. Hur ser det ut i dag?
– Vi är fortfarande i ett pågående omställningsarbete och det kommer nog aldrig helt att ta slut. I dag är vi 19 medarbetare och inköpen har ökat från 1,8 till 2,2 miljarder. Men sättet som vi finansieras på innebär att vi har möjlighet till ytterligare anställningar när det behövs. Vi  finansieras oss genom provisionsmodell samt system för intern och extern debitering för dem som anlitar oss och arbetar alltså inte utifrån budget. Detta är en bra modell som både gör att vi har möjligheten att växa vid behov och att vi på ett smidigt sätt kan anpassa oss efter hur den politiska viljan utvecklas. Man kan säga att modellen bygger på förtroende från politiken och på att vi gör ett bra jobb.

Du har tidigare sagt att ert mål är ”att bli Sveriges bästa inköpsfunktion”. Gäller det fortfarande?
– Jag brukar säga till mina medarbetare att vi är en länk i kedjan för att verksamheterna skall kunna göra ett bra jobb. Vi skall finnas med så nära verksamheterna som möjligt och bidra i både smått och stort. Så målet finns naturligtvis kvar. Och vi skall dessutom vara så transparenta som över huvud taget är möjligt, både mot verksamheterna och mot våra politiska uppdragsgivare. I dag börjar vi allt mer att prata om effektmål i stället för upphandling av specifika varor eller tjänster. Det är en superintressant förflyttning, tycker jag.

Är det fortfarande lika roligt att utveckla upphandlingen som du sagt tidigare?
– Ja, det är fantastiskt roligt. Det betyder inte att resan alltid varit rak och enkel, men vi jobbar vidare tillsammans, vi lär både av varandra och av andra. Och då måste jag nämna något väldigt viktigt. Vi har fantastiska kollegor ute i landet, som vi lär oss väldigt mycket av. Det finns ingen inbördes rivalitet utan de är öppna mot oss och vi mot dem. Vi har många nätverksgrupper ute i landet och det tillför så mycket i vår utveckling av verksamheten. Det är jag väldigt glad och tacksam för.

Vad har ni närmast på gång i Borås?
– Det är många saker, men en sak jag kan nämna är kategoristyrning. Men den kommer vi att närma oss med en viss varsamhet, den kommer att påverka hela organisationen och där vill vi skapa effektmål, även för införandet. En annan sak som vi förändrar är att vi återupplivar vårt upphandlingsråd men nu som tre olika koncerninköpsråd. En ”hårdare” del, som exempelvis tekniska tjänster och produkter, en ”mjukare” del där bland annat skola och utbildning ingår och ytterligare en del där exempelvis kultur, fritid, kreativa och estetiska verksamheter kommer att ingå. Och vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete, just nu har vi en hållbarhetsstrateg, en specialist på Fair Trade och en specialist på sociala krav i inköpsverksamheten och det arbetet skall vi utveckla ytterligare.

Vi tackar Iqbal och önskar lycka till i det fortsatta utvecklingsarbetet!