Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Vertikal odling når nya höjder

24 januari, 2019

Cirkulärt system för storskalig odling minskar importberoendet och stärker vår krisberedskap

Petter Olsson, Odlingschef, Natalie Natalie de Brun Skantz, Ekonomi- och marknadschef och Robin Lee, VD

Här ser vi grundarna till vad som är på väg att bli Europas kanske största vertikala stadsodling. där ungefär 80.000 krukor med grönsaker och kryddor skall skördas varje månad, nästan en miljon krukor per år.

Tillsammans med Carina Jönsson, restaurangägare och föregångare inom hållbar och nyttig måltidsproduktion besöker vi Grönskas nystartade odling i Huddinge. Den innebär att man kunnat skala upp verksamheten rejält, tidigare hade man bara den betydligt mindre odlingen i Johanneshov. Nu arbetar ett tiotal personer i de nya lokalerna.

Det började i en källare på Söder
När gymnasiekompisarna Robin och Petter hittade en artikel om japanska vertikala odlingar insåg de värdet av denna typ av odling och bestämde sig under vintern 2014 för att utveckla ett eget system. Natalie å sin sida var i New York sommaren 2013 och upptäckte stadsodling, därefter ökade intresset när hon insåg fördelarna med att odla lokalt. Intresset ledde till en masteruppsats om stadsodling och upptäckten av vertikala odlingar. Och så småningom sammanfördes  de av kompisar och blev gemensamt grundarna till Grönska.

– Vi har utvecklat en egen teknik för vertikal odling, och har gjort så sedan starten 2014. Vertikal odling bygger på odling i hyllplan med LED belysning och hydroponisk bevattningsteknik. Enkelt sagt så skapar vi den bästa miljön för plantor att växa, fast inomhus i stället för utomhus. Temperatur, ljus, näring och luftrörelser samspelar i en kontrollerad miljö.  Med den här odlingstekniken kan mat alltså odlas inomhus, 365 dagar om året, vilket givetvis är fördelaktigt på kalla platser som Sverige.
Genom att odla i hyllsystem på höjden nyttjas yta och volym effektivt. Tack vare yteffektiviteten kan odlingar placeras i staden, där yta ofta är begränsad och dyr.

Visionen är att odla nära staden och att frodas tillsammans med omkringliggande infrastruktur. Det innebär bland annat att skapa ett slutet kretslopp med egen energiförsörjning, leda värme till och från omkringliggande industri, samt utnyttja andra industriers avfall som gödsel. Att leva i symbios med staden helt enkelt.

Krisberedskap
En stor förlorare vid olika typer av kriser, exempelvis energikris, är de svenska städerna, där störningar i transporterna kan leda till livsmedelsbrist redan efter någon vecka. Ståuppkomikern Ronny Eriksson från Piteå beskrev det så här. ”Om man bygger en mur utan öppningar runt Stockholm, på vilken sida tror ni att klösmärkena kommer att finnas?”

– Vi vill att Sverige skall stå upp mer för sig självt, bli mer självförsörjande och mindre beroende av import, menar man på Grönska. Faktum är ju att i dag finns över huvud taget inga beredskapslager av livsmedel i Sverige och inte heller av de insatsvaror som behövs för fortsatt livsmedelsproduktion.

För att få komma in i produktionslokalerna får vi klä oss i rymddräktsliknande uniformer. Det är viktigt med höga miljö- och hygienkrav i denna typ av livsmedelsproduktion. Det system som Grönska använder kallas hydroponisk odling, vilket innebär att plantorna odlas i ett slutet vattensystem och klarar sig utan jord. LED-lampor med olika sken (som kan anpassas efter typen av plantor) ersätter solljuset och plantornas rötter växer direkt ner i det näringslösningsblandade vattnet. Detta innebär minskat vatten- och energiförbrukning jämfört med traditionellt jordbruk. Men Grönska ser sig inte som en ersättare utan ett komplement till traditionellt jordbruk.

Grow off
Grönska har dessutom, med stöd från Vinnova, tagit fram ett ett koncept för mindre odlingar direkt i butik, vilket skall testas i ett par Coop-butiker från i höst.
– Trots att våra produkter än så länge är något dyrare än de traditionella så har vi fått ett väldigt positivt mottagande av butikernas kunder. Våra produkter finns hittills i utvalda Coop- och ICA-butiker och från nästa år även i Hemköpsbutikerna i Stockholm. Och vi säljer även via några restauranggrossister.

Den offentliga måltiden
– Än så länge är vi för små för att gå in i stora offentliga upphandlingar, men vi vet att det pågår ett stort utvecklingsarbete inom de offentliga måltiderna, att man vill ligga i framkant vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor och så småningom vill vi naturligtvis komma in på den marknaden också. Det känns väldigt bra att ni kommer på besök och att upphandlare och kostpersonal kan få information om vad vi gör och vad vi vill åstadkomma. En av de stora fördelarna med vår produktionsmetod är ju också att vi kan hålla en jämn kvalitet och kan leverera hela året.

Ett odlingsnav och en vision
På tre år har Grönska växt från studentrummet till 900 kvadratmeter odling.
– Vår långsiktiga vision är att erbjuda så lokala grödor som möjligt till invånare i svenska städer, på sikt även i Norden, Europa och globalt. I dag tär på planetens resurser där besprutning, skövling av skog och långa transporter i koppling till matproduktion har en stor inverkan på miljön. Befolkningen växer och tillsammans måste vi hitta sätt att föda fler, på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer på Grönskas hemsida.