Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Ordföranden har ordet

29 april, 2020

Tack och hej!

It’s a wrap! Efter fyra år som ordförande och 6,5 år i SOI:s styrelse har jag idag, med varm digital hand, lämnat över ordförandeklubban till min nära styrelsekollega Martin Kruse.

Med det är det dags för mig att skriva mitt sista brev till er och tacka för den här fantastiska tiden med de möjligheter och utmaningar SOI bjudit mig på.

Jag engagerade mig i SOI:s styrelse när jag insåg att ensam absolut inte är stark för nå mer strategiska inköp inom offentlig sektor. Vi har jobbat hårt och ideellt för att visa vikten av att offentliga inköp är mer än ett regelverk och att vi behöver lyfta blicken och se hela inköpsprocessen för att nå våra mål.

Idag, är det en självklarhet för oss inköpare att vi behöver prioritera förarbete, implementering och uppföljning för att nå den effekt som önskas med offentlig upphandling. Fokus bör inte – och ska inte – ligga i kravspecifikationen och det konkurrensuppsökande skedet som regleras i vår lagstiftning.

Under de här åren har Sverige tagit stora kliv i utvecklingen mot mer strategiska inköp i offentlig sektor. Jag vill tro att SOI har varit en starkt bidragande aktör i det arbetet. Med vår nationella strategi, vårt egna lagförslag för enklare regler under tröskelvärdena och inte minst vår kompetensprofil för framtidens offentliga inköpare – har vi visat vägen för hur inköp och inköpare kan driva på effektivisering och innovation i offentlig sektor.

Idag befinner vi oss i en undantagssituation där den främsta kompetensen för en inköpare inte är LOU eller lagstiftning. I pandemins spår får vi visa på vår förmåga att analysera omvärlden och marknaden för att förhandla flexibla lösningar i syfte att säkra försörjningskedjan. Vi gör ett bra jobb i en svår kontext och visar samhället kraften i kompetenta offentliga inköpare med vana att manövrera komplexa situationer. Men – jag kan också se att vi hade kunnat hantera situationen på ett annat sätt om vi hade haft en offentlig sektor där fler hade betraktat inköp som en strategisk resurs. Hade vi gått in i den här extrema situationen med förankrade försörjningsstrategier och inköpare med vana att förhandla, föra dialog och söka egna vägar, hade vi också haft bättre möjligheter att hantera den brist som uppstått på grund av coronaviruset.

Jag hoppas att utvärderingen av inköpen till följd av coronapandemin kan leda till en konstruktiv dialog med beslutsfattare och verksamheter om att bra offentliga affärer kräver andra förutsättningar än detaljerade regelverk. Framför allt behöver vi struktur och kultur som främjar tillit och samarbete för att uppnå en god affär, där inköp ses som en strategisk resurs och en tillgång för hela den offentliga verksamheten.

Jag är säker på att SOI har en fortsatt viktig roll att spela i den dialogen. Jag vill önska den nya styrelsen ett varmt lycka till i att driva föreningens fortsatta arbete framåt mot ännu bättre offentliga affärer. Ni har en svår och viktig uppgift men den är samtidigt stimulerande och fantastisk rolig att få ägna sig åt om man brinner för kraften i offentliga inköp. I mig har ni en livslång supporter som kommer att stötta föreningen på alla sätt jag kan. Bland annat genom att hälsa er välkomna till nästa årskonferens i Luleå den 16-18 mars 2021.

Tack för allt kära SOI och alla mina kollegor från norr till söder!

Vi ses!

Emma Breheim