Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI-nätverk

Information om SOI-nätverk

SOI uppmuntrar medlemmar inom ett visst geografiskt område, eller inom ett visst intresseområde, att gå samman och skapa ett SOI-nätverk. Genom våra medlemmars engagemang så har ett flertal regionala konferenser anordnats runt om i landet.

SOI-nätverk är samlingsnamnet för alla våra digitala aktiviteter, och även de fysiska möten som våra medlemmar, genom olika regionala initiativ, arrangerar.

Inom ramen för det som tidigare gick under benämningen ”Program för erfarenhetsutbyte” skapas årligen nya SOI-nätverk där medlemmar ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Dessutom kan fler nätverk skapas utifrån medlemmars engagemang och intresse.

Genom åren har även ett antal regionala SOI-nätverk formats:
SOI-Norr
SOI-Mitt
SOI-Väst
SOI-Syd

Syftet med nätverket ska vara att:

  • stärka kompetens och öka utbyte av kunskap inom upphandlingsområdet mellan inköpare/upphandlare och liknande roller exempelvis genom fysiska- eller digitala nätverksträffar.
  • stärka SOI:s verksamhet genom att på förfrågningar från styrelsen representera föreningen med lokal närvaro i olika sammanhang exempelvis jobbsökardagar.
  • stötta styrelsen genom att föreslå aktiviteter som kan främja föreningens verksamhetsidé, och då, efter styrelsens godkännande, kunna erhålla föreningens stöd i sådana.

För att förenkla ansökningar för SOI-nätverk har styrelsen tagit fram rutiner och mallar:

2021 Inbjudan konferens och kompetensdelning exempel.docx

2021 Projektbeskrivning SOI-Mitt exempel.docx

2023 Riktlinjer SOI-nätverk.pdf