Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Matnyttig läsning för upphandlare

21 oktober, 2020

Axplock ur höstskörden

Fler uppgifter i annonser med nytt regelverk
Det nya regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar som träder i kraft den 1 januari 2021 innebär bland annat att annonser under tröskelvärdena ska innehålla fler uppgifter än idag. Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten, klicka här.

Forskningsrapport om vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling
Vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling är uppenbar. Svensk offentlig upphandling motsvarar ungefär en sjättedel av BNP på årsbasis och det är uppenbart att även små kostnadssänkningar kan innebära väsentliga besparingar av skattemedel.

Professor Fredrik Andersson har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur konkurrenshänsyn beaktas och kan beaktas för ändamålsenlig och effektiv offentlig upphandling. Läs mer och ladda hem

En dalamodell för en miljömässigt ansvarsfull upphandling
Rekommendationen riktar sig framför allt till politiker och beslutsfattare i Dalarnas offentliga organisationer, samt till upphandlarna och verksamheterna.

Det finns oerhört mycket material kring miljö och det kan ibland vara svårt att urskilja vad en upphandlande myndighet ska fokusera på. Därför har Upphandlingsdialog Dalarna tagit fram denna rekommendation som visar på nya möjligheter och idéer och som upphandlande organisationer i kommunerna och deras bolag kan ha som stöd och inspiration i sitt arbete. Läs mer här och ladda hem rekommendationen