Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Ignite Public utvecklar innovationssamarbeten

9 september, 2019

Fler innovationsintensiva företag och startups skall samverka med offentlig sektor

Kista Science City är en av initiativtagarna till satsningen Ignite Public. Projektet syftar till att fler innovationsintensiva startups ska kunna göra affärer med offentlig sektor som kund. Vi har pratat med Karin Bengtsson som är projektledare och fått veta lite om projektets bakgrund.

– Vi vill att kommuner, myndigheter och landsting ska få ta del av svensk innovationskraft – i större utsträckning än de gör idag. Syftet med Ignite Public är att initiera samverkan och bidra till affärer mellan startups och offentliga verksamheter. På kort tid har redan fem kommuner och ett kommunalt bolag anslutit sig till Ignite Public. Södertälje kommun är först ut med ett pilotprojekt tillsammans med tre startups från olika sektorer. Även Järfälla, Umeå, Norrköping, Uppsala och Stockholms hamnar är nu med i projektet.

– Under 2017 uppgav endast 14% av småföretagen i Sverige att de deltagit i en offentlig upphandling, en marknad som uppgick till 642 miljarder. En anledning är att många småföretag och startups upplever svårigheter med leva upp till de ska-krav som ställs vid upphandlingar. Att som offentlig verksamhet bedriva omvärldsbevakning, vara öppen för alternativa lösningar för sin verksamhet och se hur upphandling och inköp kan användas för att driva innovationsarbete kan vara både tidskrävande och komplicerat. Ignite Public kommer dels bidra till ett nytt tankesätt hos beställare av tjänster och produkter men även realisera konkreta samverkansprojekt. Vi vill både att fler startups skall få offentlig sektor som kund, men också att fler kommuner skall se potentialen och hur den här typen av bolagen kan bidra med nya infallsvinklar och lösningar på utamnngar man står inför – det kan handla om väldigt olika typer av utmaning allt från hur man får mer ekologisk mat i den offentliga måltiden till hur man kommunicerar bättre med sina medborgare. I förlängningen bidrar vi till att lösa samhällsutmaningar, inte minst i ett hållbarhetsperspektiv.

– Projektet är en pilot och vi är en liten organisation och vi har fått väldigt bra feedback, berättar Karin. Det finns smarta städer och kommuner som vill ha hjälp att tänka i nya banor och hitta nya sätt att samverka med företag som kan presentera smarta lösningar. Samarbetet bygger på ett stort nätverk,genom Ignite Sweden och  Sveriges inkubatorer och Science Parks

– Men om marknaden för smarta lösningar inte är tillräckligt attraktiv för innovativa företag i Sverige finns en risk att de istället fokuserar på utländska marknader, vilket innebär att Sverige kommer tappa både smarta lösningar och konkurrenskraft. Därför är det viktigt att bidra till att stärka denna marknad och utveckla metoder för samarbeten mellan innovativa småföretag och offentlig sektor.

Projektet är ett samarbete med Ignite Sweden och bygger på den modell som Ignite Sweden utvecklat för samarbeten mellan startups och stora företag. Tillväxtverket finansierar delar av projektet.  

Så fungerar det
– Inom Ignite Public arbetar vi med tre till fem områden per behovsägare, för att skapa en bredd av möjliga projekt. För varje område görs en behovsanalys, med målsättningen att generera minst en möjlighet till matchning. Ignite Public arrangerar en fördjupande workshop, som klargör vilka utmaningar ni står inför och vad ni vill uppnå. Ni träffar startups som presenterar sina lösningar, och initierar samarbete med den eller de startup-företag ni tror på.

Programmet förutsätter engagemang från samtliga parter – från oss, från innovationsföretagen och från er som behovsägare. Deltagare i programmet sätter ihop en projektgrupp, som ser till att arbetet drivs framåt. Ett av målen för Ignite Public är att alla behovsägare under året ska initiera ett pilotprojekt tillsammans med en startup.

Olika organisationer har olika förutsättningar, men idealiskt är om er projektgrupp består av både affärskompetens och teknisk kompetens. Roller i projektteamet kan bland annat vara inköpare, upphandlingsansvarig, projektledare och produktchef. För att nå lyckade resultat tror vi på en ömsesidig relation, där startup och behovsägare intresserar sig för varandras perspektiv.

En viktig del av vårt projekt är också att sprida resultat och erfarenheter för att andra offentliga aktörer ska bli inspirerade och intresserade av att arbeta mer med startups. Projektet kommer att jobba med erfarenhetsutbyten, där även aktörer som inte ingår i projektet kommer att bjudas in.

Om även er organisation vill bli en del av Ignite Public eller vill ha mer information kan ni ta kontakt med projektledare Karin Bengtsson på karin.bengtsson@kista.com eller +46 70 092 07 13.