Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI – samarbete med Lösningar för Offentlig Sektor

22 september, 2020

En helt ny mötesplats, mässa och konferens med premiär i Stockholm 16-17 feb 2021

Mötesplatsen är den största och mest omfattande i sitt slag under våren 2021 och riktar sig till alla som leder, utvecklar och effektiviserar de offentliga verksamheterna.

Mötesplatsen knyter bland annat an till regeringens vision om ett digitaliserat Sverige, där vårt land ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft, bättre tillgänglighet, ett modernt Sverige och en hållbar utveckling. Besökarna på Lösningar för Offentlig Sektor får ta del av goda exempel på pågående framsteg i Sverige inom bland annat digitalisering, upphandling, ledarskap, utbildning och mycket mer för effektivare och hållbarare offentlig verksamhet. På besökarnas begäran arbetas nu ytterligare ett konferensspår fram med fokus på erfarenheter och lärdomar från Covid-19, behov av lagändringar, strategier, smittspridning, hur agera vid kris orsakad av pandemi, materialhantering, utökat ansvar för myndigheter etc.
 
SOI deltar på Lösningar för Offentlig Sektor därför att vi ser det som en självklar arena för att diskutera goda offentliga affärer och på mässan kommer vi särskilt att lyfta hållbar upphandling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv säger säger Martin Kruse, ordförande SOI. Vi kommer även att uppmärksamma vikten av väl fungerande inköp i ljuset av Coronapandemin.

Kristina Lundin i SOI’s styrelse berättar att hon just nu arbetar med att sätta samman två starka diskussionspaneler för SOI, en kring ämnet ”Spaning efter Corona” och ytterligare en, ännu ej rubriksattt, kring Miljö- och hållbarhetsfrågor..

SOIs alla medlemmar har möjlighet att besöka mässan helt kostnadsfritt samt får 10 % rabatt på konferensen oberoende på vad det är för biljett, heldag eller tvådagars. Uppge kod SOI1010 när du gör din bokning och du får tillgång till rabatten.