Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

KEF och SOI arrangerar gemensamt webbinarium

18 december, 2021

Leasingavtal – upphandling och förvaltning, 11/2 2022

På initiativ av KEF – Kommunalekonomernas förening och tillsammans med SOI arrangeras för första gången ett gemensamt webbinarium för kommunala ekonomer och för upphandlare. Bakgrunden till arrangemanget beskrivs så här.

Välfärdssektorns omfattande investeringsvolymer innebär att sektorns låneskuld växer. Ett alternativ till att själv investera kan vara att finansiera genom leasing. Men räntan kan vara ofördelaktig och villkoren i övrigt kan vara svåra att kontrollera och följa upp om upphandlingen inte genomförs på rätt sätt. När det gäller upphandling och förvaltning av leasingavtal är det därför nödvändigt att ekonomer och upphandlare i offentlig sektor samarbetar och tar gemensamt ansvar.

Webbinariet genomförs av KEF och SOI i samarbete med Leaseright. Mer om KEF och om samarbetet med SOI finner du längre ner i artikeln.

Webbinariet pågår klockan 10:00-11:00 den 11/2 och tar upp följande punkter.
•    Finansiering genom leasing – generell överblick
•    Parter/roller i en leasingaffär
•    Kort om inköpsmetodik, där leasing är en komponent
•    Vikten av kontroll/uppföljning/avtalsförvaltning över tid
•    Leverantörens möjlighet att förädla en affär (med ”praktiska exempel”)

Föreläsare
Claes Brander är CEO och ägare av Leaseright och har arbetat med leasingfrågor i privat och offentlig sektor under ca 30 år.
Tommy Eriksson är senior konsult på Leaseright med kundansvar för ett flertal kommuner och regioner.
Leaseright är en oberoende aktör med en stor andel av sina kunder i offentlig sektor.
Leaserights stöd till sektorn skapar stora besparingar genom effektiv hantering av leasing- och hyresavtal.

Praktisk information
Tid: 2021-02-11 kl 10:00 - ca 11:00
Kostnad: 950 kr. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Anmälan och mer information finner du här. Anmälan senast den 4 februari 2022.
Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället! Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

KEF och samarbetet med SOI
Vi ber Niklas Anemo, som är kanslichef på KEF, att berätta lite om hur han ser på samarbetet med SOI.

– Som jag ser det så kan man nog kalla oss systerorganisationer., med målgrupper som verksamhetsmässigt tangerar varandra. Och även vi är en ideell förening, med kompetensutveckling och nätverksskapande som viktiga delar i verksamheten. I dagsläget arrangerar vi ungefär 175 kurser/utbildningar per år, de senaste två åren nästa enbart digitalt.

– Vi är en rätt stor förening, med cirka 4500 medlemmar och nio anställda i verksamheten. Jag tror att det skulle vara bra för både oss och SOI om vi kopplar oss närmare varann, våra medlemmar behöver kunna mer om upphandling och SOI:s medlemmar behöver förmodligen grundläggande kunskaper om kommunal ekonomi.

Vi erbjuder sedan länge våra medlemmar en grundläggande upphandlingskurs för kommunalekonomer. Kursen utgör en del av de grundkunskaper som vi anser är nödvändiga för att få kalla sig certifierad kommunalekonom. Kursen är alltså en del av KEF:s certifieringsprogram. På samma sätt skulle man kunna erbjuda SOI:s medlemmar grundläggande kunskaper om kommunal ekonomi. Jag har förstått att ekonomi är ett prioriterat område för SOI.

Det finns ju också områden där det är helt nödvändigt att ekonomer och upphandlare samarbetar, som exempelvis elektronisk handel och kalkylering. Det gäller även upphandling av banktjänster, ekonomisystem och leasing. Så jag hoppas på att vi gemensamt kan genomföra fler gemensamma aktiviteter i framtiden och stärka samarbetet mellan kommunalekonomer och offentliga uppphandlare, avslutar Niklas.

KEF om KEF i korta drag

Vår vision
Det är vår målsättning att bedriva verksamheten utifrån en profil som baseras på hög kvalitet och anpassning till våra medlemmars behov. Vi vill skapa stimulerande forum där kommunalekonomen kan utveckla nätverk och utbyta erfarenheter med branschkollegor.
Vår vision – KEF lyfter kommunalekonomerna innebär att vår verksamhet inriktas på fokusområdena Kompetens, Yrkesroll och Opinion.

Vi finns i hela Sverige
KEF har en stark regional förankring i våra nio kretsar som fördelas över hela landet. Kretsarna arrangerar egna kurser och seminarier.

Över 100 år av gemenskap
KEF bildades redan en gråmulen höstdag 1913 men då under namnet Sveriges Stadskamerala Förening (SSF). Syftet med föreningen var enligt stadgarna att ”verka för partiskt ordnande av kommunernas kamerala förvaltning och för höjande av de stadskamerala tjänstemännens yrkesskicklighet” Nu drygt 100 år senare fortsätter vi med verksamheten i samma anda!

Mycket mer om KEF finns på hemsidan, kef.se