Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)
  • Fax: 08-556 061 41

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Rapport från årskonferensen 2017

9 maj, 2017

När man svänger av från E4:an mot Gävle börjar det lätta konferenspirret kännas. Hur skall konferensen bli i år. Vilka gamla (och nya) vänner kommer jag att träffa?

Att vi byter konferensort varje år skänker faktiskt lite extra krydda åt årskonferensen. Kommer jag att hitta till hotellet och går det att checka in så här tidigt? Vilket föredrag ser jag mest fram emot? Vem blir Årets inköpare? Stora och små frågor om vartannat, precis som varje år.

Promenad till Gävles konserthus där hundratals människor står utanför och tittar mot Konserthuset. Lite märkligt men förklaringen kommer omgående. Brandlarmet har gått! Efter en kort stund blir vi dock insläppta och placeras ut för att få en god lunch innan det är dags att tåga in i den stora konsertlokalen. Först som sist skall dock sägas att den som vill ta del av föreläsarmaterial från konferensen kan klicka på denna länk. Och en stor mängd bilder från konferensen finns på denna länk. Dessa bilder är tagna av John Gille Columbus.​

SOI’s ordförande, Emma Breheim, hälsade oss alla välkomna och slog an tonen genom att tala om SOI som en stark röst för en viktig yrkeskår, som absolut inte är någon form av subkultur. Vi växer i jämn takt, just nu är vi 1 500 medlemmar, och vi gör det tillsammans. Prata med oss i styrelsen och prata med varandra. Och glöm inte att besvara vår enkät om årskonferensen efteråt. Emma passade också på att presentera årets moderator, Gabriella Ahlström, som hela konferensen igenom höll oss i en fast hand, på ett suveränt sätt som fick både föredragshållare och publik att trivas och med förmågan att fånga upp väsentligheter och ställa kloka frågor.

Första talare var Paul Ronge som talade om hur vi möter media. Han jämförde med bluesens tre grundackord och menade att det finns enkla regler i grunden även om variationerna är oändliga. Viktigast av allt – vad är grejen? Det finns alltid ett syfte när en journalist hör av sig. Vi fick en rad dråpliga exempel, hur Janne Josefsson nystade i köttfärsskandalen, Jan O Karlssons totalpudel etc.

Hur lyckas man med effektiv omvärldsbevakning/trendspaning? Den frågan ställdes av Kjell Lindström från Noden som både visade nödvändigheten men också att man måste använda enkla och tydliga sök- och analysverktyg. Mer om detta finns att se i det nedladdningsbara föreläsarmaterialet.

Efter kaffe och utställarbesök var det dags för parallella seminarier.

Här hörde jag Anna Ulfsdotter och Martin Bogg påvisa att nya LOU faktiskt är tydligare när det gäller förändringar i existerande kontrakt, det finns nu sex separata vägar till ett ändrat kontrakt, varav fem stycken inte fanns i gamla LOU. Gemensamt för dem är att de kräver att parterna är överens.

Gävle kommun presenterade sig i ett frejdigt framförande av kommunalrådet Inger Källgren Sawela. Uppenbarligen en stad med gott om framtidstro och många bockar kvar att bränna.

Efter frukt och mackor var det dags för ytterligare ett par föredrag och först ut var Jon Radefalk från Securitas, som skulle tala om ”Securitas löfte inför den offentliga affären”.

Av Securitas verksamhet i Sverige står den offentliga affären för 45 procent. Därför menade Jon att det var ett väldigt modigt beslut av VD Joachim Källsholm att våga försaka kortsiktiga vinster för att i stället nå långsiktiga mål. Polarisering och social oro ökar och det finns allt mer som behöver skyddas. Detta kräver både långsiktigt samarbete men också att säkerhetsföretagen satsar ännu mer på utbildning och kompetens. Viktigt för verksamheten är också att vi har många utlandsfödda, det gör oss till ett bättre företag.
Om LOU tyckte Jon att det är en besvärlig lag om man vill runda den, annars är den inte krånglig. Men viktigt är att ha en vettig affärsmässig relation, att sträva efter dialog och långsiktighet. I höst kommer Securitas att ge ut ett omfattande material om utvärderingsmodeller. Vi kommer att granska vårt eget beteende men tror att vi är på god väg och att det kommer att hålla hela vägen.

Jonas Michanek från NEW Agency pratade om hur man skapar kreativa möten i upphandlarvärlden. Kreativt nog hade han valt att ha SOI’s vice ordförande, Henrik Karlsson, som sidekick och kommentator. Publiken fick välja vad som är viktigast för ett kreativt möte, Metodik, Kunskap, Fysisk miljö eller Mental miljö. Den mentala miljön vann stort.

Dagens alla kreativa aktiviteter avslutades också på ett kreativt sätt, nämligen med mingel bland utställarna under lagom avslappnade former. Själv fastnade jag en lång stund i den trivsamma lilla musikhörnan, där Sandra Stark och Emeli Ekblad från Inköp Gävleborg sjöng och Hans Eismar spelade gitarr. Vi fick höra en kavalkad av härliga visor och poplåtar, både svenska och utländska och mestadels från ett svunnet årtusende. Och sedan var det dags för återtåg till hotellet och en natts god sömn.

För SOI’s medlemmar började tisdagen med årsmöte klockan halvnio, övriga behövde inte infinna sig förrän klockan tio, då de parallella seminarierna började.

Max Rolfstam har forskat kring innovation under mer än ett årtionde och det är ganska många år sedan hans avhandling, Public Procurement of Innovation, presenterades på SOI’s hemsida. I hans presentation, som går att ladda ner från hemsidan, finns en sida med rubriken Success factors: a summary, där man tydligt kan läsa ut vilka krav som bör vara uppfyllda för att en innovationsupphandling skall lyckas. Det finns ett direkt samband mellan antalet uppfyllda krav i de olika innovationsupphandlingar som Max har undersökt, och hur väl de har lyckats.

Lars Bryntesson, departementsråd vid Finansdepartementet gav oss en fyllig bild av hur staten har hanterat den idéburna sektorn, från 80-talet och framåt, vad EU-inträdet innebar, och ända fram till de idéburna offentliga partnerskap (IOP) som växer fram i dag. Han utreder också hur den sociala ekonomin och den idéburna sektorn kan utvecklas i det svenska samhället och han gav en rad olika exempel från olika platser i Sverige på hur detta kan gå till (och hur det inte bör gå till). 83

83 procent av alla företagssammanslagningar bedöms som misslyckade, av dem som genomfört dem. Och ju fler gigantiska och detaljerade projektplaner, desto sämre fungerar det. Om detta pratade Johan Grip från Gaia. Vi fick också exempel på hur fruktansvärt fort förändring går i dag och hur dåligt rustade vi som biologiska varelser är att hantera detta. Martin Luther King sade inte ”jag har en plan” utan ”jag har en dröm”. Vi behöver gå från rädsla till nyfikenhet... Vid 4-årsåldern är nästan alla av oss kreativa genier. Vid 20-årsåldern är det bara två procent kvar. Vart tog den vägen? - Ingenstans, den är kvar, men gömd bakom inre och yttre kritik! När vi upplever uppskattning, trygghet och autonomi så blommar våra hjärnor!

När ni har glömt mig och mitt föredrag så kommer ni att minnas mina röda skor. Det påstod Jonas Christensson från Ecophon, som lärde oss en massa nytt om ljudmiljö. Han bad oss att testa hur ljud funkar när vi är ute i skogen. Där hör du röster och ljud på ett helt annat sätt och det är en sådan miljö vi är skapade för. Därför är det så noga att vi upphandlar på rätt sätt när det handlar om innemiljöer. Med en rad exempel visade Jonas hur tokigt det kan bli och hur det påverkar inkärningsförmåga och koncentration.

Ann Fryksdahl, KKV och Ulrika Sjöholm från Upphandlingsmyndigheten presenterade sin utredning kring mellanhänder, som vi tidigare berättat utförligt om på hemsidan.

Pär Holmgren, välkänd meteorolog och engagerad miljökämpe hade satt en konsekvent titel på sitt föredrag; Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt! Och de siffror han presenterade var nog så skrämmande och visar hur dåligt vi hanterar klimatförändringar och överutnyttjande av jordklotet. Ändå har han inte tappat hoppet. Och tycker inte att vi skall göra det heller.

Gasklockorna i Gävle bjöd på en fantastisk miljö och dessutom på god mat och medryckande underhållning. Fler bilder finns att se på SOI’s bildsida (se länken i början på denna artikel). Höjdpunkten på kvällen var förstås priset till Årets inköpare, som vi redan har berättat kort om på hemsidan. En fyllig intervju med årets välförtjänta vinnare, Ann-Heléne Klasson kommer snart på hemsidan.

Det var ganska så trötta konferensdeltagare som så småningom packade sig i bussarna för återfärd till respektive hotell.

En av höjdpunkterna på konferensen var förstås civilminister Ardalan Shekarabis besök på onsdag förmiddag. Det inleddes med att Ardalan Shekarabi presenterade implementeringen av den nationella upphandlingsstrategin, där han återigen påpekade vilken betydelse SOI hade haft för förslaget. Men han tittade också framåt, mot en förenkling av regelverket under EU’s tröskelvärden, där en utredning är på gång, och en förändrad lagstiftning kring överprövning. Och reformeringen av den offentliga upphandlingen vilar på tre ben: den nya lagstiftningen, Upphandlingsmyndigheten och den nationella upphandlingsstrategin.

En soffdebatt följde, ledd av Gabriella Ahlström, där också Emma Breheim och Jon Radefalk deltog. I diskussionen menade Ardalan att diskussionen handlat för mycket om juridik ända sedan EES-inträdet och det är därför det är så viktigt att förenkla regelverket. Emma menade att den stora mängden överprövningar inte är ett effektivt sätt att hantera skattepengar och att det får stora konsekvenser för medborgarna. Jon menade att även leverantörer kan ha en viktig roll i utvecklingen, så som Securitas självpåtagna preklusionsfrist visar. Ardalan höll med men menade att det ändå är viktigt med en fungerande lagstiftning.

Debatten kom också in på de arbetsrättsliga villkoren, där Emma menade att tanken är god men att uppföljningen blir det svåra, och undrade hur väl rustad Upphandlingsmyndigheten är.

På publikfrågan från Robert Moldén, om en universitetsutbildning i offentlig upphandling, svarade ministern att regeringen inte får bestämma över universitetens planering, men att behovet är enormt och han är förvånad att ingen nappat ännu. Emma påpekade att det är en bred utbildning som behövs, där man måste lära sig hela inköpsprocessen. Hon menade också att ett ändrat regelverk skulle innebära att två tredjedelar av alla upphandlingar kan förenklas. En god affär skall ju inte få kosta mer än den smakar.

Ett föredrag som många väntat på var om ESPD – European Single Procurement Document. Janina Reitz och Jörgen Carlsson från Ålands landskapsregering visade på ett pedagogiskt vis att det inte alls behöver vara så svårt. Och de går att integrera i elektroniska verktyg. Det underlättar både för upphandlare och leverantörer. Däremot upplevs det ibland som svårt, men det är en fråga om vana.

Den sista punkten innan lunch handlade om LCA – Life Cycle Assessment. Johanna Berlin från RISE gav en begriplig och pedagogisk beskrivning och ett bestående minne är hur osannolikt komplicerad en livscykelanalys av något så vardagligt som en hushållsost kan vara. Dock tröstade hon oss med att Sverige numera ligger väldigt långt framme just på livsmedelssidan.

Vart är vi på väg?

Efter vederbörlig avtackning av alla, både lokalt och nationellt, som arbetat hårt för att få till stånd en fin årskonferens i Gävle var det dags att avslöja var nästa årskonferens går av stapeln. Svaret är Jönköping och tidpunkten 16-18 april 2018.