Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI Årskonferens 2020

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) hälsar dig välkommen till Kulturens Hus i Luleå och vår årskonferens 2020 – konferensen för och av oss som arbetar med offentliga inköp!

Nytt för i år är våra tre fördjupningsspår. En annan nyhet är Torget där högaktuella intervjuer sker. Du kommer också att ges ännu större möjligheter till nätverkande inom områden som intresserar dig. Vi ser fram emot att träffa dig

Program

Onsdag 1 April

Torsdag 2 April

Fredag 3 April

11:30-13:00
Registrering och lunch

13:00 - 13:45
Välkomna till Luleå

Emma Breheim, Ordförande SOI, André Pops, Moderator från Pops Podium AB samt Louise Strand, Malmö Stad.

13:45 - 14:15
Hur ser framtiden för upphandling ut?

Den första oktober 2019 tillträdde Lena Micko som civilminister och är därmed ansvarig för frågor kring offentlig upphandling i regeringen. Vad kan vi förvänta av framtiden inom området?

Föreläsare: Lena Micko, Civilminister på Regeringskansliet.

 

14:20 - 15:00
Kvalitetsupphandlingar som ger bättre kvalitet

Kvalitetsupphandlingar idag bidrar inte till bättre kvalitet. Orsaken är det statiska synsätt på kvalitet som präglar upphandlingar. Utföraren har mycket begränsade möjligheter att agera på ett dynamiskt och kundorienterat sätt, vilket i sin tur gör att flexibilitet och möjligheten att vara innovativ hämmas.

Föreläsare: Åsa Rönnbäck, PhD på Förbättringsakademin.

 

15:00 -15:30
Kaffe, frukt och besök hos utställarna

15:30 -16:15
Världens första klimatpositiva meny

Världens första klimatpositiva meny

Föreläsare: Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef på MAX.

16:15 - 17:00
När drevet går

Föreläsare: Anna Ulfsdotter Forsell, Advokat på Ulfsdotter Law samt Niels Paarup, Ansvarig för digitala frågor på Utbildningsutskottet och näringsutskottet i Riksdagen

17:00-17:30
Kaffe, frukt och besök hos utställarna

17:30 - 18:15
Korruption i Sverige

Enligt exempelvis Transparency Internationals lista har vi nästan minst korruption i Sverige jämfört med övriga världen. Är det så att vi är befriade från detta skadliga fenomen och vad är korruption egentligen?

Föreläsare: Olle Lundin, Professor Förvaltningsrätt på Uppsala Universitet

18:15 - 18:45
Luleå: Hybrit - för fossilfritt stål

En resurseffektiv och fossilfri framtid - Enbart stålindustrin står globalt för 7 procent av världens koldioxidutsläpp. En lösning för att på sikt framställa fossilfritt stål kallas Hybrit. Tekniken går ut på att ersätta kol med vätgas. Bakom initativet står SSAB, LKAB och Vattenfall.

Projektet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. Initiativet har nu fått Naturvårdsverkets miljömålspris.  Det har beskrivits som ett avgörande projekt för att Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.
Dessutom hjälper SSAB med höghållfasta stål sina kunder minska sitt klimatavtryck och SSAB kommer senast 2045 att vara ett helt fossilfritt stålföretag.

Föreläsare: Thomas Hörnfeldt, SSAB

 

18.45 -
Nätverk och mingel

8:30 - 9:30
Årsmöte

9:30 - 10:00
Kaffe, frukt och besök hos utställarna

10:00 - 10:05
Presentation av nya styrelsen

10:05 - 10:35
Hur vill ni ha det för att lämna bra anbud?

Hur ska upphandlingsdokument vara utformade för att fler ska bli leverantörer till offentlig sektor?
Hur kan fler leverantörer bidra med sin kompetens i den offentliga affären?
Och finns det hinder för att  kunna möta önskemålen?

Föreläsare: Emma Breheim, Ordförande SOI, Björn Bergström, Advokat/Partner på Ramberg Advokater, Birgitta Laurent, Expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv samt Inger Ek, GD på Upphandlingsmyndigheten.

10:35 - 11:15
Sunda affärer, sunda leverantörer – att förebygga ekonomisk brottslighet

Poddsändning Göteborg Stad

Föreläsare: Henrik Karlsson, Förvaltningsdirektör samt Annelie Gärdmark, Chef Verksamhetsstöd på Göteborg Stad

11:20 - 12:05
Att ta 300 beslut under 90 min utan applåder

Jonas har kombinerat sin karriär inom fotbollen med en minst lika framgångsrik karriär som entreprenör, där han i flera branscher har startat, byggt upp, drivit och sedan sålt bolag med stor framgång. Därför kan Jonas på ett personligt sätt berätta om likheterna att skapa ett team på arbetsplatsen och ett team på planen - där det gäller att bli en naturlig ledare,  våga ta beslut, sälja in dem samt klara pressen när 22 spelare, 75 000 åskådare och flera hundra miljoner TV tittare tycker han har gjort fel.

Föreläsare: Jonas Eriksson, Fotbollsdomare

12:05 - 13:00
Lunch

13:00 - 14:20
Parallellt seminarium A (OBS! Dubbelseminarium)

A. Fördjupning Avtalsförvaltning - Helheten och utvecklingsnivåer. Med förståelse för helheten blir det lättare att utvecklas, så vad är ditt nästa steg? Genom att förvalta era avtal kan ni göra stora besparingar och effektiviseringar, både direkt och på längre sikt. Avtalsuppföljning - Örebro kommun berättar om olika exempel och ger er konkreta tips. Hur svårt är det att ta ut vite eller häva ett avtal?

Föreläsare: Ulrika Ajax, Senior Consultant på Avtalsförvaltning AB samt Eleonor Ericzzon och Lennart Wallin, Avtalscontrollers på Örebro kommun.

13:00 - 13:35
Parallella seminarier B - E

B: Moln, säkerhet och outsourcing - Frågan om molntjänster i det offentliga aktualiserar en problembild som få andra och kräver att teknikskiften sker med rätt balans mellan säkerhetsåtgärder och utveckling baserat i en god förståelse för vad som faktiskt är viktigt. Jakob och Lukas ger verktyg för att förstå hur molnteknik och säkerhet förhåller sig till varandra, hur hotbilden kan bedömas och hur man strukturerar ett säkert förhållningssätt till moln i praktiken.

Föreläsare: Jakob Delden, Principal consultant samt Lukas Holmberg, Consultant på PA Consulting.

 

C:  Inköpsbokslut - årets inköpare 2019 - Redovisar ni resultaten från era upphandlingar? Att redovisa resultaten skapar både förutsättningar och möjligheter. Borås Stad berättar om sitt arbete med inköpsbokslut, hur det har använts och vad det har medfört.

Föreläsare: Iqbal Musaji, Koncerninköpschef på Borås Stad.

 

D: Nationell uppföljning av miljökrav och Kemkollen.

Föreläsare: Katharina Högdin, Nationell Miljöstrateg på Nationella kansliet för Hållbar Upphandling.

 

E: Säkra affärer - ny standard! - SIS arbete med att ta fram en ny standard syftar till att skapa förutsättningar för säkra affärer vilket innefattar att såväl underlätta beställarens val av leverantör som att underlätta för seriösa leverantörer att visa att de lever upp till de krav som näringslivet och samhället ställer samt att ge leverantörer förutsättning att konkurrera på lika villkor.

Föreläsare: Catherine Borgkvist, Head of Quality på Inyett AB (samt ordförande för TK 618 Säkra affärer) samt Hanna Axelsson, Projektledare Informationsteknik och ledningssystem på SIS.

13:45 - 14:20
Parallella seminarier B - E

B. Strategikollen och hur man kan jobba med nationella upphandlingsstrategin på ett strategiskt hållbart sätt - Strategikollen används för att uppskatta nivån på en organisations strategiska inköpsarbete.
Vid avslutad enkät får du tips på hur din organisation kan arbeta vidare. Du kommer även kunna jämföra ditt resultat med andra organisationer. Frågorna är uppdelade i sju kapitel som utgår från de sju målen i den Nationella upphandlingsstrategin.

Föreläsare: Sanna Burman samt Niklaz Kling, strateg på UHM.

 

C. Norrbottens Upphandlingsråd - Norrbottens Upphandlingsråd är en sammanslutning av aktörer från näringsliv och offentlig sektor, som samverkar för att främja och utveckla parters agerande i offentlig upphandling. Målsättningen är att öka och förbättra kompetensen hos alla inblandade parter och att bidra till en utökad dialog mellan anbudsgivare och upphandlande enhet, vilket sker bland annat genom utbildningar och seminarier.

Föreläsare: Magnus Ericsson, Advokat på Advokatbyrån Kaiding.

 

D: Hantering av avvikelser under avtalsperioden - Västra Götalandsregionens
eskaleringstrappa -
Koncerninköp och Västra Götalandsregionen förväntar sig att leverantörerna bidrar till att uppnå organisationens mål.  Leverantörens arbete slutar inte vid påskrivet avtal. Det är snarare då det riktiga arbetet börjar.

Föreläsare: Ingemar Sesevic, Enhetschef Medicinska specialiteter, läkemedel och hälsovård Västra Götalandsregionen samt Anders Olsson, Kvalitetstekniker på Västra Götalandsregionen.

 

E. Gemensamma alternativ - ett stöd för kommunernas digitalisering - I Norrbotten samverkar 14 kommuner inom digitaliseringen, ett lagarbete där alla har en roll och alla vinner på att stötta varandra. Idag har kommunerna gemensamma lösningar, lösningar som ställer nya krav på marknaden och öppnar nya möjligheter för kommunerna.

Föreläsare: Daniel Ahlqvist, Chef för digital utveckling på Luleå kommun.

14:30 - 15:05
Parallella seminarier A - E

A. Kompletteringar och förtydliganden av anbud - Är det verkligen förbjudet att låta en anbudsgivare komplettera eller förtydliga sitt anbud med något annat än bara rena stavfel? Det är i vart fall det intrycket man kan få av att läsa förvaltningsrätternas och kammarrätternas domar. Bilden av praxis behöver nyanseras. Sara-Li Olovsson och Erik Edström går igenom dels juridiken kring förtydliganden och kompletteringar, men även hur SKL Kommentus Inköpscentral AB hanterar förtydliganden och kompletteringar av anbud i sina upphandlingar.

Föreläsare: Sara-Li Olovsson, Bolagsjurist och Erik Edström, Upphandlingschef, SKL Kommentus AB.

 

B. Kategoristyrning - proaktiv styrning inom inköp - Genom att tillämpa ett kategoristyrt inköpsarbete kan du med en väl genomförd spendanalys som grund bli mer proaktiv och genom arbete i nära samarbete med verksamheten kan du få ut mer av dina inköpsstrategier. Seminariet visar hur du i praktiken kan implementera och tillämpa kategoristyrning som en del i det strategiska upphandlingsarbetet för att göra rätt prioriteringar och lyckade affärer.

Föreläsare: Sebastian Nordgren, Inköpschef på Nacka kommun.

 

C. Förhandling - Hur får vi ett väl fungerande avtalssamarbete och avslut.

Föreläsare: Jörgen Hellsten, certifierad Professional Management Consultant på Sjuttioett Organisationsutveckling AB.

 

D. RPA - digitalisering i inköpsprocesser - Det surras mycket om robotar och RPA inom alla branscher, så även inom Inköp. Michel Björn, strategikonsult på EFFSO AB, förklarar vad RPA är (och vad det inte är), ger en inblick i vad som gör RPA intressant samt dess möjligheter och tillämpningsområden inom Inköp

Föreläsare: Michel Björn, EFFSO.

 

E. Praktisk hantering av sekretessfrågor i offentlig upphandling - Hur sker den praktiska hanteringen av sekretessfrågor i offentlig upphandling (både innan, under och efter upphandlingens genomförande)? Vilka handlingar i en upphandling är allmänna och därmed som huvudregel offentliga?
Vilka handlingar i en upphandling kan beläggas med sekretess och därmed inte lämnas ut?

Föreläsare: Hanna Lundqvist, Advokat på Advokatfirman Lindahl.

15:05 - 15:35
Kaffe, frukt och besök hos utställarna

15:35 - 16:20
Jobbar ni ihop eller bara samtidigt?

En föreläsning som tar med dig på ett äventyr genom Homo Sapiens resa genom tiden, genom känslornas enorma universum och våra möjligheter att samarbeta smartare och mer hållbart. Allt förpackat med värme och humor.

Hela föreläsningen kommer illustreras live av Frida Adamsson som är Graphic Recorder. Vi kalla konceptet: ”En föreläsning som är kvar när vi drar”.

Föreläsare: Hasse Carlsson och Frida Adamsson

16:20 - 17:05
Digital succé

Häng med på en energifylld, uppdaterad och superinspirerande föreläsning där fd Bonnierchefen Frida Boisen, världsmästaren i sociala medier, delar med sig av konkreta och effektiva tips på hur ni kan boosta era affärer med sociala medier.

Föreläsare: Frida Boisen

19:00 -
Middag

8:30 - 9:50
Parallella seminarier A - B (OBS! Dubbelseminarier)

A. Fördjupning Entreprenadjuridik, partnering - Hur man kan tänka vid utvärdering av en partneringupphandling och vad  är rättsligt möjligt?

Föreläsare: Johanna Hellström, Advokat/Senior Associate på Foyen Advokatfirma samt Marianne Kallin, Avdelningschef Investering på Luleå Kommun.

B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - SKR och DIGG berättar utifrån SFTI:s handledning om hur man kan kravställa e-handel i upphandling och hur man kan tänka runt kravställningen och val av elektronisk inköpsprocess. Ulrika och Joachim berättar från ett praktiskt perspektiv hur E-handel och uppföljning kan bli "A perfect match!"

Föreläsare: Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist på SKR, Jeanette Löfgren, Strateg e-handel, Enheten för digitala tjänster på DIGG samt Ulrika Eriksson, e-handelscontroller och Joachim Mongs, avtalscontroller på Luleå Kommun.

8:30 - 9:05
Parallella seminarier C - E

C. Leverantörsrelationer i offentliga affärer - Leverantörsrelationer i offentliga affärer kan ha sina utmaningar. Hur skapar man långsiktiga relationer med leverantörer när ramavtalen är 4 år? Vilka leverantörsrelationer ska man prioritera? David berättar om hur FMV byggt upp sitt sätt att arbeta för att få bra relationer med sina leverantörer.

Föreläsare: David Moheim, Avdelningschef Affärsstrategi och Metodstöd på Försvarets Materielverk, FMV.

 

D. Prestandabaserade affärer, navet i den cirkulära, hållbara ekonomin - För att kunna tillhandahålla prestanda i stället för produkter krävs kunskap om helt nya affärsmodeller, utvecklingsprocesser, informations- och kunskapshanteringssystem, avtal, stödverktyg etc. vilket är frågor som Prof. Magnus Karlberg ägnat sig åt under lång tid.

Föreläsare: Magnus Karlsberg, Professor datorstödd maskinkonstruktion och avdelningschef Produkt- och produktionsutveckling på Luleå Tekniska universitet.

 

E. Innovationsupphandling – vad hände sedan? - Det har genomförts ett antal innovationsupphandlingar i Sverige. En del av dem har slutförts och vi börjar få kunskap som vi kan använda för att planera kommande upphandlingar på bästa sätt. Måns Weimarck presenterar Region Skånes erfarenheter och lärdomar av de två genomförda innovationsupphandlingarna; miljövänliga engångsförkläden och fallprevention.

Föreläsare: Måns Weimarck, Verksamhetsutvecklare på Region Skåne.

9:15 - 9:50
Parallella seminarier C - F

C. Rättsfallsårskrönikan – de viktigaste rättsfallen, trender och tendenser från våra domstolar under året som gått.

Föreläsare: Erik Olsson, Advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen.

 

D. Lär dig identifiera osynliga varningssignaler på ett företag - Med hjälp av verkliga fall som härstammar från ekonomisk brottslighet kommer vi dela med oss av dessa varningssignaler. Det kan röra sig om suspekta adresser och postboxar, förfalskade årsredovisningar, ljusskygga målvakter till att ge dig en bättre inblick i hur kriminella använder företag som brottsverktyg. Du kommer att få med dig smarta tips du kan använda för att kontrollera om företagets offentliga uppgifter stämmer.

Föreläsare: Christian Zittenbaum, Senior Training Specialist på Bisnode.

 

E. Kommuner i samverkan -  Samordnade upphandlingar innebär stora möjligheter - men också en hel del utmaningar. Hur kan man göra för att utnyttja fördelarna och undvika fallgroparna? Henrik delar med sig av sin långa erfarenhet av kommuners möjligheter att samverka kring upphandling.

Föreläsare: Henrik Jönsson, Upphandlingsansvarig på Kommunförbundet i Skåne

 

F. SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal vid offentlig upphandling - SKR, SKL Kommentus och Inera har tillsammans tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som stöd till SKR:s medlemmar. Pål Resare och Malin Cope, två av författarna bakom avtalet, går igenom innebörden av några punkter i avtalet och hur  personuppgiftsbiträdesavtalet är tänkt att användas.

Föreläsare: Malin Cope, Bolagsjurist på SKL Kommentus samt Pål Resare, Förbundsjurist på SKR.

9:50 - 10:20
Kaffe, frukt och besök hos utställarna

10:20 - 11:05
Inköpare och upphandlare behöver bli Sveriges viktigaste hållbarhetsprofessioner!

Avsaknad av lagstiftning och åtgärdsplaner för inköp och produktion utanför Sveriges gränser leder till inhumana arbetsvillkor och miljöförstöring. Parul  synar bristerna i Sveriges konsumtions- och produktionsvanor, och förklarar på ett rakt och tydligt sätt hur vi måste arbeta praktiskt med hållbarhet.

Föreläsare: Parul Sharma, Hållbarhetsexpert.

11:05 - 11:50
Bra är det nya bäst. Verklig motivation och arbetslust

Sprunget ur den senaste forskningen tillsammans med Olofs egna erfarenheter fokuserar Olof på ämnena förändring, eget ansvar, att hantera press, att komma bättre överens med varandras olikheter, och hur vi därmed kan få en bra dag - igen.

Föreläsare: Olof Röhlander, Författare.

11:50 - 12:00
Tack för i år!

 Sammanfattning, presentation av nästa års konferensort

SOIs ordförande samt moderatorer André Pops och Louise Strand

 

12:00
Lunch

Talare

Emma Breheim

Emma Breheim

Ordförande SOI

André Pops

André Pops

Moderator

Louise Strand

Louise Strand

Malmö Stad

Moderator

Lena Micko

Lena Micko

Civilminister Regeringskansliet

Hur ser framtiden för upphanding ut? - Onsdagen den 1 april kl. 13:45-14:15

Åsa Rönnbäck

Åsa Rönnbäck

PhD på Förbättringsakademin

Kvalitetsupphandlingar som ger bättre kvalitet - Onsdagen den 1 april kl. 14:20-15:00

Kaj Török

Kaj Török

Informations- och hållbarhetschef på MAX

Världens första klimatpositiva meny - Onsdagen den 1 april kl. 15:30 -16:15

Anna Ulfsdotter

Anna Ulfsdotter

Advokat på Ulfsdotter Law

När drevet går - Onsdagen den 1 april kl. 16:15-17:00

Neils Paarup-Petersen

Neils Paarup-Petersen

Ansvarig för digitala frågor, Utbildningsutskottet och näringsutskottet i Riksdagen

När drevet går - Onsdagen den 1 april kl. 16:15-17:00

Olle Lundin

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt på Uppsala Universitet

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen. Han är kursansvarig för terminskurs 6 på Juristprogrammet, tillika kursansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling.


Korruption i Sverige -
Onsdagen den 1 april kl. 17:30-18:15

Thomas Hörnfeldt

Thomas Hörnfeldt

SSAB

Thomas Hörnfeldt is Vice President Sustainable Business & Public Affairs, at SSAB. He has an MBA from Uppsala University and an MSc from KTH in Stockholm and he has vast experience in general management & sales, market intelligence as well as sustainability. He has been Managing Director of Ruukki Sverige, Senior Vice President & International Sales at Ruukki Metals Ltd, Vice President at Atlas Copco Dynapac and Vice President Corporate Marketing & Sales at Ovako. The career started at ABB, which he left as Vice President in 2004, after almost 13 years of management positions in the metals industry activities. He has unique insights into the incorporation of sustainability into the business model of the organization.


Luleå: Hybrit - för fossilfritt stål -
Onsdagen 1 april kl 18:15 - 18:45

Björn Bergström

Björn Bergström

Advokat/Partner på Ramberg Advokater

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och har även stor erfarenhet av att genomföra föreläsningar, utbildningar eller rådgivningsarbete.


Hur vill ni ha det för att lämna bra anbud? -
Torsdagen 2 april kl. 10:05-10:35

Birgitta Laurent

Birgitta Laurent

Expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv

Hur vill ni ha det för att lämna bra anbud? - Torsdagen den 2 april kl. 10:05-10:35

Inger EK

Inger EK

GD, Upphandlingsmyndigheten

Hur vill ni ha det för att lämna bra anbud? - Torsdagen den 2 april kl. 10:05-10:35

Henrik Karlsson

Henrik Karlsson

Förvaltningsdirektör, Göteborg Stad

Sunda affärer, sunda leverantörer – att förebygga ekonomisk brottslighet - Torsdagen den 2 april kl.10:35 - 11:10

Annelie Gärdmark

Annelie Gärdmark

Chef Verksamhetsstöd på Göteborg Stad

Sunda affärer, sunda leverantörer – att förebygga ekonomisk brottslighet - Torsdagen den 2 april kl.10:35 - 11:10

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Fotbollsdomare

Jonas Eriksson  - Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare.

Att ta 300 beslut under 90 min utan applåder - Torsdagen den 2 april kl. 11:15-12:00

 

Ulrika Ajax

Ulrika Ajax

Senior Consultant på Avtalsförvaltning AB

Ulrika har arbetat med den offentliga affären i över 20 år och under tiden har missionen vuxit fram - att skattemedlen ska användas på bästa sätt. Alltid med fokus på det bästa för helheten, både för affären och människorna som gör den. Med en tydlig vision och mission driver hon utveckling och förbättring. Efter att ha haft de flesta roller inom offentligt inköp samt förändringsledare, har hon nu valt att fördjupa sig i avtalsförvaltning. Pengarna till välfärden finns. Hålen där pengarna under avtalstiden rinner ut från verksamheterna, behöver täppas igen och det arbetar hon med nu. Ulrika stödjer offentliga verksamheter som coach/rådgivare, föreläsare, utbildningsledare, projektledare och teamutvecklare.

Parallellt seminarie A - Fördjupning Avtalsförvaltning - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Eleonor Ericzzon

Eleonor Ericzzon

Avtalscontroller på Örebro kommun

Parallellt seminarie A - Fördjupning Avtalsförvaltning - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Lennart Wallin

Lennart Wallin

Avtalscontroller på Örebro kommun

Parallellt seminarie A - Fördjupning Avtalsförvaltning - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Jakob Delden

Jakob Delden

Principal consultant på PA Consulting

Jakob har en lång erfarenhet från säkerhetsområdet och har arbetat främst med underrättelse och säkerhetsskyddsfrågor. Jakob har även lång erfarenhet av implementering av säkerhetsfrågor i stora organisationer från t.ex. Regeringskansliet och Kriminalvården. Jakob brinner för kommunikation och tror att ett välbalanserat skydd uppnås bäst att om hela organisationen förstår sin del i säkerhetsarbetet.


Parallellt seminarie B. Moln, säkerhet och outsourcing -
Torsdagen den 2 april kl.13:00 - 13:35

Lukas Holmberg

Lukas Holmberg

Consultant på PA Consulting

Lukas är jurist med erfarenhet från internationella complianceprojekt på global advokatbyrå. Han arbetar som ansvarig för turn-around av säkerhetsskyddsarbetet i verksamhetsutvecklingsprogram med miljardinvesteringar. Lukas har även designat kors-funktionellt arbetssätt för informationssäkerhet i upphandlingar samt säkrat transnationell regelenlig överföring av data, information, människor och militärt materiel


Parallellt seminarie B. Moln, säkerhet och outsourcing -
Torsdagen den 2 april kl.13:00 - 13:35

Iqbal Musaji

Iqbal Musaji

Koncerninköpschef på Borås Stad

Parallellt seminarie C. Inköpsbokslut - årets inköpare 2019 - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Katharina Högdin

Katharina Högdin

Nationell Miljöstrateg på Nationella kansliet för Hållbar Upphandling

Parallellt seminarie D. Nationell uppföljning av miljökrav och Kemkollen - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Catherine Borgkvist

Catherine Borgkvist

Head of Quality på Inyett AB (samt ordförande för TK 618 Säkra affärer)

Parallellt seminarie E. Säkra affärer - ny standard! - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Hanna Axelsson

Hanna Axelsson

Projektledare Informationsteknik och ledningssystem på SIS

Parallellt seminarie E. Säkra affärer - ny standard! - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Sanna Burman

Sanna Burman

UHM

Parallellt seminarie B. Strategikollen och hur man kan jobba med nationella upphandlingsstrategin på ett strategiskt hållbart sätt - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Niklaz Kling

Niklaz Kling

Strateg på UHM

Parallellt seminarie B. Strategikollen och hur man kan jobba med nationella upphandlingsstrategin på ett strategiskt hållbart sätt - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Magnus Ericsson

Magnus Ericsson

Advokat på Advokatbyrån Kaiding

Parallellt seminarie C. Norrbottens Upphandlingsråd - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Ingemar Sesevic

Ingemar Sesevic

Enhetschef Medicinska specialiteter, läkemedel och hälsovård, Västra Götalandsregionen

Parallellt seminarie D. Hantering av avvikelser under avtalsperioden - Västra Götalandsregionens
eskaleringstrappa - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Anders Olsson

Anders Olsson

Kvalitetstekniker på Västra Götalandsregionen

Parallellt seminarie D. Hantering av avvikelser under avtalsperioden - Västra Götalandsregionens
eskaleringstrappa - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Daniel Ahlqvist

Daniel Ahlqvist

Chef digital utveckling på Luleå kommun

Parallellt seminarie E. Gemensamma alternativ- ett stöd för kommunernas digitalisering - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Sara-Li Olovsson

Sara-Li Olovsson

Bolagsjurist på SKL Kommentus AB

Parallellt seminarie A. Kompletteringar och förtydliganden av anbud - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Erik Edström

Erik Edström

Upphandlingschef på SKL Kommentus Inköpscentral

Parallellt seminarie A. Kompletteringar och förtydliganden av anbud - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Sebastian Nordgren

Sebastian Nordgren

Inköpschef på Nacka kommun

Parallellt seminarie B: Kategoristyrning - proaktiv styrning inom inköp - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Jörgen Hellsten

Jörgen Hellsten

Certifierad Professional Management Consultant på Sjuttioett Organisationsutveckling AB

Parallellt seminarie C. Förhandling - Hur får vi ett väl fungerande avtalssamarbete och avslut - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Michel Björn

Michel Björn

EFFSO

Parallellt seminarie D.  RPA - digitalisering i inköpsprocesser - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Hanna Lundqvist

Hanna Lundqvist

Advokat på Advokatfirman Lindahl

Hanna Lundqvist är advokat med särskild inriktning mot offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, tvistlösning och allmän affärsjuridik.


Parallellt seminarie E. Praktisk hantering av sekretessfrågor i offentlig upphandling - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Hasse Carlsson & Frida Adamsson Hasse Carlsson & Frida Adamsson

Hasse Carlsson & Frida Adamsson

Jobbar ni ihop eller bara samtidigt? - Torsdagen den 2 april kl. 15:35 - 16:20

Frida Boisen

Frida Boisen

Frida är världsmästare på sociala medier och tilldelades första pris för Best use of social media på tidningsvärldens Oscarsgala, INMA Awards i San Francisco.


Digital succé - Torsdagen den 2 april kl. 16:20 - 17:05

Johanna Hellström

Johanna Hellström

Advokat/Senior Associate på Foyen Advokatfirma

Johanna Hellström är advokat med inriktning mot Entreprenad och offentliga affärer. Johanna har tidigare arbetat  bl a inom Borås stad och Alingsås kommun.


Parallellt seminarie A. Fördjupning Entreprenadjuridik, partnering -
Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Marianne Kallin

Marianne Kallin

Avdelningschef Investering på Luleå Kommun

Parallellt seminarie A. Fördjupning Entreprenadjuridik, partnering - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Kerstin Wiss Holmdahl

Kerstin Wiss Holmdahl

Förbundsjurist på SKR

Parallellt seminarie B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Jeanette Löfgren

Jeanette Löfgren

Strateg e-handel, Enheten för digitala tjänster på DIGG

Parallellt seminarie B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Ulrika Eriksson

Ulrika Eriksson

E-handelscontroller på Luleå Kommun

Parallellt seminarie B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Joachim Mongs

Joachim Mongs

Avtalscontroller på Luleå Kommun

Parallellt seminarie B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

David Moheim

David Moheim

Avdelningschef Affärsstrategi och Metodstöd på Försvarets Materielverk, FMV

Parallellt seminarium C. Leverantörsrelationer i offentliga affärer - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:05

Magnus Karlsberg

Magnus Karlsberg

Professor datorstödd maskinkonstruktion och avdelningschef Produkt- och produktionsutveckling, Luleå Tekniska universitet

Parallellt seminarie D. Prestandabaserade affärer, navet i den cirkulära hållbara ekonomin - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:05

Måns Weimarck

Måns Weimarck

Verksamhetsutvecklare på Region Skåne

Parallellt seminarie E. Innovationsupphandling – vad hände sedan? - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:05

Erik Olsson

Erik Olsson

Advokat på Kahn Pedersen Advokatbyrå

Parallellt seminarie C. Rättsfallsårskrönikan –  de viktigaste rättsfallen, trender och tendenser från våra domstolar under året som gått - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Christian Zittenbaum

Christian Zittenbaum

Senior Training Specialist på Bisnode

Christian Zittenbaum är utbildningsspecialist på Bisnode med inriktning på bedrägerier, ekobrott, penningtvätt, research och utredning. Han har mer är 14 års erfarenhet av utbildning och rådgivning.


Parallellt seminarie D. Lär dig identifiera osynliga varningssignaler på ett företag - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Henrik Jönsson

Henrik Jönsson

Upphandlingsansvarig på Kommunförbundet i Skåne

Henrik har jobbat med offentlig upphandling mer än 15 år, både i kommun, region och i kommunförbund och då bland annat inom vård/behandling, MT och på fastighetssidan.


Parallellt seminarie E. Kommuner i samverkan - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Malin Cope

Malin Cope

Bolagsjurist på SKL Kommentus

Parallellt seminarie F. SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal vid offentlig upphandling - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Pål Resare

Pål Resare

Förbundsjurist på SKR

Parallellt seminarie F. SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal vid offentlig upphandling - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Parul Sharma

Parul Sharma

Hållbarhetsexpert

Parul Sharma är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Sedan 2004 har hon arbetat både i och med storbolag inom ämnet hållbarhet. År 2017 rankades hon av Veckans A­ffärer som näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin ”Samhällsförändrare”, och 2018 som den mäktigaste inom biståndsdebatten i Sverige av magasinet Omvärlden.


Inköpare och upphandlare behöver bli Sveriges viktigaste hållbarhetsprofessioner! -
Fredagen den 3 april kl. 10:20-11:05

Olof Röhlander

Olof Röhlander

Sprunget ur den senaste forskningen tillsammans med Olofs egna erfarenheter fokuserar Olof på ämnena förändring, eget ansvar, hantera press, komma bättre överens med varandras olikheter, och hur vi därmed kan få en bra dag - igen.

Bra är det nya bäst. Verklig motivation och arbetslust - Fredagen den 3 april kl. 11:05-11.50

Pris/Anmälan

Sista anmälningsdag 18 mars

 

Se film >>

MEDLEM

4500 kr + moms

Bokas via Min Sida.

Inte medlem? Läs mer och ansök om medlemskap HÄR.

EJ MEDLEM

7100 kr + moms

Boka HÄR.

Om du önskar bli medlem i föreningen så kan du läsa mer och ansöka om medlemskap HÄR.

STUDENT

1000 kr + moms

Mingel och konferensmiddag ingår ej. Möjlighet att boka middagen för 800kr + moms.

Boka HÄR.

DELTAR EN DAG

2400kr + moms

Mingel och middag ingår ej. Möjlighet att boka konferensmiddagen för 800kr + moms, om man deltar Torsdag.

Boka HÄR.

För frågor angående anmälningsförfarandet, kontakta NEX grupp & konferens per telefon 0920-75330 eller e-post soi@nex.se

Utställare

Som vanligt kommer ett stort antal utställare att finnas på plats. Utställningen är ett utmärkt tillfälle att prata med leverantörer och andra utställare under avslappnade former.

Kontakt:
NEX grupp & konferens (Inger Lindbäck), e-mail: soi@nex.se  telefon: 0920-753 30

Observera att utställarplatserna nu är fullbokade.

 

SOCAB  www.socab.se

EFFSO  www.effso.se

Kinnarps   www.kinnarps.se

Martin & Servera  www.martinservera.se

JP Infonet AB   www.jpinfonet.se

MatHem    www.mathem.se

Advokatfirman Ulfsdotter   www.ulfsdotterlaw.com

Primona AB   www.primona.se

Spend by exitia   www.spendbyexitia.se

e-Avrop AB   www.e-avrop.com

Advokatfirman Kahn Pedersen    www.kahnpedersen.se

KeyMan     www.keyman.se

Kammarkollegiet      www.kammarkollegiet.se

Visma Commerce AB    www.visma.se

Inyett     www.inyett.se

Advokatfirman Delphi    www.delphi.se

Svenska Retursystem     www.retursystem.se 

Vision   www.vision.se

Decimalen AB   www.decimalen.se

Colligio AB    www.colligio.se

Upphandlingsmyndigheten    www.upphandlingsmyndigheten.se

KMD DIMA - Process Soulutions   www.kmd.dk

SMP Svensk Maskinprovning AB    www.ri.se/sv/svensk-maskinprovning

Lekolar    www.lekolar.se

Husbyggnadsvaror HBV Förening    www.hbv.se

Pagero    www.pagero.com

bubobubo A/S    www.bubobubo.dk

FR2000    www.fr2000.se

Kost och Näring    www.kostochnaring.se

Mashie FoodTech Solutions AB    www.mashie.se

FMV- Försvarets materielverk    www.fmv.se

Nationellt centrum för Kommunal Samordnad Varudistribution    www.samordnadvarudistribution.com

Årets inköpare

I samband med torsdagens middag delar vi ut pris till Årets inköpare.

 

Nomineringen för Årets inköpare 2020 pågår till och med 13 februari, och du kan nominera direkt på sidan årets inköpare. Vinnaren avslöjas i Luleå den 2 april.

 

 
Bild: Årets inköpare 2019. Iqbal Musaji, upphandlingschef på Borås Stad.

Middag

Middagen torsdag 2 april är på Luleå Energi Arena, promenadavstånd från samtliga hotell utom Scandic.

Från Scandic kommer det att gå SOI bussar tur o retur till middagen.

Hitta hit

Kulturens Hus
Skeppsbrogatan 17
972 31 Luleå

 

Mer information kommer