Sveriges Offentliga Inköpare
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)
soi@soi.se