Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Ordförandebrev SOI, 28 april 2019

30 april, 2019

Vice ordföranden har ordet

Ute är det 18 grader varmt, lövsprickningen är i full gång och SOI’s årskonferens avslutades för några veckor sedan. Tre tydliga tecken på att våren är här. I samband med årets konferens fick jag förtroendet, och äran, att ta över rollen som vice ordförande i SOI, efter att ha suttit i styrelsen sedan våren 2016. Såhär i mitt första ordförandebrev så vill jag ta tillfället i akt att mycket kort presentera mig för er, våra medlemmar, genom att ge er en bild över mitt förhållningssätt till offentligt inköp.

Jag jobbade i många år på FMV, Försvarets Materielverk, i en rad olika roller kopplade till JAS39 projektet. Idag är jag upphandlingschef på Arbetsförmedlingen där inköpsperspektivet gäller helt andra varor och tjänster. Upphandling och inköp inom ramen för JAS39 projektet och svensk flygindustri innebar till stor del att hitta vägar för att skapa bra affärer, i många fall utan möjlighet till konkurrens. Det har gett mig ett stort intresse för bra affärsincitament, samarbete och leverantörsdialog, och också för affärsmässig innovation. Jag konstaterar att samma komponenter är nödvändiga för de bästa lösningarna även i mitt nuvarande arbete på Arbetsförmedlingen, där också marknaderna är mer konkurrensutsatta. Faktum är att det är  nyckelfaktorer för allt framgångsrikt inköpsarbete.

Det bredare perspektiv som engagemanget inom SOI har inneburit, har gett mig mer insyn i hur kommuner, landsting och regioner arbetar, och vilka förutsättningar och utmaningar de har. Det finns skillnader mot de statliga myndigheter jag är van vid, men från ett inköpsperspektiv långt fler likheter.

Vid årskonferensen i år lanserade SOI en kompetensprofil för framtidens offentliga inköpare, och också en web-applikation där man kan testa sig själv mot profilen och få tips och inspiration till sin egen och organisationens utveckling. Arbetet med kompetensprofilen har varit mycket intressant och mycket roligt. Det bygger på styrelsens samlade erfarenheter, och därmed också på, totalt sett, många års interaktion med er medlemmar. Kompetens är ett mångfacetterat begrepp. Utbildning och kunskap ger en teoretisk grund och trygghet i yrkesrollen, det är också en förutsättning för verksamhetsutveckling och nya metoder. Erfarenhet ger förmågan att bedöma olika situationer och förbereda sig för tänkbara scenarier för att på så sätt både välja de bästa strategierna samt förenkla och effektivisera arbetet. Ett starkt intresse för ett område gör oss nyfikna och modiga samtidigt som det hjälper till att bygga både kunskap och erfarenhet.

Jag tror att man ska använda en kompetensprofil av det här slaget som en grund för att utveckla sin kompetens utifrån de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som ens egen organisation har. Ingen sanning är universell för alla organisationer, och en organisations kompetens kan genom samarbete och arbetssätt byggas på många olika sätt. Det som dock är ställt utom allt tvivel är att strategiskt inköpsarbete och inköparens kompetens är otroligt viktigt för att myndigheter, kommuner och regioner ska kunna nå sina mål och samtidigt bidra till andra förbättringar i samhället som är så viktiga.

Sveriges Offentliga Inköpare är en fantastisk förening med många engagerade medlemmar och en stark förankring i debatten om den goda offentliga affären. Under den tid jag arbetat i styrelsen så har jag många gånger slagits av hur aktiv och konsekvent föreningen är i sin vilja att arbeta för en kontinuerlig utveckling av strategiskt inköpsarbete i Sverige. Jag tar därför med glädje över det vice ordförandeskapet från min namne Magnusson och ser fram emot att få fortsätta jobba med ett utvecklat offentligt inköp inom SOI.

Hälsningar
Martin Kruse