Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Mälardalsrådet & BioDriv Öst, nytt upphandlingsnätverk

22 november, 2022

Tillsammans snabbar vi på omställningen till fossilfria transporter

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att snabba på omställningen till fossilfria transporter och entreprenader. För att stärka arbetet miljökraven i upphandlingar där transporter och arbetsmaskiner ingår har BioDriv Öst sedan 2017 lett en samverkansgrupp på detta tema. I samverkansgruppen har upphandlare, miljöstrateger och fordonsansvariga på kommuner och regioner i östra Mellansverige utbytt kunskap och erfarenheter.

Tillsammans med Mälardalsrådet har de nu utvecklat denna samverkansgrupp till ett nytt storregionalt upphandlingsnätverk för fossilfria transporter. Det nya upphandlingsnätverket når ut till ett 70-tal kommuner och samtliga regioner i BioDriv Öst och Mälardalsrådets nätverk.

Den 18 oktober genomfördes ett uppstartsmöte för nätverket, där deltagarna gemensamt diskuterade vilka utmaningar de har i sitt arbete med att ställa och följa upp miljökrav och hur nätverket kan vara ett stöd i det arbetet. Mötet bjöd även på föredrag om aktuella frågor gällande omställningen till förnybara drivmedel, så som reduktionsplikten, Clean Vehicles Directive och hur man kan jobba med prisindexering av transport- och drivmedelskostnader i avtal.

BioDriv Öst har länge arbetat med att stötta kommuner och regioner i att ställa miljökrav i upphandlingar. PÅ mötet den 18 oktober berättade de att grunden i deras rådgivning är den så kallade DRIV-modellen, som underlättar kravställningen och bidrar till att gynna flera olika förnybara drivmedel, vilket minskar risken för ökade kostnader eller bristande tillgång på enskilda drivmedel samt ökar möjligheterna att nå ett flertal miljö- och samhällsmål.

På mötet blev det tydligt att alla kommuner och regioner möter liknande utmaningar vad gäller det löpande upphandlingsarbetet och hur man ställer om till fossilfria transporter. Genom att samverka och ställa liknande offensiva krav på fordon och drivmedel i offentliga upphandlingar finns mycket att vinna. Inte minst kan näringslivets omställning till fossilfria transporter och arbetsmaskiner underlättas. När kommuner och regioner har en samsyn kring kravställningen i upphandlingar sänder det tydliga signaler till näringslivet vad de ska satsa på.

– Förutom att underlätta näringslivets omställning syftar upphandlingsnätverket också till att höja kunskapen och öka erfarenhetsutbyte över kommun- och länsgränser, vilket gör kommunernas och regionernas upphandlingsarbete enklare och effektivare, sade Ulf Troeng, Projektledare BioDriv Öst.

Nätverket kommer att ha träffar tre gånger per år där deltagarna kommer att kunna ta del av uppdateringar vad gäller lagstiftning och marknadsutveckling, presentationer av goda exempel samt diskussion kring hantverket i att få till bra krav och uppföljning av desamma.

– Det ska bli spännande och se hur vi kan ta ett gemensamt storregionalt grepp om frågan i nätverket framåt, sade Aviva Blomquist, Projektledare Mälardalsrådet. BioDriv Öst har lång erfarenhet av att arbeta med upphandlingsfrågor och Mälardalsrådet har ett brett och etablerat politiskt nätverk. Här kan politiken ha en nyckelroll för en storregional samsyn som kan få positivt genomslag.

BioDriv Öst är en medlemsägd organisation som förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling i Stockholm-Mälarregionen. Genom expertstöd och samverkan hjälper de offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. De är icke vinstdrivande och jobbar med både strategiska frågor och mer konkreta insatser.

Mälardalsrådet är en den politiska samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. De driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur och kompetensförsörjning i samarbete med näringsliv och akademi.