Förstasida Nyhetsarkiv Allmänna Fler Diplomerade Upphandlare

Årskonferens 2015

SOI:s årskonferens 2015 kommer att vara i Helsingborg den 20-22 april 2015. Läs mer.

Ansökan till certifiering

Hög kompetens leder till stora möjligheter för den offentliga upphandlingen att ständigt utvecklas avseende metoder och effektivitet.
Läs mer om SOI:s certifiering ...

Ansök om certifiering här ...

Fler Diplomerade Upphandlare PDF Skriv ut E-postadress

Ytterligare en kull Diplomerade Upphandlare SOI avslutade sin utbildning i mitten av april. Grattis och lycka till i fortsättningen.

Agneta Hedlund    
Anders Hugosson, Umeå kommun
Anna-Maria Norström,  Landstinget i Uppsala län, Varuförsörjningen
Bo Petersson, Arbetsmiljöverket
Carl-Göran Ek, Husbyggnadsvaror HBV Förening
Charlotta von Schedvin, SWEDAC - Styrelsen för ackreditering och Teknisk kontroll
Emil Rydståle,    Fiskeriverket
Eva Gustafsson, Örebro kommun, Upphandling
Eva Ryman, Arvika kommun, Inköp
Gunilla Ström Nilsson, Försvarets Materielverk
Hans Stjärnskog, SMHI
Jeanette Hall, Skövde kommun
Joakim Thelin, Kiruna kommun
Kicki Zetterberg, Pliktverket
Markus Liljenroth, Örebro kommun, Upphandlingsenheten
Mikael Linder, Vägverket
Niklas Smedman, Lidköpings kommun, Servicekontoret
Per Johansson,    Banverket
Pontus Lundström, Umeå kommun
Stefan Jansson    , Bostads AB Eidar
Susanne Lamberg, Trafikkontoret, Avdelningen för avfall

 
 

Just nu:

Vi har 14 besökare online