Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Gott nytt inköpsår!

3 februari, 2020

Vice ordföranden har ordet

Så är vi där igen. Ett nytt år har börjat och skillnaden mot dagarna innan jul känns lite större än bara de jordvarv som förflutit. Då var det ju 2019, nu är det 2020…

Vad kommer då att hända i ett inköpsperspektiv under 2020 kan man undra? Ja en sak är säker och det är att SOI’s årskonferens går av stapeln i Luleå den 1-3 april. Den vill ni inte missa men jag återkommer till det.

Det finns ett par statliga utredningar på inköpsområdet som i år förhoppningsvis behandlas färdigt i regeringskansliet och skickas till lagrådet för granskning. Dels väntar vi på att den s.k. ”förenklingsutredningen” som Anna Ulfsdotter Forssell skrivit, till slut resulterar i förenklade regler för upphandling under tröskelvärdena. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande i juni 2018, och det känns mycket angeläget att det svenska regelverket förenklas för att vi i inköpskåren på ett effektivare och mer affärsmässigt sätt ska kunna bidra i våra organisationer för att skapa mervärden och bättre samhällsservice.

Förenklingsutredningen, som egentligen hade ett avsevärt längre namn, utredde även vissa överprövningsfrågor. Det gjorde också den s.k. ”överprövningsutredningen” som lämnade sitt slutbetänkande redan 2015, men den har ännu inte resulterat i ändrade regler, och frågan är om vi under 2020 till slut får se en översyn av rättsmedlen i offentlig upphandling.

Konkurrensverket har i en promemoria lämnat förslag på en utvecklad reglering av den upphandlingstillsyn som verket ansvarar för. En annan utredning har bl.a. tittat på en tydligare definition av idéburna aktörer och även på vad s.k. IOP egentligen kan innebära. Även detta påverkar offentlig upphandling.

Det saknas alltså inte förslag på hur regelverket för ”den goda affären” ska utvecklas.

Men i väntan på den typen av förändringar hoppas jag det livskraftiga samtalet om hur offentliga inköp kan bli bättre och mer strategiska fortsätter. Det samtalet förs varje dag i nätverk, på konferenser, i erfarenhetsutbyten mellan kommun, region och stat men också i våra fikarum där goda idéer och bittra erfarenheter diskuteras, i många fall mellan SOI-medlemmar.

Självklart är ett bra, flexibelt och effektivt regelverk betydelsefullt för hur goda affärer kan utvecklas men jag tror att möjligheterna finns redan idag. Alla de goda exempel som finns talar för det, och antyder snarare att vi måste fortsätta utveckla samarbetet mellan olika kompetenser inom våra organisationer, fortsätta tänka affärsmässigt på helheten och bygga våra upphandlingar på strategiska mål.

På SOI’s årskonferens i april samlas alla dessa perspektiv under ett och samma tak i tre dagar på Kulturens hus. Den nya civilministern besöker oss och kanske har hon några besked om stundande lagförändringar, vi diskuterar olika aspekter av gällande regelverk från scen, vi provar nya spännande grepp för nätverkande, vi har massor med intressanta talare som förmedlar inspiration och kunskap, vi fortsätter lyfta goda exempel i mindre seminarier och framförallt är vi en arena för samtal mellan engagerade kollegor.

Vid årskonferensen utser vi också årets inköpare. Det går fortfarande att skicka in nomineringar, brevlådan stänger den 14 februari. Den utmärkelsen går alltid till en person som visat att möjligheterna redan finns, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg.   

Hälsningar,

Martin Kruse

Vice Ordförande SOI