Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Vi möter Ola Sörensson – ny i SOI´s styrelse

27 oktober, 2023

”Vi utvecklar Region Hallands inköp tillsammans”

Vinterkylan har just lagt sig på allvar över Sverige, när vi får ett kul och värmande samtal med en glad och entusiastisk upphandlingschef i Region Halland. Trots sin relativa ungdom (42 år) och att han efter studierna bland annat hunnit med en tid i bankvärlden så har Ola hunnit skaffa sig gedigen rutin i upphandlingsvärlden. Liksom många andra säger han om upphandling att han ”halkade in på ett bananskal”. I bagaget har han med sig studier i både ekonomi och statsvetenskap. Han har i stort sett hållit sig i Halland (Varberg, ett par sejourer i Halmstad, varav den senaste som upphandlingschef), med ett relativt kort undantag för en tid som upphandlingschef på Inköps- och upphandlingsförvaltningen i Göteborg, staden som missade att landa i Halland, med cirka två mil. Och därefter blev Ola Inköps- och upphandlingschef på region Halland, vilket han nu varit i cirka två och ett halvt år.

Ola har nyss lämnat sin styrelsepost i LfU, ett namn som ju numera står för Ledningsnätverket för regionernas Upphandling. Detta helt enkelt eftersom man har ett roterande system, där man sitter i i styrelsen två år i taget. LfU:s uppdrag är att verka för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet. Ledningsnätverket utgörs av regionernas upphandlingschefer och den uppgift man arbetar med löser man på ett utmärkt sätt, berättar Ola.

Hur ser ditt nuvarande uppdrag i Region Halland och din dagliga verksamhet ut, Ola?
– Vi håller på med en rätt omfattande omorganisation och utveckling av verksamheten. Efter att tidigare ha legat under Servicekontoret har vi nu organisatoriskt flyttat direkt under regionledningen, med Ekonomiavdelningen och Fastighetsavdelningen. På dessa tre avdelningar arbetar cirka 90 personer, varav ett tjugotal på upphandling och på vår avdelning skall nu ytterligare några medarbetare anställas. Förutom upphandlare har vi också funktioner som avtalscontoller, materialkonsultent, inköpsstrateg, jurist och hållbarhetsutvecklare. Fokus är att utveckla verksamheten till att bli ännu mer strategisk och med ett mycket tydligt fokus på goda affärer och bra uppföljning. Så det viktigaste i mitt uppdrag är att driva utvecklingsarbetet framåt och att stötta alla mina medarbetare. Det är bara när vi gör jobbet tillsammans som vi kan nå ett bra resultat.

Vad fick dig att bli engagerad i SOI’s styrelse?
– Det är ju på sätt och vis en enkel fråga. Jag fick en fråga från valberedningen och tackade ja. Men i förlängningen beror ju mitt svar på att SOI är en väldigt viktig organisation för upphandlarna, en organisation som bidrar med både kompetensutveckling och nätverk, och dessutom på många olika sätt med påverkan på politiker och beslutsfattare, och även med egna initiativ i olika frågor, till exempel tidigare kring den nationella upphandlingsstrategin och nu genom att driva den viktiga frågan om upphandlingsforskning och utveckling av utbildning på akademisk nivå. Och eftersom både omvärlden, de politiska målsättningarna och lagstiftningen är i ständig förändring så lär behovet av en stark gemensam organisation knappast avta i framtiden heller.

Du verkar ha rivstartat i styrelsearbetet, du ordnade och höll ihop arrangemanget för de medlemmar som deltog i det lyckade frukostarrangemanget ”träffa styrelsen” på Mötesplats Offentliga Affärer och du är utnämnd som ansvarig för vad SOI kallar för ”andra arenor”, just nu inför LOS, Lösningar för Offentlig Sektor i slutet av januari.
– Jaha, det var ju kul att höra, men det känns ju väldigt normalt att en ideellt engagerad styrelse fördelar arbetsuppgifterna mellan sig. Och det är ju dessutom väldigt kul och stimulerande att delta i arbetet i SOI.

– Hur ser du på utvecklingen av den offentliga upphandlingen i Sverige?
– Det finns väldigt mycket positivt att säga. På ett övergripande plan kan man ju nämna att begreppet ”den goda affären” kom tillbaka i upphandlingsverksamheten, inte minst tack vare Anders Wijkmans Upphandlingsutredning, att vi fått en väldigt aktivt stödjande Upphandlingsmyndighet, en nationell upphandlingsstrategi och en modernare lagstiftning, där det tydligare framgår att upphandlingen också är ett verktyg för samhällsutveckling.
– I vår dagliga verksamhet handlar det bland annat om digitaliseringen, som har effektiviserat vårt arbete väldigt mycket. Jag minns exempelvis vilken enorm tid det kunde ta bara att öppna och hantera inkomna anbud i en upphandling. Vi har ju också över tid kunnat utveckla det strategiska perspektivet och de olika rollerna i vår verksamhet. Just nu lägger vi också, utifrån erfarenheterna från pandemi och krig, mycket arbete på att skapa säkra leveranser, robusta leveranskedjor och att bygga förråd av utrustning och viktiga produkter. Men det bör då nämnas att Halland hörde till de regioner som hade eget lager vilket, tillsammans med gott samarbete internt/externt, gjorde att vi klarade av att reda ut leveranser till Region Halland.

– Har du några särskilda hjärtefrågor inom upphandling, som du vill lyfta?
– Affärsmässighet, väl genomförda upphandlingar som ger bra anbud och konkurrens. Självklart kombinerat med bra uppföljning.

– Och som vanligt den sista frågan, när du inte arbetar, vad gör du helst då?
– För mig är den frågan väldigt kopplad till familjen, våra pojkar är väldigt aktivt fotbollsintresserade, så dels är jag fotbollstränare, förutom matcherna har vi träningar tre gånger i veckan. Dessutom är hela familjen väldigt förtjusta i utförsåkning, så att åka till skidorter på olika platser, som exempelvis Andorra, är starkt prioriterat för oss.