Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Upphandla klimatsmart och hållbart

9 september, 2019

Inspiration och tips till kommuner från Sveriges Kommuner och Landsting

SKL har under 2019 publicerat tre skrifter som har direkt bäring på den offentliga upphandlingen och hur vi skall upphandla så klimatsmart och hållbart som möjligt.

I förordet till inspirationsskriften ”Upphandla klimatsmart och hållbart” skriver Gunilla Glasare och Ann-Sofie Eriksson, avdelningschef respektive sektionschef på Avdelningen för tillväxt och Samhällsbyggnad så här.

”Hållbar upphandling har under senare decennier utvecklats till ett kraftfullt verktyg i kommunernas händer. Med nya politiska initiativ, lagstiftning, frivilliga verktyg och samarbeten inom området är möjligheterna stora att få mer hållbara produkter och driva på miljöanpassningen hos leverantörer i både Sverige och andra länder. Ju fler kommuner som tar tillvara dessa möjligheter desto större genomslag.
SKL:s programberedning för klimat pekade i sin slutrapport 2017 ut upphandlingens viktiga roll i klimatarbetet. Denna rapport är ett sätt att konkretisera SKL:s politiska ställningstaganden. Klimatet står i fokus, men mycket är tillämpligt även för andra miljömässiga och sociala aspekter.

Ett fördjupat underlag om verktyg, lagstiftning och andra initiativ publiceras på SKL:s webbplats. Bidrag till texten har lämnats av Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus Inköpscentral samt hämtats från en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet i ett projekt med SKL om verktyg, trender och förslag till utveckling av upphandlingsstöd. För regionerna pågår flera andra satsningar.
Vi hoppas att denna skrift ska ge stöd och inspiration för kommuner att komma vidare i sitt arbete för klimatsmart och hållbar upphandling.”

Skriften har kompletterats med en fördjupningsdel, med fokus på verktyg och lagstiftning. Ytterligare en skrift, ”Klimatförändringarnas lokala effekter,” ger ett antal konkreta exempel från några svenska kommuner.

Alla skrifterna kan laddas ner från SKL´s hemsida. De två första hittar du r.

Den tredje hittar du här.