Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

ProSourcias Inköpsbarometer

22 september, 2020

Sveriges enda benchmarking site för inköp

Helena Brynolfsson är välkänd för många av SOI:s medlemmar. Hon har arbetat i över 30 år i åtta olika inköpsorganisationer och satt i SOI:s styrelse då hon var inköpschef på PostNord. I dag arbetar hon i det egna företaget ProSourcia där hon hjälper organisationer att höja kvalitetsnivån på sitt inköpsarbete oftast i form av genomlysningar, spendanalyser samt införande av kategoristyrning, mätning och uppföljning.

En annan del av verksamheten i ProSourcia är Inköpsbarometern. Den vänder sig främst till inköpschefer/upphandlingschefer som vill jämföra sin inköpsverksamhet med andras för att identifiera möjligheter och påvisa potentialer till förbättring.

– Då vi tror på samarbete och att alla vinner på att dela med sig så får alla som deltar i Inköpsbarometern vår rapport utan kostnad, säger Helena.

– Idén till Inköpsbarometern fick jag när jag arbetade som Koncerninköpschef på Lantmännen och kämpade med att hitta relevant benchmarking för min verksamhet. Jag hade dåligt med tid, inga pengar för konsulter och saknade analytiker. Jag tror att det finns många som är i en liknande situation. Här fyller Inköpsbarometern ett hål på marknaden.

Inköpsbarometern har genomförts sedan 2012 och årets undersökning om Coronakrisens effekter på inköpsområdet är den elfte i ordningen. Tidigare Inköpsbarometrar har bland annat handlat om Hållbart inköpsarbete, Spendanalys och Kategoristyrning.

- Årets Inköpsbarometer visar att Coronakrisen på många sätt påverkat arbetet på svenska inköpsavdelningar, både inom offentlig och privat sektor. Det handlar om ändrade inköpsbehov och olika utmaningar med leveranser/leverantörer, säger Helena.

Omfattande omprioriteringar har gjorts med ett ökat inslag av operativt inköpsarbete för att säkra tillgång till material. Stort fokus har lagts på att kontrollera leverantörer och säkerställa leveranser. T ex i form av ”second source”, tuffare leveransbevakning och mer uppföljning för att undvika potentiella leveransproblem.

- Coronakrisen har på många sätt visat att professionellt inköpsarbete lönar sig, säger Helena. De inköpsavdelningar som tagit för sig, byggt upp ett förtroende och kommit längre utvecklingsmässigt i sitt inköpsarbete har klarat Coronakrisen bättre.
- Övriga som inte hunnit eller av andra skäl inte kunnat prioritera sitt strategiska inköpsarbete innan Coronakrisen slog till har haft det tuffare.

- Det finns en förväntan och förhoppning att vi kommer vi dra lärdom av de som hänt under Coronakrisen och att det kommer leda till bland annat bättre framförhållning, mer scenarioplanering, back-up planer och närmare samarbete med våra strategiska leverantörer/partners.

• Läs mer här om de styrkor och svagheter som synliggjorts i våra inköpsverksamheter under Coronakrisen.
• Om du vill vara med i nästa Inköpsbarometern, så kan du anmäla dig här.