Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI-nätverk

Information om SOI-nätverk

SOI uppmuntrar medlemmar inom ett visst geografiskt område, eller inom ett visst intresseområde, att gå samman och skapa ett SOI-nätverk. Genom våra medlemmars engagemang så har ett flertal regionala konferenser anordnats runt om i landet. 

Syftet med nätverket ska vara att: 

  • stärka kompetens och öka utbyte av kunskap inom upphandlingsområdet mellan inköpare/upphandlare och liknande roller exempelvis genom fysiska- eller digitala nätverksträffar  
  • stärka SOI:s verksamhet genom att på förfrågningar från styrelsen representera föreningen med lokal närvaro i olika sammanhang exempelvis jobbsökardagar.  
  • stötta styrelsen genom att föreslå aktiviteter som kan främja föreningens verksamhetsidé, och då, efter styrelsens godkännande, kunna erhålla föreningens stöd i sådana. 

De nätverk som har varit aktiva under åren är:
SOI-Norr
SOI-Mitt
SOI-Väst
SOI-Syd

För att förenkla ansökningar för SOI-nätverk har styrelsen tagit fram rutiner och mallar:

2021 Inbjudan konferens och kompetensdelning exempel.docx

2021 Projektbeskrivning SOI-Mitt exempel.docx

2023 Riktlinjer regionala nätverk.pdf