Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Om Sveriges offentliga inköpare

SOI är medlemsorganisationen för offentliga inköpare i Sverige. SOI utvecklar den offentliga affären genom kunskap, påverkan och kompetensutveckling.

Den offentliga sektorn i Sverige köper in för över 600 miljarder kronor varje år. Hos SOI samlas de offentliga inköparna för att få kompetensutveckling, för att nätverka och för att förbättra regelverken för offentliga inköp och upphandlingar.

Idag har SOI 1 500 medlemmar fördelat över hela landet och med arbetsplats inom både kommuner, regioner och landsting samt statliga myndigheter.

SOI arbetar genom att utveckla, påverka och inspirera för att våra medlemmar ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa bra offentliga affärer.

Vi utvecklar

Sveriges Offentliga Inköpare arbetar för att skapa bra offentliga affärer. Och bra affärer kräver kunskap. Därför arrangerar vi konferenser, kurser och nätverksaktiviteter för våra medlemmar och andra aktörer inom offentliga inköp.

Vi påverkar

I våra ögon är bra offentliga affärer en förutsättning för kärnverksamheten inom den offentliga sektorn. Därför påverkar vi politiker och myndigheter för att få till ett flexibelt regelverk som möjliggör bra och innovativa affärer.

Vi lyfter blicken

Sveriges Offentliga Inköpare arbetar för ett helhetsgrepp om offentliga inköp – och inte enbart för att det kan sänka kostnaderna. Inköpen är ett viktigt verktyg som kan driva utvecklingen och höja kvaliteten på verksamheter i den offentliga sektorn.

Stadgar

Föreningen bildades 1979-11-05. Under åren har föreningens stadgar reviderats kontinuerligt. Dessa stadgar antogs på årsmötet 2020-04-29.

 

Styrelsen

Martin Kruse

Ordförande

Verksamhetsområdeschef

Arbetsförmedlingen

010-488 36 80

Lill Sandberg

Sekreterare

Inköpschef

Sollentuna Kommun

08-579 215 96

0739-15 15 96

Kristina Lundin

Kassör

Tf chef Inköpsenheten

Transportstyrelsen

010-495 51 77

Roger Himmelsköld

Ledamot

Upphandlingschef

Huddinge kommun

08-53530298

Linda Jansson

Ledamot

Upphandlingschef

Vallentuna kommun

08-587 850 71

Helena Sköld Lövgren

Ledamot

Upphandlingschef

Örebro kommun

019-21 56 36

Thomas Wedegren

Ledamot

Enhetschef

Polismyndigheten

Carina Mattsson Sandberg

Ledamot

Upphandlingschef

Region Jönköpings län

010-242 41 38

0767-243 996

Martin Magnusson

Vice Ordförande

Strateg

Karlstads kommun

054-540 12 51

Jesper Zetterström

Ledamot

Upphandlingschef

Region Kalmar

0480-42 66 92

Stefan Gudasic

Ledamot

Processansvarig upphandling, Senior Advisor

Region Stockholm

070-0891079

Valberedning

Henrik Karlsson

Valberedning

Göteborgs stad

031-366 37 01

Joakim Kristensson

Valberedning

Strategisk inköpschef

Region Blekinge

0455-73 63 00

Anna Björklind

Valberedning

Sjöfartsverket

072-144 07 40

Revisorer

Karl-Johan Skiver

Ordförande revisorerna

Kammarkollegiet

08-7000799

Carin Bergdahl

Göteborgs stad

031-3663750

Martin Thornberg

Suppleant

Öresundskraft

0418-470171