Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Möt Fredrik Rogö – Årets inköpare

22 maj, 2024

”Så kul och överraskande att få priset”

Som alltid blir det en stor överraskning för den som utses till Årets inköpare. Så även detta år, då Fredrik Rogö fick priset. Vi har fått en trivsam pratstund med Fredrik, som börjar med att säga att priset kom helt oväntat och att han blev väldigt glad över det. Kul också att andra funktioner, med koppling till upphandling, har möjlighet att uppmärksammas genom priset.

– Berätta lite om din bakgrund och hur du blev upphandlingsjurist.
– Min första kontakt med offentlig upphandling var i slutet av 90-talet när jag arbetade på leverantörssidan, i ett företag med koppling till idrott, och då bland annat med att lämna anbud till offentlig sektor. Sedan började jag läsa juridik, detta var dock innan fördjupningskursen i offentlig upphandling kommit till, så upphandling var inte en del i utbildningen. Därefter hade jag en notarietjänst på förvaltningsrätten i Göteborg och fick då upphandlingsmål, vilket jag direkt gillade eftersom det handlar både om affärer och att tillämpa EU-lagstiftning, och var sedan kvar där några år som föredragande i skatte- och upphandlingsmål. När jag blev medlem i SOI hösten 2011 hade jag precis börjat arbeta som upphandlingsjurist på dåvarande Upphandlingsbolaget i Göteborg. Detta innebar dels att vara ett internt stöd i upphandlingsprocesser, dels att ta hand om överprövningar och arbeta med kvalitetsutveckling i upphandling. Dessutom skulle jag ha lite av en stabsfunktion åt vår dåvarande VD, Inger Ek, och vi arbetade väldigt nära under många år, liksom med Göran Brunnberg som var upphandlingschef. Han har ju också, tillsammans med Jan Andersson, utsetts till Årets inköpare av SOI. Även Iqbal Musaji har ju blivit Årets inköpare och han arbetade jag tillsammans med fram till i höstas.

– Blev det någon avgörande skillnad för din del, då ni övergick från att vara bolag, till att bli Inköps- och upphandlingsförvaltningen?
– Egentligen inte, däremot har ju verksamheten som fanns i Upphandlingsbolaget utvecklats enormt genom åren. När jag började var vi färre än 30 anställda. Jag var den första juristen och vi hade då bara en anställd som arbetade med miljöfrågorna. Nu är vi cirka 100 personer, bland annat fyra jurister, en stor hållbarhetsavdelning, och en så mycket bredare verksamhet över huvud taget. Numera arbetar vi bland annat med inköpsanalys, kategoristyrning, en uppföljningsfunktion och en egen funktion för sund konkurrens. Hela paletten kring inköp finns ju nu hos oss. Så även om jag arbetat länge på samma ställe så är ingenting statiskt och arbetsuppgifterna utvecklas hela tiden. Det är så många moment som tillkommit från att mer arbeta med upphandling till ansvaret för hela inköpsfrågan. Att kunna jobba ihop med olika funktioner inom inköp är verkligen utvecklande och en stor fördel.

I alla våra upphandlingsprojekt har vi med en jurist, så det är en av mina uppgifter. Men självklart har jag också hand om överprövningar och oklara rättsfrågor, så har det varit i alla år. Jag håller också ganska mycket utbildningar, både inom staden och externt. Om jag jämför med när jag började som upphandlingsjurist är det nog största skillnaden att tyngdpunkten skiftat från ren upphandling till juridiska frågor under själva avtalstiden, vilket hänger ihop med ett större fokus på uppföljning. Med en bättre kontroll och uppföljning under avtalstiden uppstår olika avtalsåtgärder som ska lösas och i sista hand att avtal får hävas om det är väsentliga brister eller leverantörer misskött sig. Det är viktigt att jobba för seriösa leverantörer och jag jobbar tätt med vår enhet för sund konkurrens som granskar leverantörer både i upphandlingar och under avtalstiden, exempelvis genom arbetsplatskontroller.

Egentligen förväntas ju hela den här bredden av frågor kunna hanteras även av dem som har små inköpsorganisationer som inte har samma resurser som hos oss. Det är ingen enkel uppgift och jag har verkligen förståelse för utmaningen som en mer ensam upphandlare kan behöva ta hand om på egen hand.

– Har du kontakt med Upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg?
– Ja, jag brukar alltid gå på mötena när jag kan och håller föredrag där ibland, och det skall jag göra igen den 9 september. Nu i juni ska Helena Molander hålla intressant föredrag kring ny EU-rättslig lagstiftning som är på gång inom upphandlingsområdet. Det är kul och spännande att upphandling är ett så dynamiskt och föränderligt område och det innebär också att man får vara på tårna hela tiden för att hålla sig uppdaterad.

– Hur ser du på SOI’s roll i utvecklingen?
– SOI är en jätteviktig aktör. Man ligger i framkant och driver på och försöker förbättra för dem som arbetar med upphandling, och skapa förståelsen för upphandling och de olika typer av intressekonflikter som kan uppstå. Och årskonferenserna är ett superbra forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

– Har du några egna hjärtefrågor inom upphandling, som engagerar dig?
– Jag är ju för att upphandlingsjuridik ska vara logiskt och leda till ett bra resultat. Det här med seriösa leverantörer och att helt enkelt kunna få bort leverantörer som inte är lämpliga är ett exempel och där kommer möjligheten till egna uteslutningsgrunder in, vilket fått en del uppmärksamhet. En annan fråga jag alltid hållit högt är att försöka säkerställa affärslogiska och sunda anbudspriser. Egentligen är regelverket väldigt flexibelt, med grunden att man skall hålla sig till principerna. Så länge man kan navigera i det så går det att skapa bra resultat, vilket ju är det viktigaste målet med upphandlingsjuridiken.

– Och din fritid, vad gör du helst då?
– Jag är väldigt mycket för friluftsliv och även idrottsintresserad, framför allt av friidrott. Så gärna ut med tält i naturen, paddla kajak eller gå på skidbestigning. Jag är också tränare i friidrott så jag lägger många kvällar i veckan på det och i princip alla helger, avslutar Fredrik med ett skratt.