Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Om kommunikation

19 juni, 2019

Vice ordföranden har ordet

Har ni tänkt på det här med kommunikation…? Ja, det är klart att ni har. Vi människor kommunicerar ju varje dag och tänker naturligtvis ofta på vad vi vill säga eller skriva, vad andra säger eller skriver och ibland på vad som inte sägs eller skrivs. Idag har jag till exempel tänkt en del på vad jag vill kommunicera i det här brevet till er, våra medlemmar i SOI.

Inköpsarbete handlar mycket om kommunikation, det tror jag att vi kan vara ganska överens om. Vill man vara på gränsen till filosofisk så kan man säga att vi jobbar med att omsätta behov som våra organisationer har, till avtal som kommunicerar en gemensamt överenskommen affär och som också blir en ram och referenspunkt för hur vi fortsätter att kommunicera under avtalets livslängd.

Något av det bästa som hänt inom offentligt inköp under de senaste åren tycker jag är att den välgörande dialogen mellan köpare och säljare har hamnat mer i fokus, och faktiskt blivit ett av de områden som diskuteras mest. Jag tror att skälet till det är ganska enkelt. Bra kommunikation skapar förståelse, förståelse skapar intresse, intresse skapar drivkraft, och drivkraft är en bra grund för handling, att agera. Det betyder att en köpare och säljare som sinsemellan har god kommunikation också skapar förutsättningar för att agera rätt inom ramen för sin gemensamma affär.

Det finns en mängd olika sätt att föra dialog med branscher, potentiella leverantörer och leverantörer, och en allt viktigare färdighet för inköparen är att planera och utforma dessa dialoger.  En bra dialog med marknaden före en upphandling gör oss smartare när vi skriver underlagen och hjälper oss uppfylla våra mål bättre, samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för leverantörerna att lämna bra anbud. Under upphandlingen finns det regler och formalia att hålla sig till, men dialogen är trots det både möjlig och framförallt minst lika viktig för att resultatet ska bli bra. När vi sedan tecknat avtal med en eller flera leverantörer så behöver dialogen fortsätta för att vi ska samarbeta bra som partners, med förståelse för varandras utmaningar och möjligheter. På så sätt kommer garanterat värdet av leveransen att öka.

När man tänker på kommunikation i ett ännu bredare perspektiv så kommer jag att tänka på så kallad ”storytelling”, att genom konkreta berättelser om verkliga projekt och deras resultat levandegöra ett exempel. En riktigt bra story kan på det sättet engagera kollegor i din organisation kring en förändring, ett nytt arbetssätt eller en ny prismodell, och göra dem till medspelare istället för motspelare.

Ett sista exempel på kommunikation är förstås det offentliga samtalet, och ingenstans blir väl det så levande som i Almedalen första veckan i juli. SOI är givetvis på plats och redo för att driva debatt för dig som medlem, och för oss som yrkeskår. Vi är flitigt engagerade i olika seminarier, panelsamtal och möten, och vi arrangerar också för tredje året i rad vårt ”Spanarseminarium”. Upplägget är lika enkelt som genialiskt. Vi engagerar professionella spanare som under veckans första dagar, då de flesta upphandlingsrelaterade eventen ligger, tar in så mycket de kan och hinner. På onsdag eftermiddag intar de sedan vår scen i Visby och rapporterar sina viktigaste observationer under ledning av en moderator. Här får man det viktigaste från Almedalen ur ett upphandlingsperspektiv sammanfattat på 45 minuter. Om du själv, eller någon du känner, är i Visby så är ni välkomna att lyssna, anmälan görs på denna länk:
https://soi-arets-viktigaste-fragor.confetti.events/

Till sist avslutar jag med ett citat om kommunikation eller snarare brist på sådan, som tillskrivs Mark Twain:
”Det finns inte något så irriterande som två människor som talar, när du försöker avbryta.”

Hälsningar,

Martin Kruse
Vice Ordförande SOI