Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Forskning – se vad alla sett, tänka vad ingen tänkt

24 mars, 2024

Ordföranden har ordet

Kära medlemmar, jag inleder med ett citat som jag hittat, och som får rama in detta brev. Men först en liten påminnelse…

Det börjar dra ihop sig till årets stora händelse för oss som jobba med offentliga inköp, nämligen SOI’s stora årskonferens i Malmö den 16-18 april. Programmet är spikat, anmälningarna rasar in, och styrelsen har påbörjat processen för att landa i utnämningen av årets inköpare. Det ska bli otroligt roligt att träffa er alla (nåja, alla er som lyckas säkra en biljett) igen.

Jag tänkte ägna detta brev åt att reflektera över en fråga som SOI arbetat ganska mycket med de senaste åren, och min tanke är att på så sätt ge en inblick i hur styrelsen arbetar, även om det kan se lite olika ut från fråga till fråga.

De senaste åren har SOI fokuserat en hel del på behovet av forskning inom offentligt inköp, detta tror och hoppas jag att ni har märkt. Det hela började på allvar strax före pandemin, även om föreningen länge diskuterat kompetens och behovet av att öka den akademiska höjden inom yrket. Man kan nog säga att det hela var en naturlig fortsättning på arbetet med SOI’s kompetensprofil för framtidens offentliga inköpare. Vår analys var förstås inte att kompetensen i yrkeskåren var för låg, tvärtom egentligen. Snarare att området offentligt inköp generellt sett inte behandlades som den komplexa och kunskapsintensiva verksamhet som det är. Redan i Anders Wijkmans utredning om ”Den goda affären” 2013 lyftes att det behövdes professurer och forskning i offentligt inköp, men SOI tyckte att just den delen fallit lite i glömska.

För övrigt kan jag glatt notera att Myndigheten för Yrkeshögskolan fortfarande använder SOI’s kompetensprofil för sin områdesanalys när de planerar behovet, och styr utformningen av, YH-utbildningar inom inköp.

Vi tittade på olika sätt att främja detta, allt ifrån att samtala med universitets- och högskolevärlden om möjligheten till dedikerade master-program till att försöka söka samsyn med de som ofta kritiserar metoderna i offentligt inköp. Till exempel företag eller Svenskt Näringsliv. I det sistnämnda exemplet var idén att vi kanske skulle skapa förutsättningar för en bättre och mer utvecklad debatt om det fanns mer forskning att luta sig mot. Istället för att fortsätta gräva ner oss i tröttande debatter om t.ex. pris- kontra kvalitetsupphandlingar (don’t get me started…).

Covid-19 pandemin bidrog faktiskt lite oväntat med bränsle till arbetet. Under åren 2020/2021 blev väldigt många i samhället nämligen väl förtrogna med att diskutera vad forskningen säger om virus, smittspridning, social distansering och munskydd. Det blev helt enkelt enklare att visa på vilka vinster som finns med forskningsbaserad evidens, nästan alla har nog någon gång varit inbegripna i en diskussion gällande forskning och dess betydelse för konkreta beslut de senaste åren.

Min styrelsekollega Roger Himmelsköld bidrog vid ett tillfälle med en effektiv ”oneliner” (han gör ofta det) från scenen på en av våra årskonferenser, ”Offentligt inköp behöver en Hans Rosling!”. Det är briljant för det skapar en bild av någon som med solid forskning i grunden kan förklara något komplext så att många förstår. Det tror jag är något som skulle bidra till att skapa bättre förutsättningar för offentligt inköp.

Vi fann efter lite diskussioner ett samarbete med Almega, Företagarna och Upphandlingsmyndigheten, där SOI författade ett brev som skickades till ett antal olika forskningsstiftelser med uppmaningen att avsätta pengar till forskning om offentligt inköp. Idén där var att forskarna söker sig dit anslagen finns, något vi lärt oss genom vårt arbete med forskningsfrågan. Brevet undertecknades även av de övriga organisationerna.

Under ett antal år har vi försökt ge en arena för de forskningsinitiativ som faktiskt finns, för att berätta om sin verksamhet. Till exempel på årskonferensen och på andra arenor som t.ex. Lösningar för Offentlig Sektor. Vi har också deltagit i paneler i t.ex. Almedalen som anordnats av forskarvärlden. Allt för att sätta ljuset på de bra initiativen.

Alldeles nyligen fattade också styrelsen beslut om att bli medlem i stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC. Stiftelsen är en plattform för ett nytt nationellt inköpsforskningscenter och en mötesplats för forskare och yrkesutövare inom hela inköpsområdet, inom såväl privat som offentlig sektor. Vi tror att SOI kan skapa stor nytta av ett sådant medlemskap, både för att stödja och förknippas med initiativet som sådant, men också för möjligheten till samarbete och dialog med akademien, och tillgång till konferenser, rön och artiklar.

Jag vågar sticka ut hakan och säga att SOI har gjort betydande insatser för att öka forskningen inom offentligt inköp, och jag hoppas verkligen att den fortsätter ta fart. 800 miljarder om året i skattemedel är i alla fall en ekonomisk omslutning som motiverar forskning tycker jag.

Vi ses i Malmö!

Hälsningar,

Martin Kruse

Ordförande SOI