Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Upphandlingsmyndighetens konferens 1 december

18 december, 2017

Fullsatt konferens i högt tempo

Det är en kylslagen decembermorgon när vi anländer till Norra Latin i Stockholm. Men Upphandlingsmyndighetens konferens är fulltecknad. Jenny Engström välkomnar oss till ”Jennys hörna” och ser till att vi och de medverkande håller högt tempo under hela dagen. Hon uttalar en förhoppning att det nya numret av Upphandlingsmyndighetens magasin, Trendens, skall anlända under förmiddagen och så blev också fallet.

Jennys hörna, med välkomnande soffa, fåtöljer och blommor

Under generaldirektör Inger Eks inledande anförande berättade hon bland annat om en rundresa till 25 generaldirektörer i svensk offentlig förvaltning. Hon kunde konstatera stora olikheter i inställningen till inköpens strategiska betydelse och menade att mer fokus måste läggas på medvetna beslut, om vi skall kunna undvika den typ av haverier vi sett under året. Sådant som säkerhetsproblemen vid Transportstyrelsen, misstänkt korruption vid Polisens passupphandling och i Statens Fastighetsverks högsta ledning visar att det krävs strategisk styrning av inköp, med rätt styrdokument och tydlighet.

En diskussion följde mellan Inger Ek och Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör Göteborgs stad Inköp och upphandling. Den leddes av Jenny Engström och belyste vikten av strategiskt tänkande och hur detta påverkat utvecklingsarbetet kring inköp i Göteborgs stad.

I en följande diskussion mellan Ann-Heléne Klasson, upphandlare HFAB, Lena Orrvad, upphandlare Götene kommun, Anders Wennerberg, kommundirektör Östersund, Agneta Granström, regionråd (MP) i Region Norrbotten, Lars Reinius, vd Fruktleveransen Sverige, Joel Smedberg, vd Två Punkt Ett, tydliggjordes hur man kan ha väldigt olika syn på offentliga inköp, beroende på om man är beställare, upphandlare eller leverantör. Både Ann-Heléne och Lena har för övrigt valts till Årets inköpare på SOI's årskonferens, 2017 respektive 2016. Samtalet tog utgångspunkt i den senaste statistiken och trenderna och belyste olika perspektiv på aktuella frågor. Kan vi hitta en väg för att tillsammans utveckla den offentliga affären?   

Intressant var också diskussionen mellan Annika Linder, verksamhetsutvecklare, Arbetsförmedlingen, Jon Radefalk, Business Development, Securitas Sverige AB, Egil Nyhlén, Affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten. Säkra den goda affären med avtalsförvaltning var temat och vi fick många intressanta inspel kring frågor som; Levererar våra avtal det vi tänkt? Nådde vi uppsatta mål och blev nyttan den vi önskade? Och har vi seriösa leverantörer? Många upphandlande myndigheter och enheter, men också leverantörer, brottas med förvaltning och uppföljning av avtal.

Hela denna diskussion liksom en rad andra inslag på konferensen finns att se på YouTube. Klicka här för att hitta mer information och alla inslagen.

Sammantaget var det en mycket intressant och lärorik dag och som avslutning fick jag även ett exemplar av Trendens att bära med mig från konferensen.