Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Därför är offentliga inköpare viktigare än någonsin

23 juni, 2020

Vice ordföranden har ordet

Våren 2020 har lärt oss mycket. Det som vi tagit för givet har ställts på ända. Pandemin har påverkat det svenska samhället i grunden, och för kommuner, regioner, stat och andra myndigheter har pandemivåren gjort det stundtals smärtsamt tydligt hur viktigt det är med goda inköp.

Regioner som åkt till byggvaruhus för att köpa ansiktsskydd. Uteblivna leveranser från Kina. Provtagningsutrustning som inhandlats i all hast men som inte visat sig leva upp till kvalitetskraven. Exemplen har varit många på hur undermåliga inköpsrutiner blottlagts i en tid av kris.

Vi på Sveriges offentliga inköpare, SOI, har länge drivit frågan om hur viktigt det är med ett proaktivt och strategiskt förhållningssätt till inköp. Att säkerställa goda inköpsrutiner är inte en ”bra att ha-funktion”, det är en självklarhet för en kommun eller en region. När tillförseln av varor eller tjänster inte fungerar som den ska stannar kärnverksamheten upp vilket ibland får svåra konsekvenser för hälsa och liv hos våra medborgare.

De samhällsaktörer som under en längre tid betraktat inköp som en strategiskt viktig funktion klarade krisen bäst. I dessa organisationer hanterades de många svåra inköpsbesluten av de som satt med sakkunnigheten, inte av de som kanske drevs av andra bevekelsegrunder såsom samhällsopinion. Organisationerna med den bästa omvärldsbevakningen uppfattade signalerna från Kina snabbast och såg något som inte stod rätt till, och att det skulle påverka även oss i Sverige. I många fall var det just inköpsorganisationerna som först insåg allvaret i det som höll på att ske och säkerställde att åtgärder vidtogs.

En kris som denna har synliggjort vikten av solidaritet med grannkommunen- eller regionen. Vi såg exempel på bunkring i våra mataffärer, men tack vare samarbete över kommun- och regiongränserna undvek vi en motsvarande situation för offentliga inköp. Vi kan skicka en liten tacksamhetens tanke till vår gemensamma, medlemsstyrda organisation för denna kollegiala inställning.

Så även om coronakrisen inneburit en lång rad svåra, krisartade situationer för oss inom inköp har det gett oss möjlighet att flytta fram positionerna för frågan. Fler lär framöver betrakta inköp som den möjliggörare funktionen faktiskt är.

Men pandemin kommer skapa en ansträngd situation för kommun, region och stat vilket gör det ännu viktigare att den effektiva, proaktiva offentliga inköpsverksamheten är på tårna för att bidra till att varje skattekrona används på bästa tänkbara sätt – såklart med hållbarhet och innovation i fokus.

Den kanske viktigaste insikten som våren 2020 har gett oss är att vi människor inte vet vad som väntar i framtiden. Denna gång råkade det vara ett smittsamt virus. Nästa gång kanske det är den globala uppvärmningen som skapar oväntade konsekvenser, eller någon form av digital härdsmälta. Eller troligen något helt annat som vi inte kan förutse. Men vi kan i alla fall tillsammans skapa ett robust system för inköp som gör att vi har bättre förutsättningar för att klara krisen.

Hoppas ni alla får en skön och välförtjänt sommarledighet!

Martin Magnusson
Vice ordförande SOI