Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Gemensam skrivelse kring upphandlingsforskning

24 november, 2022

SOI, Företagarna, Upphandlingsmyndigheten och Almega agerar tillsammans

SOI har tillsammans med Företagarna, Upphandlingsmyndigheten och Almega under hösten skrivit ett gemensamt brev till ett antal forskningsstiftelser. Detta i syfte att stimulera till, och att uppmärksamma behovet av finansiering för, mer forskning inom området offentlig upphandling.

Brevet har undertecknats av Martin Kruse, ordförande SOI, Günther Mårder, VD Företagarna, Inger Ek, Generaldirektör Upphandlingsmyndigheten och Ann Öberg, VD Almega.

Ur brevet citerar vi följande:
”Vi anser att det finns ett underskott av forskning på området offentlig upphandling och inköp. Forskning bör ske utifrån svenska förhållanden men i självklar relation till EU-rätten. Många av de offentliga utredningar som genomförts inom upphandlingsområdet de senaste åren har lidit brist på gedigen forskning att relatera till. Utredningen ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” från 2013 uppmärksammar bristen på forskning och föreslår bland annat att anslag för forskning inom offentlig upphandling ökas med 10-15 miljoner kronor årligen.

Bristen på forskning påverkar även den allmänna debatten om upphandling som präglas av en polarisering utmed tydliga konfliktlinjer mellan upphandlande myndigheter och företag. Avsaknaden av forskningsbaserade underlag och grundliga studier medför en stor risk att den offentliga upphandlingen utvecklas alltför långsamt. Områden som skulle vara intressanta att få belysta ur ett forskarperspektiv är exempelvis frågor rörande effektiv användning av offentliga resurser, korruption och kartellbildning, kvalitetssäkring i leveranserna, effekter av stark prispress samt kostnadsöverskridanden.”

Brevet avslutas på följande vis:
”SOI, Almega, Företagarna och Upphandlingsmyndigheten hoppas mot denna bakgrund att ni är intresserade av att möjliggöra finansiering av mer forskning om offentlig upphandling och hur den kan bidra till en bättre samhällsekonomi och högre kvalitet på vår samhällsservice.”