Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Årets globala klimatstad välkomnar SOI

27 februari, 2019

Uppsala är Sveriges fjärde stad med 225 000 invånare och en månghundraårig historia.

Uppsala är starkt präglat av den långvariga kopplingen till Uppsala universitet; Nordens äldsta universitet, som grundades i staden 1477. Uppsala universitet har sedan början av stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta centra för högre utbildning, och rankas regelbundet som Sveriges främsta och bland världens 100 främsta universitet. Femton nobelpristagare har studerat eller tjänstgjort vid universitetet.

Sedan 1164 är Uppsala också kyrkligt centrum i Sverige i och med dess ärkebiskopssäte inom Svenska kyrkan. Dagens Uppsala hette tidigare Östra Aros, men kom att ta över namnet Uppsala i samband med att ärkestiftet flyttades på 1280-talet. Domkyrkan invigdes år 1435

Nu även Årets globala klimatstad
I konkurrens med 132 städer från 23 olika länder har en internationell jury på uppdrag av Världsnaturfonden, utsett Uppsala till Årets globala klimatstad. Om bara 2 av 10 städer i världen gjorde som Uppsala, skulle koldioxidutsläppen globalt kunna minska med 58 000 000 ton per år, enligt juryn. Mer än de totala årliga utsläppen i Sverige.

Juryn har lyft att Uppsala har tagit ett mycket starkt helhetsgrepp i klimatarbetet. Något som verkligen behövs för att nå målen. Det räcker inte med att göra lite här och lite där. Uppsala visar ett starkt ledarskap och gör också verkstad av klimatfrågan, säger Sabina Andrén, svenska Världsnaturfonden (WWF).

I Uppsalas fall har juryn pekat på högt ställda mål, som att lokala transporter och energianvändning ska vara fossilfri till 2030, och lokala satsningar på infrastruktur för elbilar, klimatvänligt boende och transporter i nya bostadsområden, försök att få fler att cykla året runt, och lokala kampanjer för klimatsmart liv.

Den höga nivån på ambitionerna anser WWF att hela världen behöver. För att kunna vända utvecklingen. Vi uppmanar nu andra städer i världen att se på Uppsala som en modell att ta efter, säger Sabina Andrén.

Det är första gången som en svensk stad får motta utmärkelsen som delas ut vartannat år. Och första gången en jämförelsevis, liten, stad får den. Städer som tidigare fått utmärkelsen är bland andra Paris och Seoul.

Joachim Danielsson, Stadsdirektör Uppsala kommun, kommer att berätta mer för oss om Uppsala klockan 18 på årskonferensens första dag.