Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Upphandlingsdagarna 2019

24 januari, 2019

En ovanligt tidig start på upphandlingsåret

Ett par veckor tidigare än vanligt men ändå med ett lika välfyllt program som andra år välkomnades vi av Upphandlingsdagarna i Kista den 15 och 16 januari. Vi har gjort några nedlag i programmet, som du kan läsa om här.

Den första som vi mötte var förstås pigga och alerta moderatorn, Julia Bendelin från Region Gotland, nyligen nominerad till Årets talare - Moderator 2018. Hon ledde oss med säker hand och mycket humor genom programpunkterna. Första föredragshållare var Johan Ödmark, vd på Stiftelsen Electrum med dotterbolagen Kista Science City AB och Sting AB. Stiftelsen har under mer än 30 år byggt och utvecklat samarbeten för att gynna utveckling och tillväxt i ICT-branschen. I dag driver man bland annat en digital testbädd i Kista samt regionens vassaste inkubator för startup-företag! I sitt föredrag väckte Johan frågan om att införa I-märkning, innovationsmärkta zoner i Sverige och han gav en rad exempel på hur byråkrati och tungrodda regelverk kan förhala innovationer. Till Johan kommer vi att återkomma inom kort med en intervju kring innovation och upphandling.

Upphandlingsmyndigheten, Svenskt Näringsliv har tillsammans med Silf utvecklat ett självskattningsverktyg för Sveriges myndigheter. Resultatet av de mätningar som gjorts visar på hur mogna inköpsorganisationerna är idag och hur man använt analysen till att göra rätt insatser och nå framgång.

Att mäta och följa upp den egna inköpsverksamheten och dess mognadsgrad är en framgångsfaktor för att säkerställa ständig utveckling. Självskattningen som verktyg och metod ger en bra bild av myndighetens nuläge och var man behöver sätta in kraft för att lyckas ännu bättre med helheten.

Alvesta är en av de kommuner som gått från att vara operativ och reaktiv till att vara strategisk och proaktiv. Johan Johansson, upphandlingschef, och Andreas Johnsson Åkerlund, kostchef, samtalade med Andreas Takasc, utbildnings- och konsultchef på SILF, om det omfattande men lönande arbetet med att gå mot ökad inköpsmognad. Exemplet väckte jubel och beundran bland åhörarna och åtskilliga övriga talare hänvisade till Alvestas goda exempel i sina föredrag.

Även i den efterförljande paneldiskussionen mellan Dieter Wagner, Nämndordförande i Värnamo kommun, Henrik Karlsson, Förvaltningsdirektör vid förvaltningen för inköp och upphandling, Göteborg stad, Ellen Hausel Heldahl, Jurist och expert på offentlig upphandling hos Svenskt Näringsliv och Andreas Takasc, SILF, lyftes exemplet Alvesta som ett bevis på att även mindre upphandlande organisationer förmår utveckla verksamheten, när ambitionsnivån finns.

Kerstin Angberg Morgården, projektledare på Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) och Anders Karlin, chef Upphandlingscenter som upphandlar för sex Dalakommuner, däribland Falun och Borlänge, berättade om UDD’s arbete med att utveckla offentlig upphandling i Dalarna. ”För att skapa ökad regional utveckling vill vi få fler företag inom alla branscher att delta i offentlig upphandling. Det gäller även sociala företag och idéburen sektor. Därför arbetar vi brett och långsiktigt med metodutveckling, utbildningar och seminarier för både upphandlande myndigheter, beställare, politiker och leverantörer. Vi skapar rekommendationer anpassade för Dalarna inom områden som Tidig dialog, innovationsupphandling, socialt hållbar upphandling etc. I vår arbetsgrupp finns både myndigheter, kommuner, landsting, idéerna organisationer och bransch- och intresseorganisationer representerade.”

Niklas Tideklev, numera Dialogmakarna och tidigare Upphandlingsmyndigheten, fick representera både sig själv och Petra Rantzow, inköpschef Helsingborgs stad, då han berättade om nya grepp i att utveckla leverantörsdialogen. Istället för att bjuda in företag för enskilda presentationer får alla träffa alla… med vårt behov i fokus istället för deras erbjudande.

Ett annat uppskattat inslag var då Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, presenterade en framtidsvision för 2035, då upphandling fungerar på ett helt annat sätt än i dag och då hon själv är på väg att gå i pension. Vi får mer för pengarna genom att upphandla effekt, vi är ute i god tid i våra affärer, vi har inköpshubar på ett femtontal platser i Sverige och samverkan har gett oss en levande landsbygd. Vi arbetar i ständig växelverkan med leverantörerna och får in tio anbud per upphandling eftersom alla vill vara med och leverera. Offentlig sektor har blivit en god affärspartner och vi arbetar alltid med utvecklingsbara avtal under pågående avtalstid. Vi har stor bredd på leverantörerna och idéburen sektor är en viktig del. Upphandlare är ett högt uppskattat och högskolekopplat yrke, med stora specialistkunskaper och kompetent uppföljning och alla vet hur viktig upphandlingen är.

Därefter jämförde Inger med läget i dag och konstaterade att vi har väldigt mycket kvar att göra och berättade också en del om hur vägen dit skulle kunna se ut, bland annat med hjälp av modiga kommunalråd ute i landet, nya typer av samarbeten och strukturer, gemensamma avsiktsplaner, innovation, affärsutveckling, medvetna val och nya digitala lösningar.

Det fanns mängder av föredrag, paneldebatter, parallella seminarier och workshops att delta i på Upphandlingsdagarna. Bland dem kan till exempel nämnas följande, som jag hann lyssna på. Uppföjning och analys – framgångsrika best practice från Eskilstuna, med Mirja Saarväli, DIS, dynamiska inköpssystem med Ville Gruner och Bengt Tibäck från HBV, viktiga rättsfall förklarades av Anna Ulfsdotter Forssell och avslutningsvis Konsten att njuta av livet – och ändå få saker gjorda i tider av ständiga omstarter – en inspirationsföreläsning med Olof Röhlander, mental rådgivare.