Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Workshop kring Upphandling för innovation

1 november, 2021

Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige bjöd in.

Den 18 oktober bjöd Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV tillsammans med innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige in till workshop. Ämnet var Upphandling för innovation, ett ämne som alltid är aktuellt men ändå inte lätt att tränga in i.

Under webbinariet växlades mellan föredrag och workshop i bikupor, ett bra upplägg som håller deltagarna aktiva och alerta. Enda (angenämna) problemet var att diskussionerna blev så livliga att de aldrig var klara när vi kallades tillbaka till nästa föredrag.

Första föredraget stod Upphandlingsmyndigheten för. Johanna Enberg och Maria Öhman pratade om Varför är upphandling viktigt vid innovation? De utgick från tre case.
1. Sjukfrånvaro
Hållbart arbetsliv via innovativ upphandling i Örnsköldsvik
Mål – Färre sjukskrivningar

2. Fossilfri förskola
Fossilfritt byggprojekt med helhetsgrepp i Göteborg
Mål – minskade utsläpp

3. Digitalisering
Akademiska sjukhuset digitaliserar
Mål – utveckla verksamheten

Vi fick både höra om varför innovationsupphandlingar behövs men också om fallgropar på vägen, när innovationer bromsas och har svårt att implementeras i offentlig verksamhet (Prototypkyrkogårdar). Viktigt är att utgå från behoven. Offentliga aktörers efterfrågan är utgångspunkten – de kommer inte att köpa något som de inte behöver. Konkurrensutsätt – alla potentiella leverantörer måste få vara med och lämna anbud, inte bara en leverantör.

Den efterföljande diskussionen (i min kupa) kom mycket att handla om beställarkompetens, beställarnätverk och en innovationsnod á la Norge.

Nästa föredrag stod PRV för. Charlott Galant & Christin Wendel talade om Immateriella tillgångar, immaterialrätt och innovationsupphandling. Här märktes att kunskaperna kring detta var mycket måttlig hos mötesdeltagarna, vilket i väldigt många fall även gäller innovatörerna. Några verktyg i lådan presenterades, PATENT, Teknisk lösning, DESIGN, Utseende/form, VARUMÄRKE, Kännetecken och UPPHOVSRÄTT, Konstnärligt skapande, mm.  Innovation i samverkan kan handla om företag, akademi, offentlig sektor och idéburen sektor. Viktiga frågor är
• Vilka mål och syften finns?
• Vad har aktörerna med sig in i projektet?
• Vilken kontroll behöver man över vilka resultat?

Vi fick också veta mer om upphandlingsprocessen, utifrån begreppet immaterialrätt. De efterföljande diskussionerna kom dock mycket att handla om avståndet mellan innovatörer och upphandlande organisationer.

Sista fördraget stod Vinnova för, genom Nina Widmark. Ämnet var "Innovation och upphandling – Vinnovas perspektiv", med följdfrågan Hur spelar upphandling och innovation roll för forsknings- och utvecklingsprojekt? Bland Vinnovas erfarenheter, kopplade till upphandling, tog Nina Widmark upp följande:
- Behovsägare i offentlig sektor saknas i vissa projekt = nya lösningar motsvarar ej offentliga behov tillräckligt väl
- Behovsägare är med, men lyckade FoIprototyper kan inte upphandlas och införas (vanligtvis pga konsultjäv)
- Flera utlysningar i FoI-bidragssystemet utestänger projekt med upphandlingsupplägg
- Dålig kunskap hos sökande avseende möjligheten att söka för upphandlingsupplägg när detta går
- När innovationsupphandling äger rum missas ibland företagens möjligheter att kommersialisera och skala

Hon påpekade att i princip all innovation som är menad för offentlig sektor kommer attt innebära upphandling. Efter en genomgång av tre ingångar i FoU-projekt fick vi också ett citat från Jenny Engström,Dialogmakarna. ”Upphandling – det är där man upptäcker problemen, där alla frågor realiseras”

Resten av föredraget ägnades åt pilotsatsningen Checkar för innovationsupphandling, som ju riktar sig direkt till offentliga aktörer/upphandlare. Detta projekt finns redan beskrivet här, på SOI´s hemsida.

Utlysningen pågår endast fram till 8 november så för den intresserade brådskar det.