Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Kraftsamling för fossilfri upphandling

22 maj, 2019

Ett seminarium om hinder och möjligheter

Upphandlingsmyndigheten och Fossilfritt Sverige hade tillsammans bjudit in till ett seminarium om hur den offentliga upphandlingen kan underlätta övergången till ett fossilfritt Sverige. I det närmaste 200 personer samlades på nybyggda Scandic Continental i Stockholm den 20 maj. Moderator och framför allt samtalsledare var Svante Axelsson, som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Hans gedigna kunskaper, kopplade till ett engagerat och livfullt sätt att leda samtalen, bidrog starkt till att det blev ett spännande och bra möte, där även civilminister Ardalan Shekarabi deltog.

Seminariet inleddes med ett samtal mellan Svante Axelsson och Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, Inger Ek. Svante Axelsson tryckte på nödvändigheten av att Sverige är ett föregångsland på området och undrade om den offentliga upphandlingen är redo för utmaningen. Inger Ek menade då att det känns väldigt naturligt, det är vår uppgift att främja utveckling och innovativa lösningar. De offentliga inköpen måste gå före i utvecklingen, även om det ibland finns en tröghet, utifrån att vi inte alltid vet hur. Men det är viktigt att den högsta ledningen i samhällets organisationer på olika nivåer bidrar till att driva på. Det är inte upphandlingsregelverket som ställer till hinder
– Hur är det med uppföljningen, har ni koll eller är det den som ljuger bäst som vinner, undrade Svante retoriskt, och Inger menade då att det fortfarande brister på sina håll men att uppföljningen utvecklas snabbt i dag. Bra, tillsamman kan vi vara väldigt starka, sammanfattade Svante.

Birgitta Govén och Ulrik Långberg, från Sveriges Byggindustrier respektive Sveriges Åkeriförening, berättade om den kompetensuppbyggnad som pågår i hela värdekedjan men också om svårigheten i att få med även de små företagen. Det finns nu ett miljöberäkningsverktyg, men det behövs också energisamordnare och tydliga kontroller redan i ett tidigt skede i byggentreprenader. Hur åkerierna arbetar med frågorna kan man läsa om på fairtransport.se. Schyssta transporter är viktigt och det måste till ett riktigt åtagande.Man tyckte också att Trafikverket borde gå från Euro 4 till Euro 6 i sina upphandlingar, det kommer inte att bli dyrare.

Odd Olaf Schei från DIFI (Norges motsvarighet till Upphandlingsmyndigheten) ser vi som tvåa från höger på denna bild. Han kunde berätta om Norges avancerade strategi på områdena sjöfart, bygg och transport. Sedan 2017 är det lag på att man skall ta in livscykelkostnader i de norska upphandlingarna. I centrala Oslo kommer i höst att starta en helt utsläppsfri byggentreprenad, bland annat med hjälp av eldrivna grävskopor och elbussar. 2011 började man utveckla eldrivna färjor, 2015 var den första klar och om tre år är hälften av alla norska färjor eldrivna. (Och färjor finns det gott om i Norge.) I Haldens kommun har man skaffat elbilar till de anställda och på kvällar och helger kan de hyras av stadens övriga invånare. Det har blivit väldigt vanligt i norska upphandlingar med att ställa krav i ”trappform” så att man kan skapa en stegvis utveckling under avtalsperioderna, bland annat när det gäller energianvändning.

Vi fick också lära oss att i Uppsala tog man 2016-17 ett beslut att inrätta Uppsala Bygglogistikcenter, ett projekt för samlastning som inneburit att man sparat in fem av sex transporter vid byggentreprenader. Och Beatrice Torgnyson Klemme från Biodriv Öst tyckte att det är dags att göra fossilfritt till den nya normen i upphandling redan i dag i stället för att ställa målen många år bort.

Efter lunchen fick vi besök av civilminister Ardalan Shekarabi som bland annat berättade om att när det gäller att arbeta tvärsektoriellt så brukar han lyfta Fossilfritt Sverige som ett gott exempel. Han menade också att genom ökad samverkan mellan offentlig och privat verksamhet skall vi bli bäst i världen utifrån Agenda 2030-målen och att bland annat representanter från svensk gruvindistri var med på FN’s Agenda 2030-konferens, vilket väckte stor uppmärksamhet och förvåning. Han menade också att inträdet i EU på 90-talet inneburit att juridiken tagit kontrollen över svensk offentlig upphandling och det vill vi ändra på, bland annat genom funktionsupphandling och genom att göra upphandling till ett verktyg i samhällsutvecklingen.
Han utlovade också ändringar i regelverket för överprövningar, upphandlarna måste få känna trygghet i sitt arbete, vi har haft det mest generösa regelverket för överprövningar i hela EU och nu arbetar vi med ett förslag, där vi tittar på bägge de utredningar som genomförts. Och vi behöver ha ännu mer fokus på uppföljning. Han beklagade dessutom bristen på förutsägbarhet på miljöbilsområdet, ett politiskt misslyckande som gör att tilliten faller.

Dagen var full av samtal och av workshops, ett intressant föredrag hölls av Charles Edquist, professor i innovationsstudier vid Lunds universitet. Han talade utifrån sin forskningsrapport Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö, som publicerades 21 mars och hade beställts av Konkurrensverket. Syftet med forskningsrapporten är att analysera hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer och nyckelordet är funktionsupphandling. Den viktiga frågeställningen blir hur produktupphandling kan omvandlas till funktionsupphandling för att upphandlingen därmed ska kunna befordra innovation. Det svenska innovationssystemet presterar sämre än genomsnittet bland EU-staterna och detta har också lett till att produktivitetsökningen i Sverige är svag. Om funktionsupphandling som leder till innovationer ska genomföras på bred front så behövs en handlingsplan för implementering av funktionsupphandling. En del av rapporten inriktas därför på att skissa på hur en sådan handlingsplan kan utvecklas. Utvecklingen och genomförandet av den kommer att leda till kreativitet och innovativitet hos leverantörer, samt ökad konkurrens mellan leverantörer och produkter. Detta leder i sin tur till högre kvalitet hos offentliga tjänster (d.v.s. till innovationer i offentlig sektor). Han gav också ett djärvt exempel, nämligen tåg som inta stannar vid diverse stationer utan vagnar från och till olika stationer kan dockas i farten utan att tåget behöver stanna.

Sammantaget blev det en mycket lyckad och framåtblickande dag som förhoppningsvis bidrar till en snabbare utveckling av  ett fossilfritt Sverige.