Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Sveriges Offentliga Varningslista

30 september, 2019

Vill bidra till att oseriösa företag inte får avtal

Kort om SVVAR. Syftet med Sveriges Offentliga Varningslista (”SVVAR”) är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att  vinna kontrakt hos offentliga beställare. SVVAR ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap.

SVVAR ägs och drivs av Evoluu AB. Morgan Jansson, som idag arbetar som inköpschef på ett kommunalägt bostadsbolag, är initiativtagare till SVVAR. Den drivs som en bisyssla och är kostnadsfritt. Anledningen till att SVVAR drivs i denna form beror på att nyttan av varningslistan är störst om den drivs nationellt (inte lokalt i en kommun eller av ett bostadsbolag). Så länge verksamheten med SVVAR kan hanteras som bisyssla utan större kostnader är tjänsten kostnadsfri för offentliga upphandlare.

Sajten smyglanserades i mars 2019 och öppnades för alla offentliga upphandlare 30 augusti. Det är ni användare som registrerar företagen på listan. Det finns ingen annan källa än användarnas egna erfarenheter. Om ni har företag som bör registreras så ber vi er göra det så snart ni kan. Det är så vi hjälper varandra. Det görs via menyn Varningslistan och klicka sedan på Registrera nytt företag.

Enligt grundarna så är SVVAR inte uttömmande utan består av de registreringar som upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter frivilligt registrerar. Att kontinuerligt registrera oseriösa företag då de förekommer och att informationen är korrekt är avgörande för alla användare och för att SVVAR ska fungera som ett hjälpmedel. Det innebär att endast upphandlande myndigheter och enheter har rätt att registrera nya företag i SVVAR.

Beslut om uteslutning fattas enskilt av varje upphandlande myndighet/enhet. SVVAR ska ses som en informationskanal till att få kännedom om uppgifter som är grund för uteslutning. SVVAR ska också underlätta dokumentation av lagakraftvunna domar som styrker uppgifter eller på annat sätt kunna visa att skäl för uteslutning finns.

I dagsläget är 70 stycken av Sveriges upphandlande myndigheter och enheter registrerade användare av Svvar. Sidan hittar du här.