Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Låt offentliga inköpsmuskler bidra till grön omställnin

22 september, 2020

SOI’s systerorganisation IKA berättar om ett nytt förslag i Danmark

Dansk Erhverv (Danskt Näringsliv) har just offentliggjort en ny politik med en rad förslag till hur det offentliga genom sina inköp kan understödja den gröna omställningen. Förslagen bidrar också till att skapa både tillväxt och grön innovation i Danmark.

Med årliga inköp för 380 miljarder danska kronor, motsvarande 17 procent av BNP, kan staten, kommunerna, regionerna och offentliga verksamheter i samarbete göra en markant skillnad för den gröna omställningen.

Det berättar Morten Jung, marknadschef på Dansk Erhverv. ”Det offentliga är med sina stora inköpsmuskler ett enormt viktigt område att titta på, när vi skall reducera Danmarks utsläpp av CO2,” säger han.

Med klimatlagen har Danmark en målsättning att reducera CO2-utsläppen med 70 procent till 2030. Men i dag finns inga direkta krav för att den offentliga sektorns inköp skall bidra. I stället baseras användningen av gröna krav i hög grad på frivillighet.

Därför föreslår Dansk Erhverv bland annat att det formuleras mål och krav för den offentliga sektorns inköp. ”Vi anser att det skall ställas konkreta krav på de offentliga inköpen. Det är viktigt att det i upphandlingar skaps konkurrens för att leverera de mest klimatfördelaktiga lösningarna”, säger han.
Morten Jung pekar på att det privata näringslivet har ingått 13 officiella klimatpartnerskap, och han uppmanar det offentliga till att låta sig inspireras och göra samma sak.
”Jag ser gärna att det offentliga också bidrar och fastställer bindande mål för CO2-reducering i sina inköp,” säger han.

Stor potential för grön innovation
Utöver att göra skillnad för klimatet så kommer mål och krav i offentliga inköp i att driva marknaden i en grönare riktning och på sikt var med och skärpa den danska konkurrensen, förklarar Morten Jung.
”Om verksamheterna konkurrerar om vem som skapar de mest klimatvänliga lösningarna, så blir innovation automatiskt en del av upphandlingarna. Det kommer att bidra till mer grönt nytänkande, som också kan ge oss internationella konkurrensfördelar”, säger han.

Och allt tyder också på att de danska företagen stå bakom detta. En ny medlemsundersökning från Dansk Ervherv visar att 75 procent av företagen välkomnar klimat- och miljökrav, när det offentliga gör inköp.

Morten Jung understryker också att det är viktigt att samma måttstock används för att säkra likartade och solida klimatstandarder och metoder i klimatberäkningarna.

I avtalet föreslår Dansk Erhverv att det utvecklas en positiv lista, som säkrar likartade beräkningsmetoder, både över landsgränser och mellan privata verksamheter och offentlig sektor.
Om Dansk Erhverv

– I Dansk Erhverv arbetar vi varje dag på uppdrag av 16 000 medlemsföretag och mer än 100 branschföreningar. Vi är näringslivsorganisation och arbetsgivarförening för ett av världens mest handlingskraftiga näringsliv. Vi erbjuder rådgivning för medarbetare och verksamheter, och politisk genomslagskraft. Våra insatser bygger på medlemmarnas aktiva deltagande i nätverk och på deras val. I Dansk Erhverv arbetar vi varje dag för att Danmark skall bli världens bästa land att driva företag i, till gagn för arbetsplatsers, välståndets och Danmarks framgångar. Vi arbetar för ett Danmark med sammanhållning och handlingskraft