Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

 • Sveriges Offentliga Inköpare
 • c/o Föreningshuset
 • Virkesvägen 26
 • 120 30 Stockholm
 • soi@soi.se

Telefon

 • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

 • 887500-9584

Ansökan om att arrangera årskonferensen 2021

11 december, 2019

Vill du vara värd för SOI:s årskonferens 2021? Styrelsen tar löpande in ansökningar som underlag för beslut om nästa års konferensort. Sista ansökningsdag för årskonferensen 2021 är den 30 januari 2020. Ansökan skickas till soi@soi.se

Ansökan om att arrangera årskonferensen 2021

Vill du vara värd för  SOI:s årskonferens 2021?

Styrelsen tar löpande in ansökningar som underlag för beslut om nästa års konferensort. Sista ansökningsdag
för årskonferensen 2021 är den 30 januari 2020. Ansökan skickas till soi@soi.se

Ansökan kommer att vara i två steg:

 1. En intresseanmälan om att vara värdort för konferensen.
  Konferensorten ska variera över hela landet och de ska vara enkelt för våra deltagare att enkelt kunna ta sig till orten med allmänna kommunikationsmedel.

  För SOI är det viktigt med ett regionalt engagemang från offentliga inköpare som är verksamma inom orten/regionen, och SOI värdesätter ett engagemang från flera olika organisationer, gärna en kombination av  representanter från kommun, region och statlig verksamhet.

Vi vill inte ha in några prisuppgifter i  det här steget däremot vill vi att du har kontrollerat att ni kan uppfylla de krav som vi har på en konferens ort.

I din intresseanmälan ska du ange:

 1. Ortens namn
 2. Kontaktperson för ansökan
 3. Förslag på datum för konferensen
 4. Vilka lokala offentliga organisationer som ställer sig bakom ansökan.
 1. Styrelsen kommer utifrån de ansökningar som kommer in att välja ut ett par orter från vilka vi kommer att vilja ha en offert med utgångspunkt från våra krav.

Krav på konferensort 2021:

 • Genomförande
  Konferensen genomförs i tre dagar med start kl 12 dag 1 (lunch) och avslutas kl 13 dag 3 (lunch)
  Konferensen ska äga rum vecka  15, 16 eller 17 2021.
 • Regionalt engagemang
  De upphandlande myndigheterna inom regionen ska uppleva det positivt när årskonferensen hålls på orten. Detta kan bidra till en trevlig vistelse och delaktighet med arbetet inför arrangemanget. Det ska bildas en lokal grupp på orten som är ett utskott till styrelsens arbetsgrupp för årskonferensen.
 • Konferensanläggning
  Anläggningen ska vara lättillgänglig och anpassad för hypotetiskt antal anmälda, ha hög standard och vara anpassad för ändamålet, ha utställning/mingelyta i nära anslutning till kongresshall.
 • Huvudlokalen ska ha kapacitet för minst sittande 700 deltagare.
 • Parallella seminarielokaler ska vara minst 3 utöver huvudlokal som rymmer minst 60 deltagare per st där minst 2 behöver ta emot 80-200 deltagare.
 • Utställningsytan ska ta emot ca 25-30 utställare (3x2 m)
 • Styrelserum 3 dagar för minst 14 personer.
 • Lokal för bankett som rymmer minst 700 sittande deltagare med större scen för underhållning.

Observera: Kraven på konferensanläggningens kapacitet kan vara högre om konferensen hålls i någon av storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö) eller i närhet till dessa (d.v.s. där det finns ett stort upptagningsområde och/eller goda resmöjligheter från stora delar av landet).

 • Mat, kaffe och fika
  Konferensen startar med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 3.
  I ansökan ska det framgå pris och menyförslag för:
 • 3 luncher (sittande eller ståbord). Ej mingellunch.
 • 1 mingeltallrik för kvällen dag 1
 • 1 bankettmiddag 3 rätter med dryck för banketten dag 2 gärna med lokal prägel
 • Kaffe ska vara tillgängligt under hela konferensen
 • Förmiddagsfika dag 2 och 3
 • Eftermiddagsfika dag 1 och 2
 • Möblering
  Tillkommande kostnader för ståbord eller basmöblering av scen ska specificeras i offerten.
 • Teknik
  Teknisk utrustning och tekniker för genomförande av konferensen ska ingå eller specificeras i offerten för samtliga konferenslokaler.
 • Hotell
  Det ska finnas tillräckligt med prisvärda hotell i närheten av konferensanläggningen för att alla anmälda skall kunna övernatta i samband med årskonferensen. Vid behov ska transporter ordnas mellan hotell och konferensanläggning eller bankettlokal. Pris för detta ska framgå i offerten.

Frågor om ansökningsförfarandet ställs till ordf@soi.se eller kassor@soi.se