Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

 • Sveriges Offentliga Inköpare
 • c/o Föreningshuset
 • Virkesvägen 26
 • 120 30 Stockholm
 • soi@soi.se

Telefon

 • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)
 • Fax: 08-556 061 41

Organisationsnummer

 • 887500-9584

Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2018

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) hälsar dig välkommen till Elmia i Jönköping och vår årskonferens – konferensen för och av oss som arbetar med offentliga inköp!

Vi erbjuder som vanligt storföreläsningar, parallella seminarier, konkreta erfarenheter från våra medlemmar och naturligtvis en fantastik möjlighet till nätverkande och umgänge av högsta klass.

Program

Måndag 16 april

Tisdag 17 april

Onsdag 18 april

11.30 - 13.00
Registrering och lunch

13.00 - 13.40
Välkommen!

SOI:s ordförande Emma Breheim och årets moderator Gabriella Ahlström hälsar välkommen till årskonferensen.

13.40 - 14.30
Rapport från Utredningen om förenklingen av vissa upphandlingsregler – hur ser ramarna för arbetet ut och hur har arbetet bedrivits?

Regeringens särskilda utredare, advokaten, Anna Ulfsdotter Forssell berättar om arbetet och erfarenheterna så här långt.

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Advokatfirman Delphi

14.30 - 15.00
Så blir Stockholms läns landstings Sveriges bästa offentliga upphandlande myndighet

Vad innebär det att vara Sveriges bästa offentliga upphandlande myndighet och hur når man dit? Irene Svenonius är finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Sveriges största upphandlande myndighet. 2020 ska SLL vara Sveriges bästa offentliga upphandlande myndighet.

Irene Svenonius, finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting

15.00 - 15.30
Kaffe och besök hos utställare

15.30 – 16.15
Innovation – Från ord till handling!

Orren Shalit, entreprenör, grundare och VD för SIT Scandinavia AB

16.15 – 17.00
Den språkbegåvade upphandlaren

Ord, röst, kropp, text, bild, gestaltning och allt som sker i ett mänskligt möte är det som skapar den språkbegåvade upphandlaren. Under föredraget fokuserar vi främst på vad mottagaren behöver för att förstå och ta till sig ditt budskap. Du får många konkreta tips på hur du kan utveckla så många olika “språk” som möjligt i mötet med åhörarna.

Marie-Louise Zeisig, utbildningskonsult och operasångerska

17.00 – 17.30
Frukt, kaffe och besök hos utställare

17.30 – 18.00
Jönköping: City of Dreamhack

Patrik Olderius, VD, Destination Jönköping

18.00 – 19.15
Mot nya utmaningar

Renata är en av världens mest framgångsrika äventyrare. Få föreläsare kan som hon motivera sina lyssnare att sätta upp egna mål och nå resultat och oavsett om det handlar om en personlig utmaning eller organisationens mål, kommer du ha inspiration att ta ett nytt steg framåt efter att ha hört Renata.

Renata Chlumska, äventyrare, bergsbestigare och föreläsare

19.15
Avslutning av dag 1 och mingel i utställningen

Mingeltallrik med dryck serveras.

08.30 – 09.30
Årsmöte

9.30 – 10.00
Kaffe och besök hos utställare

10.00 – 10.40
OPI – Offentligt-Privat Innovationssamarbete

OPI är en ny processmetod i Sverige som innebär att offentliga och privata aktörer möts kring en gemensam utmaning. Istället för en traditionell efterfrågestyrd upphandling utforskar parterna tillsammans på ett tidigt stadium innovativa metoder och arbetssätt som främjar nya produkter och tjänster. Advokat Catharina Piper reder ut begreppen och visar på konkreta exempel från verkligheten.

Catharina Piper, advokat, advokatfirman Lindahl

10.40 – 11.30
Här är tonen rå men hjärtlig – Att jobba arbetsklimatsmart i organisationen

Vad är egentligen en kränkning? Vad är skillnad på en kränkning och skoj? Hur kan man veta när det handlar om elakheter eller om det bara finns några överkänsliga individer som tar illa upp över det mesta? Är vi för lättkränkta, som det sägs på olika håll idag? Vad innebär en tystnadskultur? Hur kan man komma runt den?

Kränkningar skiljer sig åt i olika organisationer, hur kan det komma sig? Hur ter sig kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Vilka är varningssignalerna på ett dåligt socialt klimat?

Det här är några av de spännande (och svåra) frågor som diskuteras i föreläsningen. Föreläsare och publik resonerar stundtals tillsammans kring några av frågeställningarna. Samt går igenom det kanske viktigaste av allt, hur ska vi se till att det aldrig händer på vår arbetsplats? Och om det har hänt, hur hanterar vi det på ett så konstruktivt sätt som möjligt?

Anna Bennich Karlstedt, leg. psykolog, föreläsare och författare

11.30 – 12.30
Lunch

12.30 – 13.05
Parallella seminarier

A. Möjlighet att utesluta leverantör p.g.a. tidigare erfarenheter
En praktisk genomgång av hur du utesluter en misskötsam leverantör steg för steg.

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Advokatfirman Delphi
Martin Bogg
, associate, Advokatfirman Delphi

B. Dialog för bättre affärer
Genom dialoger med marknaden har Nacka kommun ökat antalet anbud i sina upphandlingar. Genom omfattande intern och extern dialog har den interna samverkan ökat och upphandlingsdokumentationen och den avtalade affären har utvecklats och blivit bättre. Dialogerna har skett före upphandlingen, under upphandlingen och efter tecknat avtal för att säkerställa en bra leverantörsuppföljning och utveckling av affären under avtalsperioden.

Sebastian Nordgren, inköpschef, Nacka kommun

c. Kundresor – ett viktigt perspektiv
Helsingborgs stad vill massor och vågar testa. Inköpsenheten är i konstant förändring med målet att ha hög service för sina kunder. För att på riktigt få reda på hur våra kunder upplever våra tjänster har enheten därför startat tre kundresor – som avropare, som anbudsgivare och som avtalsuppföljare. Följ med på deras resa!

Petra Rantzow, inköpschef, Helsingborgs stad
Camilla Alfredsson, teamchef verksamhetsstöd och hållbarhet, Helsingborgs stad

D. Snart ett år har gått sedan bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor infördes – vad har hänt?
Snart ett år har gått sedan bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor infördes – vad har hänt? Flera nya begrepp har dykt upp i vokabulären och Upphandlingsmyndigheten lyfter blicken på några av dem: Underleverantörer som direkt medverkar? Behövlighetsbedömning? Hur kan leverantörer som inte är bundna av ett kollektivavtal uppfylla villkor?

Charlotta Frenander, Upphandlingsmyndigheten

13.15 – 13.50
Parallella seminarier

A. Ansvarsfull digitalisering för myndigheter
Kristian Pedersen, Erik Olsson och Daniel Lundqvist från Advokatfirman Kahn Pedersen berättar vad upphandlande myndigheter och enheter bör beakta vid digitalisering av verksamheten.

 • Offentlig upphandling och digitalisering
 • Offentlighet, sekretess och GDPR i förhållande till molntjänster och outsourcing
 • Säkerhetsskydd och informationssäkerhet vid upphandling

Kristian Pedersen, advokat, Kahn Pedersen
Erik Olsson, advokat, Kahn Pedersen
Daniel Lundqvist, advokat Kahn Pedersen

B. Dynamiskt inköpssystem – Hur fungerar det i praktiken?
Representanter från Kristianstad kommun och SKL Kommentus berättar om sina erfarenheter från tjänste- och varuupphandling med dynamiskt inköpssystem. Vad finns det för fördelar och nackdelar? Blir upphandling enklare med dynamiskt inköpssystem?

Hannes Olbers, upphandlare, Kristianstads kommun
Sofia Törnberg, ekonom, Kristianstads kommun
Anna-Lena Wägbo, ekonom, Kristianstads kommun
Evelina Emanuelsson, upphandlare, SKL Kommentus
Jan Jäderberg, kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus

c. Tvångsarbete i leveranskedjan – att ställa och följa upp krav gör skillnad
Pauline Göthberg, nationell samordnare vid Nationella kansliet för Hållbar Upphandling och Margareta Sterner, tidigare miljöchef i Region Jönköpings län presenterar resultaten av en uppföljning av arbetsförhållanden i Malaysia vid tillverkning av operations- och undersökningshandskar.

Uppföljningen resulterade i att Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) 2017 tilldelade Region Jönköpings län priset för Outstanding Case Study Award för arbetet med hållbar upphandling.

Margareta Sterner, tidigare miljöchef, Region Jönköping
Pauline Göthberg, nationell samordnare vid Nationella kansliet för Hållbar Upphandling

D. Kvalitet och offentlig upphandling
Kvalitet och kvalitetsutveckling har visat sig svårt att integrera på ett bra sätt under upphandling och kontraktsperioden. Seminariet erbjuder nya perspektiv och strategier kring kvalitet, och speciellt hur inköpare kan tänka och agera ifall man vill få hög kvalitet på den upphandlade tjänsten

Sara Dahlin, doktorand, Chalmers tekniska högskola

14.00 – 14.35
Parallella seminarier

A. Ja, jag får ofta förhandla, men när vill jag förhandla och hur gör jag?
I nya versionen av LOU är möjligheterna till förhandling betydligt större än tidigare. Bara för att jag får förhandla är det dock inte alltid lämpligt. Hur gör jag för att avgöra lämpligheten och hur gör jag i praktiken för att förhandla på ett framgångsrikt sätt? Under seminariet går Björn Bergström igenom nycklarna till den framgångsrika förhandlingen inom ramen för LOU.

Björn Bergström, senior associate, Ramberg advokater

B. Säsongsupphandling av frukt och grönsaker – nya möjligheter till kostnadseffektiva inköp
Med ambitionen att förbättra möjligheterna för måltidsverksamheten att kostnadseffektivt kunna planera sina inköp av färska grönsaker, frukt och potatis valde Ängelholms kommun att låta bli att använda sig av den traditionella Årstalistan som grund för priserna och istället lät dessa helt och hållet baseras på olika säsonger. Seminariet är en praktisk genomgång av upphandlingens bakgrund, genomförande och resultat.

Andreas Karlsson, upphandlare, Helsingborgs stad

C. Omvärldsspaning med IKA – SOI:s motsvarighet i Danmark
IKA (Foreningen af offentlige indkøbere) är SOI:s motsvarighet i Danmark. Representanter från IKA berättar mer om föreningen och vilka som är de största frågorna och trenderna inom offentligt inköp i Danmark. Seminariet avslutas med en moderatorledd reflektion tillsammans med SOI:s ordförande Emma Breheim.

OBS! Seminariepasset hålls på danska/svenska/engelska.

D. En digital inköpsprocess – att uppnå nyttan med e-handel
Vilka är fördelarna med e-handel och vad behöver man göra för att uppnå målsättningarna? Upphandlingsmyndigheten beskriver den digitala inköpsprocessen och vilka nyttor som kan finnas. Varbergs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län beskriver hur de arbetat med utveckling av e-handel i sina organisationer.

Camilla Nylén Leffler, e-handelsutvecklare och f.d. upphandlare, Varbergs kommun
Maja Uvalic, e-handelskoordinator, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Cecilia Brag, e-handelsutvecklare, Varbergs kommun
Maria Lilja, strateg, Upphandlingsmyndigheten

14.35 – 15.00
Kaffe och besök hos utställare

15.00 – 15.45
Slösmöten för miljarder – fyra veckor per tjänsteman och år!

Att vi tillbringar mycket tid i möten är välkänt, men hur effektiva är våra möten och hur kan man snabbt halvera tiden som läggs på slösmöten? Möt Sylvia Nylin från Svenska Möten som presenterar en nyligen gjord undersökning om mötesvanor bland tjänstemän i Sverige och hur man med enkla medel snabbt kan gå från mediokra möten till energifyllda och effektfulla möten genom att jobba strukturerat med möteskulturen i organisationen.

15.45 – 16.30
Upphandling i skenet av ny förvaltningslag och kommunallag

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

16.30
Slut för dagen

18.15 – 18.45
Busstransport från hotell i centrum och Huskvarna till Elmia

Busstransport från hotell i centrum och Huskvarna till Elmia

 

18.45
Välkomstdrink och mingel i Lobby Nord

19.15
Till bords

Middag, underhållning och prisutdelning till Årets inköpare. Kvällen avslutas med dans till DJ.

01.00
Elmia stänger

Bussar kommer att avgå löpande till centrum och Huskvarna under kvällen från det att middagen är avslutad.

8.30 – 9.10
Parallella seminarier

A. Den nya konkurrensprincipen – praktiska exempel på hur den på 15 månader redan hunnit förändra förutsättningarna för offentlig upphandling i grunden
Den 1 januari 2017 fick vi en ny konkurrensprincip i nya LOU. På vilket sätt har den nya konkurrensprincipen redan på 15 månader hunnit förändra förutsättningarna för offentlig upphandling i grunden? Robert Moldén, som nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm lagt fram sin licentiatavhandling om konkurrensens roll inom offentlig upphandling, guidade oss genom ämnet på årskonferensen i Gävle 2017 och återvänder nu – den här gången med utgångspunkt i aktuella svenska och EU-rättsliga domstolsavgöranden.

Robert Moldén, EU-advokat, Front Advokater

B. Upphandling av bemanningstjänster – risker och möjligheter
Föredraget kommer ge en kort faktabaserad branschbeskrivning för att sedan gå in på konkreta risker och möjligheter i upphandlingar och avtal. Frågor som taktisk prissättning, utvärderingsmodeller och vitesupplägg kommer belysas och praktiska tips kommer delges åhörarna.

Stefan Berglund, Bemanningsföretagen Almega
Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, Serviceföretagen Almega

C. Inköpskontroll genom inköpsanalys
De välfärdsutmaningar som den offentliga sektorn står inför kräver ny teknik och nya arbetssätt. I en vanlig kommun omsätter inköpen ca 30% av budgeten. Ta del av hur och varför Luleå kommun genom inköpsanalys arbetar för att uppnå sänkta kostnader, ökad kvalitet och intern kontroll främst inom områdena fastigheter, byggentreprenader och varuförsörjning.

Fredrik Jakobsson, VD, Advana AB
Fredrik Thyselius, controller, Luleå kommun

9.20 – 10.00
Parallella seminarier

A. ESPD-systemet i Sverige
Med det nya LOU-direktivet introducerades ESPD-systemet som den nya ordningen för leverantörsprövning över tröskelvärdena. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning för ESPD-systemet anpassad efter svenska förhållanden. Vägledningen behandlar bland annat hur de nya reglerna för uteslutning och kvalificeringen ska tolkas samt hur användningen av ett ESPD-formulär går till i praktiken.

Robin Andersson Boström, jurist, Upphandlingsmyndigheten

B. Tillsammans = bättre?
För att få till bra affärer behöver vi utvecklas tillsammans med våra entreprenörer och leverantörer. Hur vi väljer att göra det kan ske på olika sätt. Ann-Heléne Klasson, Årets inköpare 2017, delar med sig av sina erfarenheter.

Ann-Heléne Klasson, upphandlare, HFAB

C. Hållbart samarbete
I Helsingborg arbetar upphandlare och hållbarhetsstrateger tätt tillsammans i inköpsprocessen. Samarbetet är utvecklande, effektivt och har drivit hållbarhetsarbetet framåt i flera branscher. Hur startade det, vad är nyckeln till framgången och hur får du en chokladkaka?

Marilouise Berg, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad
Amelie Tornenhjelm, upphandlare, Helsingborgs stad

D. Reserverad upphandling av fruktkorgar – upphandling med hjärtat
Häng med på ett seminarium där vi pratar om hur en reserverad upphandling utförs i praktiken. Vi berättar om resan från politiska beslut till att ett avtal finns på plats, om betydelsen för leverantören och inte minst för individen. Vi tipsar om hur man tar steget och vilka upphandlingar som kan vara aktuella att reservera för sociala företag.

Marie Emilsson, inköpssamordnare, Söderhamns kommun
Sandra Stark, upphandlare, Inköp Gävleborg

10.00 – 10.30
Kaffe och besök hos utställare

10.30 – 11.15
Hur ser framtiden ut för kommuner, regioner och landsting? Förutsättningar och scenario

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL

11.15 – 12.15
Att samarbeta under pressade förhållanden

Som stridspilot och överstelöjtnant har han flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat ”det omöjliga” under extrema förhållanden. Idag föreläser Robert Karjel om att bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder. Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen.

12.15 – 12.30
Avslutning

Konferensen avslutas och ort för årskonferensen 2019 avslöjas.

12.30
Lunch

Med reservation för att eventuella förändringar i programmet kan komma att ske.

Talare

Mer information kommer inom kort

Pris och anmälan

Sista anmälningsdag är den 24 mars.

Medlemmar

4 500 kr

Du som är medlem i SOI anmäler dig genom att logga in på Min sida. Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Icke medlemmar

7 100 kr

Du som inte är medlem i SOI anmäler dig på denna länk. Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Om du som icke medlem ansöker om medlemskap i SOI innan anmälan till årskonferensen så kan du delta till reducerat medlemspris, 4 500 kr. Observera att angivet pris gäller under förutsättning att du uppfyller kraven på medlemskap i SOI.

 

Studenter

1 000 kr

(middag ingår ej)

Även i år erbjuder vi ett begränsat antal studenter att delta på konferensen till ett reducerat pris. Du som är student anmäler dig på denna länk. Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

Konferensmiddagen på tisdag kväll ingår i deltagaravgiften för medlemmar och icke medlemmar.

Utställare

Som vanligt kommer ett stort antal utställare att finnas på plats. Utställningen är ett utmärkt tillfälle att prata med leverantörer och andra utställare under avslappnade former.

Upphandling24
SKL Kommentus
Primona
KeyMan
JP Infonet
IKEA
Lekolar
Advokatfirman Delphi
Creditsafe
FR2000
Kammarkollegiet
Martin & Servera
SMP Svensk Maskinprovning
Advokatfirman Kahn Pedersen
Kinnarps
Poolia
InExchange
DKAB Service
Colligio
Berendsen Textil Service
TMF – Trä- och möbelföretagen
Bubobubo
Ecenea väst
Spend by Exitia
Visma Commerce AB
e-Avrop

Är du intresserad av en utställarplats? Kontakta inger.lindback@nex.se för mer information.

Årets inköpare

I samband med tisdagens middag delar vi ut pris till Årets inköpare.

Årets inköpare utses för att stimulera och belöna upphandlare/inköpare, i första hand medlemmar, som under året gjort en uppmärksammad insats inom sitt arbete eller på annat sätt genom sitt engagemang utvecklat den offentliga upphandlingen.

Nominera ditt förslag till Årets inköpare. Tänk till lite extra och nominera din kandidat, någon du vet som har gjort viktiga avtryck i sin yrkesutövning, som har bidragit till att utveckla arbetet, som avslutat en framgångsrik upphandling eller varit en ovärderlig kollega och arbetskamrat på andra sätt. Det är sådant vi vill uppmärksamma och premiera.

Nominera din kandidat senast 28 februari.

 
Bild: Årets inköpare 2017. Ann-Heléne Klasson, HFAB

Middag

Busstransport från hotell i centrum och Huskvarna till Elmia

Middag, underhållning och prisutdelning till Årets inköpare. Kvällen avslutas med dans till DJ.

Bussar kommer att avgå löpande till centrum och Huskvarna under kvällen från det att middagen är avslutad.

Hitta hit

Mer information kommer