Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Region Skåne – frukostträffar över all förväntan

27 februari, 2019

Det planerade mötet i Stockholm fick dubbleras

Runt 270 personer hade anmält sig till Region Skånes leverantörsfrukost i Stockholm den den 31 januari. Det innebär att man i alla hast fick arrangera två möten efter varandra. Och då skall man ändå veta att det hålls leverantörsträffar även i Malmö och i Köpenhamn.

Inköpsdirektör Louise Strand och Olle Sanfridsson, Enhetschef Verksamhetsstödjande tjänster, höll i mötena och var naturligtvis jättenöjda med uppslutningen och den positiva stämningen på frukostmötena.

– Det bekräftar att våra ambitioner att utveckla dialogen med våra leverantörer, före, under och efter upphandlingarna uppskattas. och vi använder ju även andra dialogformer, som RFI, hearings, muntliga presentationer, rollspel, smaktest och extern remiss. Att utveckla dialogen, att hitta nya vägar, bland annat genom vårt ”Råd för strategiska upphandlingar” innebär att vi får bättre anbud och kan göra bra affärer.
– Vi vill inte hålla oss i mittcirkeln utan vill tänja gränserna för den offentliga affären, och vi vågar ta överprövningar. Vi håller fokus på det verkliga behovet och vi köper inte Tesla när Volvo duger. Rätt kvalitet till rätt pris helt enkelt. Vi upphandlar för cirka 7 miljarder per år

– Det innebär fler funktionsupphandlingar och fler upphandlingar där vi betalar för vidareutveckling av produkter eller tjänster under avtalstiden. Vi lägger också möda på att lyssna, speciellt på de små företagen, innan vi formar upphandlingsdokumenten, på ayy inte använda ett byråkratiskt språk och att dela upp upphandlingarna där det är lämpligt och möjligt.

– Vi satsar också mycket på innovation, där vi använder tre olika nivåer, innovationsfrämjande upphandlingar, strategiska innovationsfrämjande upphandlingar och rena innovationsupphandlingar. Den politiska ambitionen är att region Skåne skall vara Europas mest innovationsfrämjande region.

Olle Sanfridsson gav också några tips till deltagarna. Det är dyrt att prenumerera på information om upphandlingar, kolla vår hemsida i stället, eller kontakta oss direkt. Se till att sälja in dig, vi vill ha fler leverantörer. Och det är OK att ställa frågor om du inte förstår underlaget. Och du kan samarbeta med andra och skapa kapacitet tillsammans om du uppler att en upphandling är för stor.

Och vi finns kvar här efter mötet och svarar gärna på frågor!

Diskussion efter mötet