Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Upphandlad – ny bok om välfärdstjänster

22 maj, 2019

Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling? I boken Upphandlad diskuterar elva forskare svenska och andra länders upphandlingsformer inom vård och omsorg. Boken är framtagen på uppdrag av Bräcke diakoni.

Antologin Upphandlad, redigerad av Ola Segnestam Larsson, sammanställer ett antal perspektiv på offentlig upphandling av framför allt ideell vård och omsorg utifrån aktuell och existerande forskning. Målsättningen är att bidra till och utveckla den allmänna debatten om hur den svenska välfärden är och bör vara organiserad.

I boken positioneras offentlig upphandling i relation till andra former och alternativ för att skapa, upprätthålla och förbättra välfärden – inklusive långvariga relationer och partnerskap. Detta väcker ett antal frågor om offentlig upphandlings specifika förutsättningar, mekanismer och resultat.

Vilka andra former används i Sverige och i andra länder? Hur påverkar offentlig upphandling innovation, kvalitet och resultat? Till vilken grad möter offentlig upphandling den lokala vården och omsorgens praktik?

I åtta kapitel diskuterar elva forskare från olika discipliner och länder dessa frågor utifrån ett antal perspektiv. Gemensamt strävar de efter att besvara, utveckla och reflektera kring frågor om offentlig upphandling av privat och ideell vård och omsorg.

Boken riktar sig till politiker, praktiker, akademiker och studenter som är intresserade av former för att utveckla den svenska välfärden och de ideella organisationernas bidrag till denna utveckling.

De forskare som medverkar i boken är, förutom Ola Segnestam Larsson; Mats Jutterström, Handelshögskolan i Stockholm och Score, Lars Trägårdh och Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Carolina Camén och Inga Narbutaite Aflaki, Karlstads universitet, Henrik Eriksson, Chalmers tekniska högskola, Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning, Nadia Brookes, University of Kent, Joachim Benedikt Pahl, Münster University och Otto Swedrup, Göteborgs universitet.

Du kan ladda ner boken som e-bok här.