Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Kahn Pedersen om digitala utbildningar och IT-säkerhet

23 juni, 2020

Molnet eller verkligheten? Hur ser valet ut?

Advokatfirman Kahn Pedersen är en av de svenska advokatbyråer som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning på området offentlig upphandling. Hälften av de 20 medarbetarna i företaget arbetar med detta. Men man tillhör dessutom de som lagt möda på att kunna erbjuda avancerade utbildningar, verktyg och lösningar i en digital miljö och kopplat till ett säkerhetstänk utöver det vanliga. IT-relaterad juridik och dataskyddsfrågor är också viktiga delar i byråns verksamhet.

Vi träffar Kristian Pedersen och Erik Olsson för att få veta lite mera om hur de arbetar och vad de vill åstadkomma.

– Vi har alltid varit digitala, men i dessa pandemitider har det naturligtvis varit extra viktigt att ligga långt framme. Tack vare att vi har en heltidsanställd Legal Technology Officer i verksamheten så har vi förmåga att utveckla egna digitala lösningar. För många av våra klienter, både inom offentlig och privat verksamhet, är säkerhetstänkande och skydd för de egna kunderna och deras information väsentligt. Tyvärr är ju många av de digitala tjänster som erbjuds på marknaden molnbaserade och ligger på servrar i andra länder, vilket kan vara ett hinder mot ett fullgott skydd för våra klienters information, eftersom informationen kan bli tillgänglig för obehöriga med stöd av andra länders lagstiftning.

– Därför har vi bland annat byggt ett eget system för digitala möten med våra klienter, som vi helt enkelt kallar för MeetKahnPedersen. Systemet bygger på open source och ligger på våra egna servrar och är därmed oåtkomligt för utomstående.

När det gäller utbildning håller vi numera nästan aldrig offentliga seminarier där vem som helst kan anmäla sig, utan våra events riktar sig till utvalda klienter eller klientgrupper.

– Med tiden har vi också utvecklat ett upplägg för att genomföra en ny form av utbildningar via webbsändningar (Samtal om), som bygger på att vi inte följer ett exakt manus, vi är nästan alltid två och det lämnar utrymme för improvisation, vi kan kommentera varandras inlägg och till och med munhuggas lite. Det gör att det inte blir någon traditionell föreläsning med Powerpoint, utan just ett samtal och det har uppskattats av våra klienter, som tycker att det höjer både intresset och utbytet av utbildningen.

– Våra klienter finns ju över hela Sverige, trots att vårt kontor ligger i Stockholm, så digitaliseringen innebär även att alla våra klienter enkelt kan delta i utbildningar och möten, till skillnad mot exempelvis de traditionella frukostseminarierna.

– En annan viktig del i verksamheten är de applikationer vi utvecklar för våra klienter, ett exempel är applikationen för att ta fram personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med GDPR, i samband med bland annat upphandling.

– Man kan säga att vi ompaketerar våra juridiska lösningar, så att vi tillhandahåller rådgivning i digitala format. Exempelvis erbjuder vi applikationer för att underlätta avtalsuppföljning efter upphandlingar. Det handlar ju inte bara om säkerhet utan även att alla lösningar måste vara juridiskt korrekta och lösa eller effektivisera en utmaning hos klienten. Så de digitala utbildningarna är ju egentligen bara en liten del i utvecklingsarbetet hos oss. Vi ser fram emot att kunna presentera en del av det vi utvecklat på SOI:s nästa årskonferens.

– Hur många kan delta i era samtalsseminarier?
– Vi har haft flera hundra deltagare hittills och det fungerar utmärkt. För större myndigheter och privata klienter skräddarsyr vi utbildningarna. Vi har haft, eller planerar, samtal om ramavtal, om möjligheter till samverkan mellan myndigheter, om nyheter inom rättspraxis, om upphandlingsskadeavgift och så vidare. Vår nästa livestream kommer sannolikt att bli ett samtal (sommarprat) om EU-domstolens mål C-796/18, Informatikgesellschaft für Software Entwicklung.

Vi tänker framöver också bygga upp ett utbildningsbibliotek för våra klienter, så att de även kan ta del av utbildningarna i efterhand, när de själva har möjlighet.

– Det viktigaste är nog att vi själva tycker att det är roligt att producera material på det här sättet och hitta nya och bättre sätt att leverera kvalificerad juridisk rådgivning. Att använda data för att skapa bra beslutsunderlag och som hjälp i den juridiska rådgivningen är något annat som vi tror väldigt mycket på, och att samtidigt göra det enkelt och tydligt, så att det inte bara lockar ”tekniknördar” utan blir användbart för alla våra klienters medarbetare.

– Vi planerar en artikel framöver om IT-säkerhet med koppling till offentlig upphandling och utveckling av nya digitala verktyg. Är det en diskussion som Kahn Pedersen vill delta i?
– Absolut! Och vi har faktiskt nyligen publicerat en nedladdningsbar rapport om juridisk informationssäkerhet i vår skriftserie. Den hittas här.