Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Tack för mig

1 mars, 2019

Vice ordföranden har ordet

Efter sex år som styrelseledamot, varav de sista två som vice ordförande, i SOI är det i samband med årsmötet den 4 april dags för mig att återgå till att ”bara” vara en engagerad medlem och lämna plats för nya friska krafter i styrelsen.
 
Det har varit sex fantastiskt givande år som till och med överträffat de förväntningar jag hade på styrelsearbetet när jag tog mig an uppdraget. När jag valdes in i styrelsen gjorde vår redaktör Gunnar Lyckhage en intervju med mig där han bl.a. frågade varför jag valde att engagera mig i SOI. Mitt svar var att jag såg fram emot att delta i arbetet med att påverka beslutsfattare och underlätta upphandlarens vardag och det måste jag ändå säga att jag upplever att jag har fått vara med och göra.
 
På ett av de första styrelsemötena jag deltog på beslutade styrelsen att fokusområdet ”Flytta fram våra positioner” var något vi skulle satsa extra på. Det har vi också gjort och det har till exempel resulterat i SOI:s strategi för inköp i offentlig sektor, ett eget lagförslag och att vi är en självklar remissinstans i olika utredningar som rör offentlig upphandling. SOI, med över 1500 offentliga inköpare i ryggen, kommer naturligtvis att även framöver sträva efter att vara agendasättande och arbeta med att påverka beslutsfattare men de närmaste åren kommer föreningen att lägga lite extra krut på kompetensfrågan. Både vad det gäller att stärka våra medlemmar i sin roll men även ur ett nationellt perspektiv, nämligen att det råder brist på inköpare och upphandlare till offentlig sektor.
 
I början av februari lanserade Arbetsförmedlingen sin rapport Var finns jobben? och den bekräftade bilden av att upphandlare och inköpare är ett yrke där det i de flesta fall är liten konkurrens om jobben. Att det är arbetstagarens marknad kan ju naturligtvis till viss del ses som positivt för oss yrkesverksamma men vi vill ju samtidigt ha möjlighet att rekrytera nya kompetenta medarbetare och kollegor för att tillsammans arbeta med den goda offentliga affären. Och i takt med att fler och fler upphandlande myndigheter stärker sin inköpsfunktion kommer det att behövas nya kompetenta offentliga inköpare.
 
På tal om SOI:s arbete finns det många fler saker som vi både skulle vilja och kunna göra. Styrelsen jobbar ständigt med en vilja att höja ambitionsnivån för föreningens arbete. Det är en utmaning i sig eftersom det viljan samtidigt måste vägas mot resurstillgången i form av det ideella engagemang som föreningen bygger på och som i mitt tycke också är en av föreningens största styrkor. Av offentliga inköpare för offentliga inköpare!
 
Sist av allt så vill jag passa på att rikta ett tack till alla som jag på något sätt fått förmånen att arbeta tillsammans med i egenskap av styrelseledamot i SOI och naturligtvis även ett tack till alla medlemmar för förtroendet att representera er de senaste sex åren. Vi ses i Uppsala 3-5 april!