Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Fokusera på behoven - funktionskrav i upphandling

27 februari, 2019

Upphandlingsmyndigheten har genomfört en mötesserie och gett ut goda exempel.

Tillsammans med Svenskt Näringsliv genomförde Upphandlingsmyndigheten fem seminarier under 2018 för att belysa hur upphandlande myndigheter kan arbeta med funktionskrav. Ämnet formulerades som ” Fokusera på behoven – att ställa krav på funktion i offentlig upphandling”. Drygt 160 personer från ett 90-tal myndigheter och företag deltog vid seminarierna. Resultatet/deltagardokumentationen kan laddas ner här. Den innehåller både en sammanfattning av vad som kom fram under seminarierna, en rad goda exempel från organisationer och företag, refektioner från deltagarna och en rad länkar till mer information.

Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten har dessutom tagit fram en film om möjligheterna med funktion i upphandling. Här kan du se den.

På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns dessutom en exempelsamling från sju olika upphandlande organisationer. Den finns här.

På årskonferensens andra dag i Uppsala genomförs ett parallellt seminarium med titeln ” Funktionskrav – varför och hur? - Med funktionskrav utgår du ifrån ditt behov, och leverantörer inbjuds att komma med förslag på lösningar. Vi går igenom hur du ställer funktionskrav, hur du kan utvärdera anbuden och följa upp leveransen.

Föreläsare är Maria Öhman och Johanna Enberg från Upphandlingsmyndigheten.