Logga in

Bra offentliga affärer

siterips

Certifiering


 • SOI-certifiering

  Hög kompetens leder till stora möjligheter för den offentliga upphandlingen att ständigt utvecklas avse-ende effektivitet och metoder. Effektiva upphandlingar bidrar också till att större ekonomiska resurser kan nyttjas för de upphandlande myndigheternas kärnverksamheter.
  SOI har tidigare certifierat vissa kurser och utbildningsprogram. Detta system upphörde i och med 2012-års införande av en SOI-certifiering där medlemmarna erbjöds en möjlighet att få sin kompetens bedömd med hjälp av en meritbedömning och ett test i SOI:s regi. Syftet var att skapa ett system med en bred förankring i upphandlings- och inköpsvärlden och som var så genomarbetat och krävande att det var en garanti för att de personer som erhållit certifikatet möter höga krav.
  En strategisk upphandlare är en person som inte bara agerar korrekt och med integritet. Det är också en person som har förmåga att ”se” och ta tillvara på möjligheter att skapa ”den goda affären”. Det förutsätter bl.a. en metodik, ett sätt att gå tillväga, som inte omedelbart inriktas på en bestämd lösning utan som ser till viktiga förutsättningar och möjligheter i varje affär. Det förutsätter också en förmåga att över tid förbättra och driva affärerna, att kunna fånga in goda idéer, utvärdera och analysera, entusiasmera medarbetare och skapa energi till gagn för verksamheten och medverka till att organisationens förmåga växer. Den nya SOI-certifieringen tog därför sin utgångspunkt i fem kompetensområden:
  •    Affärsmannaskap
  •    Juridik
  •    Organisationskunskap
  •    Ekonomi/kalkyler
  •    Utrednings, analytisk och kommunikativ kompetens
  Denna kompetensprofil har fått ett brett nationellt genomslag och diskussionerna om offentlig upphandling har de senaste åren kommit att handla allt mindre om juridik och allt mer om den goda affären. Det finns dessutom flera exempel där SOI:s kompetensprofil har bl.a. använts för att analysera kompetensbehovet på en upphandlingsenhet eller för att sätta samman utbildningsprogram på YH-utbildningar.

  Även om kompetensprofilen har etablerat sig har medlemmarnas intresse för att certifiera sig varit under förväntan. Certifieringen har inte riktigt tagit den fart och fått det genomslag som föreningen initialt hade hoppats på och förväntat sig vilket gjort att medlemsnyttan kan ifrågasättas. Sannolikt kan föreningens resurser användas på ett sätt som skapar större medlemsnytta för fler medlemmar.

  SOI:s styrelse beslutade därför i november 2015 att lägga SOI-certifieringen på is för att istället satsa på andra aktiviteter inom fokusområdet kompetensutveckling.

  De SOI-certifikat som utfärdats är naturligtvis giltiga och information om certifieringen och de olika kompetensområdena kommer att finnas kvar på www.soi.se.

  Information
  Ytterligare information lämnas av:
  Martin Magnusson
  martinmagnusson77@gmail.com
  054-7011040

________________________
________________________