Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Hållbar upphandling – hur svårt kan det vara?

21 oktober, 2020

Skånes kommuner samlades till seminarium 20 oktober

Den 20 oktober samlades de skånska kommunerna till ett digitalt seminarium kring den hållbara upphandlingsprocessen. På bilden ser vi dagens moderator, Camilla Alfredsson, tf inköpschef i Helsingborgs Stad i samtal med dagens första föredragshållare, Marja Boström, projektledare på Energikontoret Skåne, som är en del av Kommunförbundet Skåne.

Marja berättade om arbetet kring (den nedladdningsbara) rapporten Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne, som skall vara ett viktigt stöd för de skånska kommunerna och som också bildat bakgrunden till dagens konferens. Vi fick under dagen vara med om nedslag i skånska kommuner men även halländska Kungsbacka och värmländska Forshaga fanns representerade.

Nästa anhalt innebar ett nedslag i en skånsk kommuns arbete med upphandlingsprocessen. Birgitta Petterson, inköpssamordnare och Linda Åkesson, upphandlare, berättade om Eslövs kommuns mycket framgångsrika och mycket tidigt påbörjade arbete med hållbarhetsfrågorna. I Eslöv blev Inköps- och upphandlingsenheten en egen enhet i januari 2018 och från 1 september i år blev man en centraliserad enhet under kommunledningen. Man har en nyligen reviderad  policy för inköp och upphandling, som bygger på den nationella upphandlingsstrategin, man har även mål för strategiska inköp och upphandlingar för mandatperioden 2019-2022 och riktlinjer för hållbar anskaffning 2020.

Att det finns en tydlig styrning, en stabil politisk majoritet och ett tydligt mandat är viktiga delar, en annan del är att det finns en långvarig kommunal historik kring miljöfrågorna, illustrerat av nästa bild.

Urban Ledin, miljö-och byggchef, Forshaga kommun, berättade sedan om hur Upphandling i bred samverkan leder till goda resultat och till att medarbetarna trivs med sitt arbete, samtidigt som det ger mer nöjda kommuninvånare och företag och en hög rättssäkerhet.

Anna Hallin, hållbarhetssamordnare och Erik Lundqvist, upphandlare i Kungsbacka kommun berättade om goda exempel från Kungsbacka kommun. Riktigt spännande var att höra om hur de arbetar med uppföljning på livsmedelsområdet, där de, inte minst utifrån Annas erfarenheter som livsmedelsinspektör, kanske är vassast i Sverige på uppföljning och att inte släppa igenom leverantörer som fuskar med dokumentationen. Det är förmodligen inte en tillfällighet att Kungsbacka kommun toppar listan för globala miljömål. Man är bäst i Sverige bland storstadskommunerna, enligt Dagens Samhälles totalranking över kommunernas arbete med Agenda 2030. Upphandlingsmyndigheten använder nu Kungsbackas erfarenheter då man omarbetar kriterierna för livsmedelsupphandling och livsmedelsdatabasen Dabas kommer att behöva ändra metoderna för hur felaktig artikelinformation skall rättas.

Långsiktiga beslut och trygg arbetsordning mellan tjänstepersoner och politiker krävs för en hållbar upphandlingsprocess. Så löd ämnet för Eva Bramsvik Håkansson, verksamhetschef för måltiderna i Sjöbo kommun samt förtroendevald (C) i Ystads kommun. Eva har mycket lång erfarenhet från arbetet som kostchef, men här fick vi framför allt utifrån Evas politiska erfarenheter kännedom mer övergripande om hur kommunal organisation och systembaserat arbete bör fungera för att ge goda upphandlingsresultat.

Så hur svårt kan det vara? Dagen avslutades med en moderatorledd paneldiskussion med de inbjudna talarna. I det här fallet innebar diskussion snarare att deltagarna lyfte fram sina olika erfarenheter och att man gladdes lika mycket över de övrigas framgångar som över sina egna. En glad moderator, Camilla Alfredsson, kunde konstatera att det varit en riktigt fin och givande dag, något som troligen alla fysiska  och digitala deltagare höll med om!